Thuyết trình môn Quản trị văn phòng: Quản trị thông tin

Chia sẻ: Phạm Thị Minh Trang Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

2
1.281
lượt xem
403
download

Thuyết trình môn Quản trị văn phòng: Quản trị thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình môn Quản trị văn phòng: Quản trị thông tin giúp bạn nắm bắt khái niệm, đặc điểm Quản trị thông tin, vai trò của thông tin trong quản trị, phân loại thông tin, phân loại theo chức năng của thông tin,... Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình môn Quản trị văn phòng: Quản trị thông tin

 1. Bài thuyết  trình Môn Quản  trị văn  phòng LOGO
 2. www.themegallery.com A.Lý thuyết Khái niệm Quản trị thông tin Quản trị thông tin là việc một tổ chức sử dụng các phương thức để lập kế hoạch, tập hợp, tạo mới, tổ chức, sử dụng, kiểm soát, phổ biến và loại bỏ một cách hiệu quả các thông tin của tổ chức đó. Các thông tin này bao gồm cả các bản ghi đã được cấu trúc lẫn thông tin chưa được cấu trúc. Company Logo
 3. www.themegallery.com Quản trị thông tin Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển Đặc điểm Thông tin có tính tương đối Thông tin có tính định hướng Mỗi thông tin đều có vật mang tin và lượng tin Company Logo
 4. www.themegallery.com Vai trò của thông tin trong quản trị Tăng thêm giá trị các dịch vụ cung cấp tới khách hàng. Nhanh chóng xử lý công việc được giao, giải quyết công việc khoa học và hiệu quả. Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động; Giảm chi phí trong quá trình họat động và cung cấp dịch vụ; Đổi mới quá trình họat động trong nội bộ và cung cấp dịch vụ cho bên ngoài. Company Logo
 5. www.themegallery.com Phân loại theo chức năng của thông tin Phân loại Phân loại theo xuất xứ  của thông tin thông tin Phân loại thông tin theo dạng thức  của thông tin Company Logo
 6. www.themegallery.com Phân loại theo chức năng của thông tin Company Logo
 7. www.themegallery.com Phân loại theo xuất xứ của thông tin Company Logo
 8. www.themegallery.com Phân loại thông tin theo dạng thức của thông  tin Company Logo
 9. www.themegallery.com Mục đích và yêu cầu thông tin cho lãnh đạo Thông tin phục vụ Thông tin nhu cầu tổ chức phục vụ lao động, giải việc đề ra quyết công việc chủ hàng ngày của trương lãnh đạo doanh công tác nghiệp. Company Logo
 10. www.themegallery.com Nguyên tắc thông tin cho lãnh đạo Company Logo
 11. www.themegallery.com Thu nhận thông tin Thông thường thông tin được chuyển đến doanh nghiệp gồm các nguồn Company Logo
 12. www.themegallery.com Xử lý thông tin Company Logo
 13. www.themegallery.com Company Logo
 14. www.themegallery.com Company Logo
 15. www.themegallery.com Phương th ức thu th ập thông  tin tại các doan ệp h nghi Company Logo
 16. www.themegallery.com Các dạng thông tin đối với DN hiện nay Company Logo
 17. www.themegallery.com Company Logo
 18. www.themegallery.com Quản trị nguồn “Thông tin thứ cấp” Company Logo
 19. www.themegallery.com Quản trị nguồn “Thông tin sơ cấp” Company Logo
 20. www.themegallery.com Phương pháp thu thâp ̣ Phươg pháp quan sát Phương pháp phỏng vấn trực   tiếp qua điện  thoại qua thư  từ Company Logo
Đồng bộ tài khoản