intTypePromotion=3

Tiểu luận: Đặc trưng và tác động kinh tế tri thức đến hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh

Chia sẻ: Linda Lisagolden | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
100
lượt xem
13
download

Tiểu luận: Đặc trưng và tác động kinh tế tri thức đến hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tiểu luận này giới thiệu một cách khái quát các khái niệm cơ bản xuất phát, sự xuất hiện của KTTT và hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh. Tiểu luận tập trung khai thác vấn đề đặc trưng và tác động của nền KTTT đến hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Đặc trưng và tác động kinh tế tri thức đến hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> LỚP: HQ5 – GE01<br /> NHÓM TÁC GIẢ: 8<br /> <br /> ĐỀ TÀI: ĐẶC TRƯNG VÀ TÁC<br /> ĐỘNG KINH TẾ TRI THỨC ĐẾN<br /> HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC<br /> KINH DOANH<br /> <br /> BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN<br /> QUẢN TRỊ HỌC<br /> <br /> TP.HCM tháng 12 năm 2017<br /> 1<br /> <br /> ❖ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI<br /> _._._._._._._<br /> Nhóm trưởng Nguyễn Thị Ngọc Anh<br /> Thành viên<br /> <br /> Nguyễn Vũ Khánh An<br /> Đặng Thanh Bích Dung<br /> Nguyễn Ngọc Bích Hằng<br /> Võ Thị Mỹ Hân<br /> <br /> ❖ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> _._._._._._._<br /> APEC: Asia Pacific Economic Coperation – Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái<br /> Bình Dương.<br /> ASEAN: Association of Southeast Asian Nation – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam<br /> Á.<br /> OECD: Organization For Economic Cooperation and Development – Tổ chức hợp<br /> tác và phát triển Kinh tế.<br /> WB: World Bank – Ngân hàng Thế Giới.<br /> UNESCO: United Nation Educational, Scientifical and Cutural Organization – Tổ<br /> chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của LHQ.<br /> KTTT: Kinh tế tri thức.<br /> EU: European Union – Liên minh Châu Âu.<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC:<br /> LỜI NÓI ĐẦU: ----------------------------------------------------------------------------------- 5<br /> CHƯƠNG 1: KINH TẾ TRI THỨC ---------------------------------------------------------- 6<br /> 1.1. Khái quát về sự xuất hiện của KTTT và nghiên cứu ban đầu về kinh tế<br /> tri thức. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6<br /> 1.2.<br /> <br /> Khái niệm về KTTT. ----------------------------------------------------------------- 6<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Đặc trưng chủ yếu của nền KTTT: ----------------------------------------------- 7<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Tri thức trở thành yếu tố chủ yếu nhất của nền kinh tế----------------- 7<br /> <br /> 1.3.2. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển đổi ngày càng nhanh theo hướng<br /> tăng nhanh giá trị gia tăng. -------------------------------------------------------------- 8<br /> 1.3.3. Tốc độ đổi mới nhanh, sản xuất công nghệ trở thành ngành sản xuất<br /> đặc biệt quan trọng. ----------------------------------------------------------------------- 9<br /> 1.3.4. Công nghệ thông tin và viễn thông được ứng dụng rộng rãi và ngày càng<br /> sâu trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. ------------------------------------- 11<br /> 1.3.5. Đặc tính, cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri<br /> thức thay đổi căn bản. ------------------------------------------------------------------ 12<br /> CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG KINH TẾ TRI THỨC ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ<br /> TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN. -------------------------- 15<br /> 2.1.<br /> <br /> Khái niệm quản trị tổ chức kinh doanh --------------------------------------- 15<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Các hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh. ---------------------------------- 15<br /> <br /> 2.3. Tác động của nền Kinh tế tri thức đến các hoạt động quản trị tổ chức<br /> kinh doanh; nguồn nhân lực và văn hóa thời đại. ----------------------------------- 15<br /> 2.3.1.<br /> <br /> Hoạch định trong tổ chức kinh doanh.------------------------------------ 15<br /> <br /> 2.3.2.<br /> <br /> Tổ chức trong tổ chức kinh doanh. ---------------------------------------- 15<br /> <br /> 2.3.3.<br /> <br /> Quản trị nhân sự trong tổ chức kinh doanh. ---------------------------- 16<br /> <br /> 2.3.4.<br /> <br /> Lãnh đạo trong tổ chức kinh doanh. -------------------------------------- 16<br /> <br /> 2.3.5.<br /> <br /> Kiểm tra trong tổ chức kinh doanh. --------------------------------------- 16<br /> <br /> 2.3.6.<br /> <br /> Cơ cấu lao động xã hội – sự phát triển nhanh của công nhân tri thức.<br /> 17<br /> <br /> 2.3.7.<br /> <br /> Văn hóa. ------------------------------------------------------------------------- 18<br /> <br /> CHƯƠNG 3: XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ TRI THỨC ( PHẦN<br /> MỞ RỘNG) ------------------------------------------------------------------------------------- 19<br /> 3<br /> <br /> 3.1. Sự chuyển biến sang nền Kinh tế tri thức – một xu hướng lớn mang tính<br /> phổ biến. ------------------------------------------------------------------------------------- 19<br /> 3.2. Dự báo khái quát về xu thế phát triển của nền Kinh tế tri thức trong<br /> những giai đoạn sắp tới. ------------------------------------------------------------------ 19<br /> 3.3. Thời cơ, thuận lợi, khó khăn đặt ra cho các nước đang phát triển trong<br /> quá trình tiếp cận và chuyển sang Kinh tế tri thức --------------------------------- 20<br /> LỜI KẾT ---------------------------------------------------------------------------------------- 22<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO -------------------------------------------------------------------- 23<br /> <br /> 4<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU:<br /> Kinh tế tri thức (hay kinh tế kiến thức) là một giai đoạn phát triển mới của các<br /> nền kinh tế phát triển cao sau giai đoạn kinh tế công nghiệp. Sự nổi lên của nền kinh<br /> tế mới này được khẳng định với những chứng cớ đáng kể như sự dịch chuyển của<br /> khu vực chế tạo sang khu vực dịch vụ với các đặc điểm mới – nhiều kiến thức, sự gia<br /> tăng của các tài sản phi hình ( vô hình) và vốn trí tuệ,…<br /> Đặc điểm nổi bật nhất của KTTT ( kiến thức) đã trở thành kinh tế hàng đầu của<br /> tăng trưởng kinh tế, vượt lên trên các nhân tố sản xuất cổ truyền – vốn và lao động.<br /> Một đặc điểm lớn khác của KTTT là vai trò đặc biệt của kiến thức ngầm ( đặc biệt là<br /> bí quyết và tay nghề) – công cụ để lựa chọn và khai thác thông tin ( kiến thức đã điển<br /> chê hóa) ngày nay đã trở thành dễ có hơn và rẻ hơn rất nhiều nhờ sự phát triển của<br /> công nghệ thông tin và truyền thông đầy sức mạnh.<br /> Trong khoảng mười năm gần đây, những nghiên cứu về KTTT đã tăng rất<br /> nhanh và hiện đang phát triển rất mạnh. Song chúng ta không quên rằng lĩnh vực<br /> nghiên cứu này đã có một lịch sử năm chục năm, bắt đầu từ những nghiên cứu về<br /> công nghiệp kiến thức, xã hội hậu công nghiệp và kinh tế thông tin vào những năm<br /> 1960 và 1970, lúc đầu ở Mỹ, sau đó đến các nước công nghiệp khác, rồi các nước<br /> công nghiệp mới và một số nước đang phát triển.<br /> Bài tiểu luận này giới thiệu một cách khái quát các khái niệm cơ bản xuất phát,<br /> sự xuất hiện của KTTT và hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh. Tiểu luận tập trung<br /> khai thác vấn đề đặc trưng và tác động của nền KTTT đến hoạt động quản trị tổ chức<br /> kinh doanh.<br /> Nghiên cứu về kinh tế tri thức là một lĩnh vực hiện còn đang phát triển. Trong<br /> những trường hợp, chúng tôi có liệt kê ra các tài liệu để người đọc tiện theo dõi. Một<br /> số tài liệu chúng tôi không có nguyên bản mà biết được qua một số tài liệu khác, khi<br /> đó để cho rõ ràng, chúng tôi ghi “ dẫn theo…”<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản