Tiểu luận Đánh giá tác động môi trường: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong việc xác định vấn đề môi trường nghiêm trọng ở dự án Trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Nhóm 10)

Chia sẻ: Nguyễn Quang Minh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
61
lượt xem
6
download

Tiểu luận Đánh giá tác động môi trường: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong việc xác định vấn đề môi trường nghiêm trọng ở dự án Trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Nhóm 10)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Đánh giá tác động môi trường: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong việc xác định vấn đề môi trường nghiêm trọng ở dự án Trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Nhóm 10) giới thiệu về trạm bơm, khái quát tác động của dự án và các vấn đề môi trường, các thành phần môi trường có khả năng bị ảnh hưởng, tác động của trạm bơm và những vấn đề môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Đánh giá tác động môi trường: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong việc xác định vấn đề môi trường nghiêm trọng ở dự án Trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Nhóm 10)

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA MÔI TRƯỜNG & BẢO HỘ LAO ĐỘNG Môn học ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BTKN Chủ đề : Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong việc xác định các vấn đề môi trường nghiêm trọng Trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc- Thị Nghè Nhóm: 10 Sinh viên Mã số sinh viên 1 Lê Thái Phúc 91102092 2 Lê Khắc Bình 91102009 3 Trần Anh Công 91303010 4 Đinh Đức Trọng 91001083 5 Võ Minh Nhật 91001050 6 Hà Mai Tiến 91103156 Nộp bài: 23g30 ngày 1/10/2014 Tp. Hồ Chí Minh, 2014 I Phương pháp nghiên cứu DTM
  2. Nhóm các pp hệ thống, đơn giản: bao gồm pp ma trận, bảng liệt kê và sơ đ ồ lưới. Thường sử dụng trong việc định hướng, hạn chế và định tính các nghiên cứu 1.Ma trận tương tác có thể là loại đơn giản mô tả tương tác giữa hoạt động của dự án và tác động của chúng đối với thành phần môi trường bị ảnh hưởng cho tới "ma trận bước" trình bày tương quan giữa các yếu tố tác động. Ngoài việc phác họa tương tác, ma trận còn cho 1 hình ảnh về tương tác giữa các hoạt động và thành phần môi trường. Về lý thuyết ma trận bước có thể cho biết tác động sơ cấp và thứ cấp nhưng trong thực tế ma trận loại này ít được sử dụng. • Ma trận bước là ma trận trong đó yếu tố môi trường được thể hiện trong tương quan với yếu tố môi trường khác. Nhìn chung pp này ít được sử dụng do phức tạp và chỉ áp dụng cho từng nghiên cứu đặc trưng. • Ma trận bậc 3 là ma trận có 3 chiều, chiều thứ 3 có thể là thời gian. trong thực tế ma trận này hầu như không được sử dụng bởi quá phức tạp trong trình bày. 2. pp sơ đồ lưới là pp nghiên cứu ĐTM. pp thể hiện các mối quan hệ tương hỗ giữa nguồn tác động và các yếu tố môi trường bị tác động kết hợp bằng sơ đồ. pp này thường được thể hiện qua sơ đồ chuỗi nối tiếp. 3. pp bảng liệt kê là pp nghiên cứu ĐTm bao gồm các bảng liệt kê từ thành phần môi trường chịu tác động cho tới các tiếp cận hệ thống kể cả lượng hóa các tác động cho các phương án và từng thành phần môi trường. Nhóm các pp trợ giúp: 1. Chồng bản đồ: sử dụng nhiều bản đồ chồng lớp chứa những thành phần môi trường hay những bản đồ đơn tính khác nhau ví dụ như đặc tính cảnh quan, đ ịa hình... pp này rất hiệu quả để chọn lựa phương án và xác định kiểu, dạng của tác động. Hạn chế của cách này không cho phép định lượng tác động hoặc xác đ ịnh tác đ ộng thứ c ấp và tương quan tam cấp. Ngày nay dưới hình thức này hay hình thức khác, pp này đã tr ở thành 1 công cụ mạnh và được áp dụng phổ biến trong các nghiên cứu ĐTM. 2. pp chỉ thị và trọng số: điển hình là pp battele. pp này dựa vào đánh giá t ừng thông số môi trường (chỉ thị), sau đó cho điểm (trọng số) để định lượng tác động đối với từng thông số. pp này thường được sử dụng trong ĐTM đối với các dự án phát triển, quy hoạch vùng. 3. Phân tích chi phí và lợi ích mở rộng: pp không chỉ tính đến các khoản thu chi tiền tệ, vật chất mà còn xét tới các hi phí và lợi ích khó đ ịnh giá nh ư cảm quan, ti ện nghi, hay các thiệt hại, rủi ro dây chuyền không dễ tính được như các vấn đ ề môi trường toàn cầu.... Đây là 1 pp đánh giá dự án hiệu quả về kinh tế. 4. pp đánh giá nhanh: dựa trên kết quả khảo sát của hàng ngàn nhà máy kiểu dạng khác nhau người ta đưa ra cách đánh giá gần đúng loại, tải lượng của 1 nguồn trên cơ sở 1 số hạn chế thông số ban đầu. 5. pp mô hình hóa môi trường: mô hình hóa là pp mô phỏng các quá trình xảy ra trong tự nhiên và trong xã hội bằng các phương trình toán học, vật lý hay sinh học II Bảng liệt kê tác động của trạm bơm
  3. Hoạt động dự án Mức độ tác động Thành phần môi trường chịu tác động Gom nước 3 Nước- Sinh vật Lược rác 3 Không khí- Đất Chỉnh pH 3 Nước Chống ngập 4 Nước Thải nước ra sông 3 Nước- Đất- Sinh vật Sinh hoạt công nhân 2 Nước- Đất Khử mùi 3 Không khí Đánh giá mức độ (thấp)1
  4. Tác động: _Nước: giúp thu gom nước, thu gom chất thải rắn, tạo môi trường pH trung tính. _Không khí: làm giảm mùi hôi, nâng cao đời sống và sức khỏe con người. _Kinh tế xã hội: làm giảm ngập úng, phát triển cơ sở hạ tầng. IV Sơ đồ lưới tác động của trạm bơm Hoạt động của trạm Tác động sơ cấp Tác động thứ cấp
  5. Tác động lớn nhất của trạm bơm là chống ngập, đảm bảo lượng nước trên sông Sài Gòn. Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thủy- bộ và cải thiện đời sống người dân. V Nhận xét Phương pháp bảng liệt kê: _ Giúp xác định rõ mức độ tác động và thành phần môi trường chịu tác động _ Chỉ đánh giá được tác động sơ cấp mà chưa đánh giá được tác động thứ cấp Phương pháp ma trận: _ Đánh giá được mức độ và thành phần môi trường chịu ảnh hưởng _Chưa đánh giá được tác động thứ cấp, muốn đánh giá phải lập ma trận khác. Khá phức tạp Phương pháp sơ đồ lưới: _ Thể hiện các mối quan hệ tương hỗ giữa nguồn tác động và các yếu tố môi trường bị tác động kết hợp bằng sơ đồ. Xác định rõ tác động sơ cấp- thứ cấp _Khó xác định được mức độ ảnh hưởng cao hay thấp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản