Tiểu luận: Đề tài Ô nhiễm môi trường

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
3.939
lượt xem
298
download

Tiểu luận: Đề tài Ô nhiễm môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các cơ thể sống khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Đề tài Ô nhiễm môi trường

  1. Xin chào mọi người, hôm nay nhóm chúng tôi sẽ trình bày về ô nhiễm môi trường. Mời các bạn theo dõi : Thứ nhất là định nghĩa thế nào là ô nhiễm môi trường: 1. Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các cơ thể sống khác. Thứ hai là các dạng ô nhiễm môi trường : 2. Ô nhiễm không khí, việc xả khói chứa bụi và các chất hóa học vào bầu không khí. Ví dụ về các khí độc là cacbon mônôxít, điôxít lưu huỳnh, các chất cloroflorocacbon (CFCs), và ôxít nitơ là chất thải của công nghiệp và xe cộ. Ôzôn quang hóa và khói lẫn sương (smog) được tạo ra khi các ôxít nitơ phản ứng với ánh sáng mặt trời. 3. Ô nhiễm đất xảy ra khi đất bị nhiễm các chất hóa học độc hại (hàm lượng vượt quá giới hạn thông thường) do các hoạt động chủ động của con người như khai thác khoáng sản, sản xuất công nghiệp, sử dụng phân bón hóa học hoặc thuốc trừ sâu quá nhiều,... hoặc do bị rò rỉ từ các thùng chứa ngầm. Phổ biến nhất trong các loại chất ô nhiễm đất là hydrocacbon, kim loại nặng, MTBE, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, và các hydrocacbon clo hóa 4. Ô nhiễm nước xảy ra khi nước bề mặt chảy qua rác thải sinh hoạt, nước rác công nghiệp, các chất ô nhiễm trên mặt đất, rồi thấm xuống nước ngầm. Ngoài ra còn có các loại ô nhiễm khác như : Ô nhiễm phóng xạ Ô nhiễm tiếng ồn, bao gồm tiếng ồn do xe cộ, máy bay, tiếng ồn công nghiệp Ô nhiễm sóng, do các loại sóng như sóng điện thoại, truyền hình... tồn tại với mật độ lớn. 5. Hậu quả : Không khí ô nhiễm có thể giết chết nhiều cơ thể sống trong đó có con người. Ô nhiễm ozone có thể gây bệnh đường hô hấp, bệnh tim mạch. Ô nhiễm nước gây chết người do ăn uống nước chưa được xử lý. Các chất hóa học và kim loại nặng nhiễm trong thức ăn nước uống có thể gây ung thư. Dầu tràn có thể gây ngứa rộp da. Ô nhiễm tiếng ồn gây điếc, cao huyết áp, trầm cảm, và bệnh mất ngủ.
  2. Hello everyone, today our team will present on environmental pollution. Invite you to track: First is to define what is environmental pollution: 1. Environment pollution is the environmental situation is defiled by chemicals, biological ... that affect human health, the other can live. Second is the type of environmental pollution: 2. Air pollution, lose the smoke contains dust and chemicals into atmosphere. Examples of when reading is cacbon monoxide, dioxit save huỳnh, the nature cloroflorocacbon (CFCs), and nitrogen is oxit waste by industry and vehicles. Ozon and optical dew and smoke (smog) is created when nitrogen oxit reacts with sunlight 3. Soil pollution occur when the land affected chemicals toxic (function of exceeding normal limits) by the initiative of people such as mineral, industrial production, fertilizer use and school or pesticides too much, ... or due to leakage from underground bin contains. Most popular in all types of land pollution is hydrocacbon, heavy metals, MTBE, drugs kill grass, pesticides, and in hydrocacbon clo 4. Water pollution occurs when surface water flow through waste activities, industrial waste water, the pollution of the land, then down to underground water absorbent. There are also other types of pollution such as: o Radiation pollution o Pollution waves, waves of all kinds of waves as telephone, television ... exist with large density. o Noise pollution, including noise from vehicles, aircraft, industrial noise 5. Consequences: Air pollution can kill many living in the human. Ozone pollution can cause respiratory diseases road, cardiovascular disease. Water pollution cause death by not eating and drinking water is processed. The chemicals and heavy metals pollution in the food drink can cause cancer. Oil spills can cause skin itch rop. Noise pollution caused deaf, hypertension, depression, and Sleep Disorders.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản