Tiếng việt lớp 1 - Bài 61: ăm - âm

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
116
lượt xem
7
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 61: ăm - âm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc viết đúng ăm – nuôi tằm, âm – hái nấm - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con suối... đồi”. - Phát triển theo chủ đề: “Thứ, ngày, tháng, năm” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (SGK), bộ ghép chữ. HS: SGK – bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4P) 1,Đọc: bài 6 (SGK) 2,Viết: chòm râu, quả trám B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (2P) 2,Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ăm (3P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 61: ăm - âm

  1. Bài 61: ăm - âm I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc viết đúng ăm – nuôi tằm, âm – hái nấm - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con suối... đồi”. - Phát triển theo chủ đề: “Thứ, ngày, tháng, năm” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (SGK), bộ ghép chữ. HS: SGK – bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4P) HS: Đọc bài trong Sgk (2H) 1,Đọc: bài 6 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá 2,Viết: chòm râu, quả trám HS: Cả lớp viết bảng con B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần om – am 1,Giới thiệu bài: (2P) *Vần ăm: 2,Dạy vần: GV: Vần ăm gồm ă – m a-HĐ1: Nhận diện vần ăm (3P) HS: So sánh ăm – am giống khác nhau
  2. b-HĐ2: Phát âm và đánh vần (9P) HS: Đánh vần ăm -> ghép ăm -> đánh vần ăm âm phân tích đọc trơn tằm nấm HS: Ghép tằm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn nuôi tằm hái nấm GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích Nghỉ giải lao *Vần âm: qui trình tương tự c-HĐ3: Viết bảng con ăm – âm, nuôi tằm, hái nấm (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) HS: Viết bảng con tăm tre mầm non HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân đỏ thắm đường hầm tiếng chứa vần mới Tiết 2: GV: Giải nghĩa từ 3,Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát Con suối sau nhà rì rầm chảy. tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn núi. GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng
  3. b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c-HĐ3: Luyện nói chủ đề: Thứ, ngày, tháng, HS: Viết bài vào vở năm (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi 3,Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài
  4. Bài 62: ÔM - ƠM I.Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh đọc viết được: ôm, con tôm, ơm, đống rơm - Đọc đúng câu: “ Vàng mơ như trái chín ................ Đường tới trường xôn xao”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Bữa cơm ”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (2 em) - Đọc: bài 61 (SGK) HS: Viết bảng con - Viết: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm GV: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2P) GV: Giới thiệu vần ôm - ơm
  5. 2.Dạy vần: *Vần ôm: a)Nhận diện vần ôm – ơm (3P) GV: Vần ôm gồm ô- m b)Phát âm và đánh vần (12P) HS: So sánh ôm – om ôm ơm - Giống nhau: Kết thúc bằng m tôm rơm - Khác nhau: Bắt đầu bằng ô và o con tôm đống rơm HS: Phát âm ôm phân tích -> ghép ôm-> ghép tôm đánh vần – phân tich - đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh Nghỉ giải lao GV: Giải thích tranh vẽ c)Viết bảng con (7P) HS: Ghép từ con tôm - đọc trơn – phân tích ôm con tôm * Vần ơm: HD tương tự ơm đống rơm d)Đọc từ ứng dụng (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) chó đốm sáng sớm HS: Viết bảng con chôm chôm mùi thơm GV: Quan sát, uốn nắn Tiết 2 HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học 3.Luyện tập: GV: Giải nghĩa từ a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
  6. HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..) “ Vàng mơ như trái chín ................ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc Đường tới trường xôn xao”. cá nhân – lớp Nghỉ giải lao (5P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Ghi câu ứng dụng ôm con tôm HS: Đọc câu ứng dụng ơm đống rơm HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá nhân,lớp) c)Luyện nói theo chủ đề (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình “ Bữa cơm ”. bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK 4.Củng cố – dặn dò: (2P) nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu
  7. HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói - HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài
Đồng bộ tài khoản