intTypePromotion=1

Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng ACB và STB

Chia sẻ: Vdgv Vdgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
222
lượt xem
29
download

Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng ACB và STB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng ACB và STB nhằm trình bày tổng quan về ngân hàng ACB và STB, phân tích CAMELS 2 ngân hàng này, cơ sở phân tích báo cáo tài chính ngân hàng ACB và STB, từ đó rút ra kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng ACB và STB

 1. DANH SÁCH NHÓM 6 – Huỳnh Nữ Quỳnh – Hồ Minh Sơn – Lê Hoàng Sơn – Nguyễn Hải Sơn – Huỳnh Tuấn Thanh – Nguyễn Thị Lan Thanh 2014-06-09 1
 2. ĐỀ TÀI THẢO LUẬN NHÓM 6 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ACB VÀ STB 2014-06-09 2
 3. NỘI DUNG TRÌNH BÀY Cơ sở phân tích – Mô hình CAMELS 2014-06-09 3
 4. TỔNG QUAN VỀ ACB VÀ STB Qui mô ACB STB (2010) Vốn điều lệ 9.377 tỷ 10.931 tỷ Tổng tài sản 205.802 tỷ 152.800 tỷ Số điểm GD 267 320 Số lượng NV 8.269 7.200 2014-06-09 4
 5. Phân tích CAMELS 2014-06-09 5
 6. Phân tích CAMELS  Capital Adequacy (Mức độ an toàn vốn)  Asset Quality (Chất lượng tài sản có)  Management (Quản lý)  Earnings (Lợi nhuận)  Liquidity (Thanh khoản)  Sensitivity to Market Risk (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) 2014-06-09 6
 7. Phân tích CAMELS Chỉ tiêu CAMELS  Capital Adequacy (Mức độ an toàn vốn) • Vốn cao hơn vốn điều lệ tối thiểu • Đảm bảo an toàn vốn tối thiểu  Asset Quality (Chất lượng tài sản có) • Nợ xấu dưới 3% • Dư nợ cho vay, ứng trước KH, khoản vay TCTD khác > 50% Tổng tài sản • Tỷ lệ dư phòng giảm giá chứng khoán trên tổng lượng đầu tư dưới 1% • Tài sản sinh lời chiếm hơn 75% trên tổng tài sản • LNTT/VCSH >17% 2014-06-09 7
 8. CAPITAL ADEQUACY Capital Adequacy 14.00% (Mức độ an toàn vốn) 12.00% 10.00% CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II) / (Tài sản đã 8.00% ACB điều chỉnh rủi ro)] * STB 6.00% 100% 4.00% Năm 2008 2009 2010 2.00% ACB 12.40% 9.97% 9.25% 0.00% 2008 2009 2010 STB 12.16% 11.41% 10.66% 2014-06-09 8
 9. ASSET QUALITY Asset Quality (Chất lượng tài sản có) Chất lượng tài sản có là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng. Thông thường điều này xuất phát từ việc quản lý không đầy đủ trong chính sách cho vay – cả trước kia cũng như hiện nay. Nếu thị trường biết rằng chất lượng tài sản kém thì sẽ tạo áp lực lên trạng thái nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng, và điều này có thể dẫn đến khủng hoảng thanh khoản, hoặc dẫn đến tình trạng đổ xô đi rút tiền ở ngân hàng. 2014-06-09 9
 10. ASSET QUALITY 1. Tăng trưởng tín dụng: 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% Năm 2008 2009 2010 ACB STB ACB 8.9 % 79.2 % 40 % 30.00% 20.00% STB -1.8 % 64.6 % 39 % 10.00% 0.00% 2008 2009 2010 -10.00% 2014-06-09 10
 11. ASSET QUALITY 2. Tỷ lệ nợ xấu: 0.90% 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% ACB Năm 2008 2009 2010 STB 0.40% ACB 0.88 % 0.4 % 0.34 % 0.30% STB 0.62 % 0.69 % 0.49 % 0.20% 0.10% 0.00% 2008 2009 2010 2014-06-09 11
 12. ASSET QUALITY 60.00% 3. Tăng trưởng tổng tài sản: 50.00% 40.00% ACB 30.00% STB Năm 2008 2009 2010 ACB 23.3 % 59.4 % 22.6 % 20.00% 10.00% STB 6.5 % 52.2 % 46.9 % 0.00% 2008 2009 2010 2014-06-09 12
 13. ASSET QUALITY 40% 4. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu: 35% 30% 25% ACB Năm 2008 2009 2010 20% STB 15% ACB 24 % 30.1 % 12.6 % 10% STB 26.4 % 38.9 % 38.5 % 5% 0% 2008 2009 2010 2014-06-09 13
 14. MANAGEMENT Management (Quản lý) Nhiều nhà phân tích chuyên nghiệp coi quản lý là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống phân tích CAMELS, bởi vì quản lý đóng vai trò quyết định đến thành công trong hoạt động của ngân hàng. Đặc biệt, các quyết định của người quản lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những yếu tố như: Chất lượng tài sản có Mức độ tăng trưởng của tài sản có Mức độ thu nhập 2014-06-09 14
 15. EARNING Lợi nhuận là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá công tác quản lý và các hoạt động chiến lược của nhà quản lý thành công hay thất bại. Lợi nhuận sẽ dẫn đến hình thành thêm vốn, đây là điều hết sức cần thiết để thu hút thêm vốn và sự hỗ trợ phát triển trong tương lai từ phía các nhà đầu tư. Lợi nhuận còn cần thiết để bù đắp các khoản cho vay bị tổn thất và trích dự phòng đầy đủ. Bốn nguồn thu nhập chính của ngân hàng là: Thu nhập từ lãi Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng Thu nhập từ kinh doanh mua bán Thu nhập khác 2014-06-09 15
 16. EARNING Chỉ ACB STB tiêu 2008 2009 2010 2008 2009 2010 ROE 28.5 % 21.8 % 20.6 % 12.3 % 15.5 % 14.4 % ROA 2.1 % 1.3 % 1.1 % 1.4 % 1.6% 1.4 % EPS 3,479 2,817 817 1,597 2,068 1,963 NIM 2.6 % 1.7 % 2.0 % 1.7 % 2.2% 2.4 % NNIM 3.4 % 2.7 % 1.6 % 3.3 % 2.9 % 2.2 % NOM 0.58 % 0.52 % 0.4 % 0.53 % 0.62 % 0.47 % 2014-06-09 16
 17. ĐỀ TÀI THẢO LUẬN NHÓM 6 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe! 2014-06-09 Hoạt động thị trường mở 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2