intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng và giải pháp vốn đầu tư trong nước

Chia sẻ: Hoang Diep Toan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

231
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giai đoạn 1991-1997: Các chính sách đầu tư đã phát huy tác dụng thu hút mọi tầng lớp dân cư và mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động đầu tư Tổng trong 7 năm (1991-1997) cả nước huy động được 386 nghìn tỷ(giá 1995), trong đó vốn bình quân trong nước chiếm 52-53% Năm 1998 tổng vốn đầu tư phát triển đạt 9200 tỷ đồng Giai đoạn 2001-2005: Vốn đầu tư trong nước tăng khá nhanh Năm 2000: 1.240.011 tỷ đồng (chiếm 82,04% vốn đầu tư...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng và giải pháp vốn đầu tư trong nước

 1. Phần I Thực trạng và giải pháp vốn đầu tư trong nước
 2. TÌNH HÌNH CHUNG Trước đổi mới Nền kinh tế mang tính quan liêu bao cấp cho nên chưa tạo động lực kinh doanh phát triển Tình trạng thua lỗ của các doanh nghiệp khá ph ổ biến Lãng phí do bao cấp và bao cấp tín dụng Đầu tư tràn lan thiếu trọng điểm,không tính rõ hi ệu qu ả đ ầu t ư
 3. Sau đổi mới đoạn 1991-1997: Các chính sách đầu tư đã phát -Giai huy tác dụng thu hút mọi tầng lớp dân cư và mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động đầu tư + Tổng trong 7 năm (1991-1997) cả nước huy động được 386 nghìn tỷ(giá 1995), trong đó vốn bình quân trong nước chiếm 52-53% + Năm 1998 tổng vốn đầu tư phát triển đạt 9200 tỷ đồng +Giai đoạn 2001-2005: Vốn đầu tư trong nước tăng khá nhanh + Năm 2000: 1.240.011 tỷ đồng (chiếm 82,04% vốn đầu tư
 4. Sau đổi mới + Năm 2005: Tăng thêm 292.033 tỷ đồng (chiếm85,1% vốn đâu tư) + Tính chung cho thời kỳ này vốn trong nước chiếm 61,67% vốn đầu tư toàn xã hội + Giai đoạn 2006-2007 : Vốn đầu tư trong nước chiếm 78,96% vốn đầu tư + Trong giai đoan 1996- 2000 vốn của doanh nghiệp nhà nước tự đầu tư khoảng14-15% tổng số của toàn xã hội
 5. II: BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG Biện pháp Huy động vốn Vốn huy động từ Vốn huy động từ Vốn huy động từ gân sách nhà nước DN nhà nước Trong dân cư
 6. 1. Huy đông vốn từ NSNN + Hình thành nguồn vốn đầu tư trong ngân sách: Các biện pháp quan trọng nhất để tăng thu là thu đúng, thu đủ các khoản vay trong nước.. Thu NSNN trong sự phát triển bền vững, tức là thu nhưng không làm suy yếu các nguồn thu quan trọng mà phải bổi dưỡng phát triển và mở rộng các nguồn thu một cách vững chắc, lâu b ền
 7. 1.Huy động vốn từ NSNN + Những nguồn thu thuộc khu vực kinh tế quốc doanh và có ý nghĩa đặc biệt thì cần chú ý bồi dưỡng thông qua các biện pháp hỗ trợ đầu tư, trợ giúp về khoa học kỹ thuật, công nghệ và nhân lực... trong một chừng mực không bao cấp. + Cải tiến các hệ thống thuế, làm cho diện thu thuế tăng lên. + Xã hội cần thường xuyên đổi mới cải tiến các hình thức huy động, đặc biệt là hệ thống thuế.
 8. 2.Vốn huy động từ doanh nghiệp nhà nước • Các doanh nghiệp nhà nước thuần tuý kinh doanh tự huy động nguồn vốn trong xã hội hoặc tín dụng ngân hàng để đảm bảo được điều kiện đầu tư bình đẳng với các thành phần kinh tế của doanh nghiệp . • Sớm sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chỉ giữ lại một số doanh nghiệp thật cần thiết, còn cho phép chuyển đổi hình thức sở hữu, với sở hữu đan xen, cổ phần hoá . • Cùng với quá trình hình thành các tập đoàn kinh tế, cần xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ
 9. 3.Vốn huy động trong dân cư + Đa dạng hoá các công cụ, huy động vốn để cho mọi người dân ở bất cứ nơi nào cũng có điều kiện sản xuất . kinh doanh + Tăng lãi suất tiết kiệm đảm bảo lãi suất dương + Khuyến khích sử dụng tài sản cá nhân, thực hiện chế độ thanh toán tiền gửi ở một nơi và rút ra bất cứ lúc nào, có vậy chúng ta mới đưa được nguồn vốn dưới dạng cất giấu vào lưu thông .
 10. 3.Vốn huy động trong dân cư + Chính phủ ban hành các chính sách khuyến khích các hộ gia đình ở các vùng nông thôn, vốn vào sản xuất trên cơ sơ khai thác thế mạnh của từng vùng, phát huy truyền thống hiện có của địa phương + Chính phủ ban hành chính sách khuyến khích tư nhân trong nước như tự đầu tư + Thực hiện chính sách xã hội hoá dần đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế nhằm huy động thêm nguồn lực của nhân dân
 11. Phần II: Thực trạng và giải pháp vốn FDI ở Việt Nam FDI.ppt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2