intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thực hành Oracle - 2

Chia sẻ: Se Khong La Toi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
116
lượt xem
38
download

Thực hành Oracle - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập 1: Câu lệnh cơ bản dùng user Thực hành ORACLE .7. Chọn nhân viên trong bảng EMP có mức lương từ 1000 đến 2000 (chọn các trường ENAME, DEPTNO, SAL). 8. Hiển thị mã phòng ban, tên phòng ban, sắp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành Oracle - 2

 1. Thực hành ORACLE Bài tập 1: Câu lệnh cơ bản dùng user
 2. 7. Chọn nhân viên trong bảng EMP có mức lương từ 1000 đến 2000 (chọn các trường ENAME, DEPTNO, SAL). 8. Hiển thị mã phòng ban, tên phòng ban, sắp xếp theo thứ tự tên phòng ban. Hiển thị danh sách những nhân viên làm tại phòng 10 và 20 theo thứ tự A,B,C 9. 10. Hiển thị tên và nghề nghiệp những nhân viên làm nghề thư ký (cleck) tại phòng 20.Hiển thị tất cả những nhân viên mà tên có các ký tự TH và LL. 11. Hiển thị tất cả những nhân viên mà tên có các ký tự TH và LL. 12. Hiển thị tên nhân viên, nghề nghiệp, lương của những nhân viên có giám đốc quản lý. 13. Hiển thị tên nhân viên, mã phòng ban, ngày gia nhập công ty sao cho gia nhập công ty trong năm 1983. 14. Hiển thị tên nhân viên, lương một năm (ANUAL_SAL ), thưởng sao cho lương lớn hơn thưởng và nghề nghiệp là SALEMAN, sắp theo thứ tự lương giảm dần và tên tăng dần.
 3. Bài thục hành 2: • Sử dụng biến thay thế • Sử dụng hàm Liệt kê danh sách nhân viên và tăng lương 15% 1. Viết câu lệnh sao cho kết quả như sau 2. 3. Lọc trong bảng EMP theo nghề nghiệp (JOB) mà người sử dụng gõ bất kỳ chữ hoa hay chữ thường
 4. Sử dụng hàm dùng cho mọi kiểu dữ liệu • • THAO TÁC NHÓM
 5. • Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng 1. Liệt kê tên nhân viên và tên phòng ban. Sắp xếp thứ tự theo tên phòng ban (Ename,Dname) 2. Hiển thị tên nhân viên, mã phòng, tên phòng ban (ename,deptno,dname) 3. Hiển thị Ename,location,dname của nhân viên có mức lương lớn hơn 1500 4. Hiển thị thông tin sao (ENAME, JOB, SAL, GRADE) 5. Hiển thị danh sách nhân viên có mức lương(grade) là 3: (ENAME, JOB, SAL, GRADE) 6. Hiển thị danh sách nhân viên o Dallas bao gồm các thông tin (ENAME, SAL, LOCATION) 7. Hiển thị ENAME,JOB, SAL, GRADE, DNAME ngoại trừ nhân viên có chức vụ là CLERK. Sắp xếp theo lương từ cao xuống thấp. 8. Hiển thị chi tiết của nhân viên có thu nhập là 3600 hoặc có chức vụ là CLERK 9. Hiển thị phòng ban không có nhân viên (DEPTNO, DNAME) 10. Hiển thị các thông tin sau : EPNO, ENAME, MGRNO, MGRNAME 11. Tìm công việc mà được tuyển dụng lúc nửa đầu năm 1983

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản