Thông tư liên tịch số 07-TANDTC-VKSNDTC/TTLT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
139
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 07-TANDTC-VKSNDTC/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 07-TANDTC-VKSNDTC/TTLT về việc giao nhận hồ sơ vụ án hình sự do của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 07-TANDTC-VKSNDTC/TTLT

  1. TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I NAM CAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 07-TANDTC-VKSNDTC/TTLT Hà N i, ngày 13 tháng 09 năm 1990 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N VI C GIAO NH N H SƠ V ÁN HÌNH S Kho n 3 i u 142 B lu t t t ng hình s quy nh: “trong trư ng h p truy t thì trong th i h n 3 ngày k t khi ra quy t nh, Vi n ki m sát ph i g i h sơ và quy t nh truy t n Tòa án”. Tòa án nhân dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao th ng nh t hư ng d n vi c áp d ng quy nh này như sau: 1- i v i v án ch có b can b t m giam thì trong h n 3ngay k t ngày ra quy t nh truy t , Vi n ki m sát g i n Tòa án h sơ v án và quy t nh truy t cùng v i biên b n v vi c Vi n ki m sát giao cáo tr ng cho b can. N u trong h sơ v án chưa có biên b n v vi c Vi n ki m sát giao cáo tr ng cho b can thì Tòa án chưa nh n h sơ v án; 2- i v i v án v a có b can ang b t m giam, v a có b can t i ngo i, cũng như v án ch có b can t i ngo i, thì trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh truy t , Vi n ki m sát g i n Tòa án h sơ v án và quy t nh truy t cùng v i biên b n giao cáo tr ng cho b can ang b t m giam, cũng như b can t i ngo i. N u Vi n ki m sát g p khó khăn trong vi c giao cáo tr ng cho b can t i ngo i, thì ch m nh t là 15 ngày k t ngày g i cho Tòa án h sơ v án, Vi n ki m sát g i n Tòa án biên b n v vi c Vi n ki m sát giao cáo tr ng cho b can t i ngo i. H t th i h n ó, n u Vi n ki m sát không g i n Tòa án các biên b n giao cáo tr ng cho b can, thì Tòa án tr h sơ cho Vi n ki m sát, vì lý do chưa hoàn thành th t c t t ng.
Đồng bộ tài khoản