Thực hành và kiểm tra thực hànhNghiệm lại lực Đẩy ác-si-mét

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
154
lượt xem
4
download

Thực hành và kiểm tra thực hànhNghiệm lại lực Đẩy ác-si-mét

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức - Viết được công thức tính độ lớn lực đẩy ác-si-mét : F = P chất lỏng mà vật chiếm chỗ. F = d.V Nêu được tên và đơn vị đo các đại lượng trong công thức. - Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở dụng cụ thí nghiệm đã có. 2- Kĩ năng Sử dụng lực kế, bình chia độ ... để làm thí nghiệm kiểm chứng độ lớn của lực đẩy ác-si-mét. 3- thái độ: Nghiêm túc, hớp tác nhóm ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành và kiểm tra thực hànhNghiệm lại lực Đẩy ác-si-mét

  1. Thực hành và kiểm tra thực hành Nghiệm lại lực Đẩy ác-si-mét I. Mục tiêu 1- Kiến thức - Viết được công thức tính độ lớn lực đẩy ác-si-mét : F = P chất lỏng mà vật chiếm chỗ. F = d.V Nêu được tên và đơn vị đo các đại lượng trong công thức. - Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở dụng cụ thí nghiệm đã có. 2- Kĩ năng
  2. Sử dụng lực kế, bình chia độ ... để làm thí nghiệm kiểm chứng độ lớn của lực đẩy ác-si-mét. 3- thái độ: Nghiêm túc, hớp tác nhóm II. Chuẩn bị: * GV và mỗi nhóm HS : - 1 lực kế GHĐ : 2,5N - Vật nặng có V = 50cm3 (không thấm nước) - 1 bình chia độ - 1 giá đỡ - 1 bình nước - 1 khăn lau khô * Mỗi HS 1 mẫu báo cáo thí nghiệm đã phôtô. III. Phương pháp:
  3. Thực hành, hoạt động nhóm IV. Các bước lên lớp: A, ổn định lớp: 8A: 8B: B, Kiểm tra: - Kiểm tra mẫu báo cáo thí nghiệm. - HS 1 : Trả lời câu C4 - HS2 : Trả lời câu C5. C. Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức - Làm TN nghiệm lại lực đẩy ác-si-mét cần có dụng cụ nào ? 1- Đo lực đẩy ác-si-mét. (HS làm việc cá nhân trả lời C4, C5). B1 : HS trả lời câu C4, C5 vào mẫu - HD các nhóm tiến hành TN báo cáo. (HS tiến hành đo). B2 : HS tiến hành 10 phút.
  4. - Chú ý thể tích nước ban đầu phải đổ sao cho mực nước trùng với vạch chia. F1  F2  F3 FA  3 - HS có thể lấy V1 có giá trị khác nhau 2- Đo trọng lượng của nước mà vật chiếm chỗ. - HS tiến hành đo - Ghi kết quả vào bản báo cáo thí nghiệm. - Yêu cầu mỗi nhóm báo cáo kết quả F, P của nhóm - Tính P nước mà vật chiếm chỗ : mình. - Kết quả của HS thấy số đo của F và P khác nhau quá P1  P 2  P 3 nhiều thì GV nên kiểm tra lại thao tác của HS. 3 - Kết quả F, P gần giống nhau thì chấp nhận vì trong quá trình làm có sai số. 3- Nhận xét kết quả đo và rút ra kết luận. D. Củng cố
  5. - GV nhận xét quá trình làm thí nghiệm. - Thu báo cáo của HS. E. Hướng dẫn về nhà - Đọc trước bài sự nổi - Giờ sau mỗi nhóm đem 6 cái đinh cùng loại

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản