Thông tin chung về các thành viên trong Tập Đoàn Ngân Hàng Thế Giới

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
242
lượt xem
96
download

Thông tin chung về các thành viên trong Tập Đoàn Ngân Hàng Thế Giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thủ tục chung 1. Trước khi được gia nhập Ngân Hàng Quốc Tế về Tái Thiết và Phát Triển (sau đây gọi là Ngân Hàng), một quốc gia phải là thành viên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (sau đây gọi là Quỹ). Đồng thời, phải tham gia Tập Đoàn Tài Chính Quốc Tế (IFC), Hiệp Hội Phát Triển Quốc Tế (IDA), và Cơ Quan Bảo Đảm Đầu Tư Đa Phương (MIGA) thì mới được gia nhập Ngân Hàng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng có thể sắp xếp hoàn tất các thủ tục tham gia Quỹ, Ngân Hàng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin chung về các thành viên trong Tập Đoàn Ngân Hàng Thế Giới

  1. Thông tin chung về các thành viên trong Tập Đoàn Ngân Hàng Thế Giới Các thủ tục chung 1. Trước khi được gia nhập Ngân Hàng Quốc Tế về Tái Thiết và Phát Triển (sau đây gọi là Ngân Hàng), một quốc gia phải là thành viên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (sau đây gọi là Quỹ). Đồng thời, phải tham gia Tập Đoàn Tài Chính Quốc Tế (IFC), Hiệp Hội Phát Triển Quốc Tế (IDA), và Cơ Quan Bảo Đảm Đầu Tư Đa Phương (MIGA) thì mới được gia nhập Ngân Hàng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng có thể sắp xếp hoàn tất các thủ tục tham gia Quỹ, Ngân Hàng, IFC, IDA và MIGA cùng một lúc. Kèm theo đây là thông tin về thủ tục gia nhập Trung Tâm Quốc Tế về Giải Quyết Tranh Chấp Đầu Tư (ICSID). 2. Các thủ tục thông thường như sau: Bước chính thức đầu tiên trong tiến trình gia nhập của một thành viên tương lai là nộp đơn xin gia nhập. Sau khi nhận được đơn xin, và sau khi đã xác định được hạn ngạch của Quỹ, các giới chức của quốc gia xin gia nhập sẽ được thông báo về số tiền đóng góp đề nghị vào Ngân hàng, IFC, IDA và MIGA có được chấp nhận hay không. Sau khi xác nhận là số tiền đóng góp đề nghị đã được chấp nhận, các Giám đốc điều hành của Ngân hàng và IDA và Ban Giám Đốc của IFC và MIGA sẽ xem xét đơn xin. Nếu được chấp thuận, các Giám đốc điều hành của Ngân hàng và IDA và Ban Giám đốc của IFC và MIGA sẽ yêu cầu Ban Thống Đốc (Hội Đồng Thống Đốc nếu là MIGA) cho quốc gia đó gia nhập theo các điều khoản và điều kiện ghi rõ trong các nghị quyết mà Ban Thống Đốc đã thông qua. Thủ tục biểu quyết thường mất khoảng sáu tuần. Trong thời gian đó, các giới chức của quốc gia xin gia nhập sẽ phải tiến hành các biện pháp theo như yêu cầu trong các thủ tục hiến pháp của quốc gia đó (kể cả việc thông qua pháp luật) để cho phép quốc gia đó nộp tiền đóng góp và thực hiện
  2. các nghĩa vụ khi tham gia các tổ chức này. Tính chất của các bước thủ tục này và nội dung của điều luật đề nghị sẽ được thảo luận với nhân viên pháp lý của Ngân Hàng, và thường giống như các bước gia nhập Quỹ. Sau khi đã thực hiện các bước sau, cụ thể là đã thông qua các nghị quyết vấn đề gia nhập, đã đóng góp tiền, cung cấp một số tài liệu cho các tổ chức này, và đã kð các Điều Khoản Thoả Thuận của Quỹ, thì quốc gia xin gia nhập sẽ có thể ký vào bản gốc Điều Khoản Thoả Thuận của Ngân Hàng, IFC và IDA, và Hiệp định MIGA tại Washington, D.C., và trao văn kiện phê chuẩn của Hiệp định MIGA, và coi như đã hoàn tất thủ tục gia nhập. Số tiền đóng góp 3. Mỗi tổ chức đều có số tiền đóng góp khác nhau cho thành viên mới. Các số tiền này chỉ có thểđược xác định sau khi đã quyết định hạn ngạch của thành viên đó trong Quỹ. Hơn nữa, các chính sách qui định về số tiền đóng góp lần đầu đôi khi được sửa đổi cho phù hợp với hoàn cảnh thay đổi. Vì vậy, số tiền đóng góp và các số tiền tương ứng chỉ có thể được trình bày khái quát vì hiện đang được thiết lập. Ngân hàng 4. Tất cả các cổ phần vốn của Ngân Hàng có mệnh giá $120,635 một cổ phần. Theo qui chế hiện tại của Ngân Hàng, số tiền góp vốn của một thành viên mới gồm có hai thành phần. Phần thứ nhất là số tiền đóng góp bắt buộc mà thành viên mới phải đóng góp vào thời điểm gia nhập Ngân hàng. Số tiền hội phí bắt buộc này có hai phần. Phần thứ nhất được chiết khấu từ hạn ngạch của thành viên đó trong Quỹ, và hiện tương đương với 88.29% hạn ngạch Quỹ của thành viên đó. Phần thứ hai được dựa trên số tiền cố định của 195 cổ phiếu. Đây là phần cổ phần thành viên tương ứng với mức tăng của số tiền đóng góp thành viên được phép cùng với mức tăng vốn chung trong năm 1988 của Ngân hàng. Với mỗi cổ phần trong số tiền đóng góp này, thành viên phải trả 0.60% giá bằng tiền mặt đô-laMỹ và 5.40% bằng tiền tệ của thành viên đó hoặc bằng đô-la Mỹ. Có thể trả 5.40% đó
  3. bằng tiền mặt hoặc bằng lệnh phiếu không thể chuyển đổi và không phải trả lãi suất. Số tiền còn lại của các cổ phiếu gồm tiền vốn có thể trả ngay. 5. Phần thứ hai, số tiền đóng góp không bắt buộc, bao gồm 250 cổ phần không phải trả vào thời điểm đóng góp. Tổng số tiền của các cổ phiếu này tạo thành số vốn có thể trả ngay. Tất cả các thành viên của Ngân Hàng được đề nghị đóng 250 cổ phiếu thành viên" theo các điều khoản 1979 này để tránh làm suy giảm quyền biểu quyết của các thành viên Ngân Hàng nhỏ hơn do tổng số vốn 1979 tăng lên.Các thành viên mới cũng được phép đóng 250 cổ phần theo các điều kiện và điều khoản tương tự. IDA 6. Các thành viên của IDA được phân loại là các thành viên —Nhóm I“ (chủ yếu là các quốc gia phát triển, có đóng góp vào các nguồn của IDA), và các thành viên - Nhóm II" (chủ yếu là các quốc gia đang phát triển, trong đó có một số quốc gia cũng đóng góp vào các nguồn của IDA). 7. Số tiền đóng góp bắt buộc ban đầu của thành viên mới gia nhập IDA phải chịu tỷ lệ cố định cho số tiền đóng góp bắt buộc của thành viên đó trong Ngân hàng. Mức tỷ lệ hiện tại là 1.07% số tiền đóng góp vào Ngân hàng. 8. Các quốc gia Nhóm I và Nhóm II trả số tiền đóng góp lần đầu của thành viên vào IDA khác nhau.Các quốc gia Nhóm I phải trả toàn bộ số tiền đóng góp lần đầu bằng đô-la Mỹ hoặc bất kỳ loại tiền tệcó thể chuyển đổi nào khác, trong khi các quốc gia Nhóm II chỉ phải trả 10% số tiền đóng góp lần đầu bằng đô-la Mỹ (hoặc bất kỳ loại tiền tệ có thể chuyển đổi nào khác), và có thể trả 90% còn lại bằng tiền
  4. tệ của thành viên đó. Có thể dùng lệnh phiếu không thể chuyển đổi và không phải chịu lãi suất để thay cho 90% số tiền này. 9. Ngoài số tiền đóng góp bắt buộc, các thành viên mới của Nhóm II được đóng góp thêm vào IDA theo các kỳ đóng góp bổ sung thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một và mười hai của IDA và để duy trì quyền hạn biểu quyết của các quốc gia Nhóm II. Các số tiền đóng góp bổ sung này có thể được trả bằng tiền tệ của thành viên đó, bằng tiền mặt hoặc bằng lệnh phiếu không thể chuyển đổi và không phải chịu lãi suất. 10. Vì các mục đích quyết định quyền biểu quyết của họ, các thành viên Nhóm I mới của Hiệp Hội được đối xử giống như những thành viên đã ở trong Nhóm I kể từ khi thành lập IDA. Điều này có nghĩa là quyền biểu quyết theo số tiền đóng góp thực tế của một thành viên mới trong Nhóm I bằng với các thành viên hiện tại. Thêm nữa, mỗi thành viên IDA mới đều được quyền biểu quyết tham gia, hiện là 27,100, qua IDA12. IFC 11. Trong IFC, số tiền đóng góp của thành viên mới căn cứ vào số tiền đóng góp của họ trong Ngân Hàng, theo đó mức phần trăm phân bổ cổ phần của thành viên này trong nguồn vốn của IFC tương đương với mức phần trăm phân bổ cổ phần trong nguồn vốn của Ngân Hàng. 12. Các cổ phiếu của IFC có mệnh giá US$1,000 và được trả trọn bằng đô-la Mỹ hoặc (các) loại tiền tệ hoàn toàn có thể chuyển đổi. MIGA 13. Trong MIGA, số tiền đóng góp của thành viên mới được tính dựa trên số tiền
  5. góp vốn được phân bổ tương ứng của thành viên đó trong Ngân Hàng bắt đầu từ ngày 31 tháng Ba năm 1985. Và để tính toán, giả sử là số tiền đóng góp của thành viên đó vào Ngân Hàng tương đương với phần đầu tiên của số tiền đóng góp bắt buộc của thành viên đó, và của 250 cổ phiếu thành viên được giải thích ở trên. 14. Tất cả các cổ phần vốn của MIGA có mệnh giá $10,820 một cổ phần. Mười phần trăm trị giá cổ phiếu có thể được trả bằng tiền mặt và 10% khác có thể được trả bằng lệnh phiếu không tính lãi suất hoặc các trái khoán tương tự. Số tiền có thể trả bằng tiền mặt sẽ phải trả như sau: Các thành viên của Nhóm Một (chủ yếu là các quốc gia phát triển) sẽ trả toàn bộ số tiền bằng một loại tiền tệ có thể sửdụng dễ dàng, và các thành viên Nhóm Hai (chủ yếu là các quốc gia đang phát triển) có thể trả tới 25% bằng tiền tệ của họ, và 75% còn lại có thể trả bằng loại tiền tệ do MIGA xác định là có thể sửdụng dễ dàng. Số tiền trả bằng lệnh phiếu sẽ phải trả toàn bộ bằng một trong số các loại tiền tệ có thểsử dụng dễ dàng như đã chỉ định. Hiện tại, các loại tiền tệ được xác định là có thể sử dụng dễ dàng là đồng Euro, đồng Yên Nhật, đồng bảng Anh và đồng đô-la Mỹ. 80% cổ phiếu đóng góp còn lại tùy thuộc vào yêu cầu của Tổ Chức. Tài liệu 15. Ngoài thủ tục đóng góp các khoản tiền yêu cầu, thành viên mới phải cung cấp cho Ngân Hàng,IFC, IDA và MIGA một số tài liệu, kể cả tài liệu pháp lð cho phép thành viên đó gia nhập các tổ chức,văn kiện thông qua các Điều Khoản Thỏa Thuận của Ngân Hàng, IFC và IDA, thư báo luật về việc tham gia Ngân hàng, toàn bộ quyền hạn cho phép đại diện của quốc gia thành viên tương lai ký Điều Khoản Thoả Thuận của Ngân Hàng, IFC, IDA và Hiệp định MIGA, và văn kiện phê chuẩn đồng ð chogia nhập MIGA.
  6. ICSID 16. ICSID cung cấp một cơ chế tự nguyện hoà giải và phân xử các tranh chấp đầu tư giữa các nhà đầu tư nước ngoài và nước chủ nhà. Không cần phải xin gia nhập ICSID theo thủ tục. Thủ tục gia nhập ICSID gồm có kð và phê chuẩn Hiệp Định ICSID. Các thủ tục này có thể được tiến hành ngay khi quốc gia đó gia nhập Ngân Hàng.Văn Phòng Tập Đoàn Tháng Ba năm 2003

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản