Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson three (Bài 3) He - she - it

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
443
lượt xem
130
download

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson three (Bài 3) He - she - it

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson three (Bài 3) He - she - it (Bạn trai ấy - Bạn gái ấy - Nó) - Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên tiếng anh khối tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson three (Bài 3) He - she - it

  1. Lesson three (Bài 3) He - she - it (Bạn trai ấy - Bạn gái ấy - Nó) New words (Từ mới) He /hi/ Bạn trai ấy, ông ấy, chú ấy, anh ấy ... She /i/ Bạn gái ấy, bà ấy, cô ấy, chị ấy... It /it/ Nó, vật ấy, con vật ấy... Is /iz/ Là, thì (đi với "He, She, It") He is Nam: Bạn trai ấy là Nam She is happy: Cô ấy hạnh phúc It is fat: Con vật ấy (thì) béo Old /ld/ Già, cũ Young /j/ Trẻ, non High /hai/ Cao (dùng cho vật) Low /l/ Thấp (dùng cho vật) Long /lo/ Dài Thick /ik/ Dày Big /big/ To, lớn
  2. Small /sm l/ Nhỏ, bé. Expensive /ik 'spensiv/ Đắt Cheap /tip/ Rẻ Not /not/ Không Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ tranh 1 thầy giáo già vẽ tranh 1 cô giáo trẻ Old Young vẽ tranh 1 vật cao vẽ tranh 1 vật thấp High Low vẽ tranh 1 vật dài vẽ tranh 1 vật ngắn Long Short vẽ tranh 1 cuốn sách dày vẽ tranh 1 cuốn sách mỏng Thick Thin
  3. vẽ tranh 1 vật to vẽ tranh 1 vật nhỏ Big Small vẽ tranh 1 vật có để giá vẽ tranh 1 vật có để giá tiền cao tiền thấp Expensive Cheap Bước 2: Điền chữ cho tranh ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
  4. ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (Dùng những từ: Old, young, high, low, long, short, thick, thin, big, small, expensive, cheap. Mỗi từ chỉ dùng 1 lần). It is ......................................... It is ......................................... He is ...................................... It is ......................................... It is .........................................
  5. She is ..................................... It is ......................................... It is ......................................... He is ...................................... It is ......................................... It is ......................................... She is ..................................... Bước 4: Đọc những câu sau đây rồi dịch sang tiếng Việt: He is old and she is young. He is big. He is not small. She is small. She is not big. It is high. It is not low. It is long. It is not short. It is thick. It is not thin. It is expensive. It is not cheap. Bước 5: Dịch sang tiếng Anh. Bà ấy thì già còn ông ấy thì trẻ. Bà ấy thì nhỏ bé còn ông ấy thì to lớn. Nó thấp. Nó không cao. Nó ngắn. Nó không dài. Nó mỏng. Nó không dày. Nó rẻ. Nó không đắt. Bước 6. Chỉ vào những người hoặc vật xung quanh rồi dùng những cấu trúc câu "He is...", "She is...", "It is..." và những từ đã học để giới thiệu đặc điểm của những người/vật đó.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản