intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận: Phương án xử lý phóng viên Lê Minh H vi phạm kỷ luật - Trần Minh Trung

Chia sẻ: Tam Chan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

773
lượt xem
108
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận: Phương án xử lý phóng viên Lê Minh H vi phạm kỷ luật: tự ý đưa bài của cá nhân vào chương trình phát sóng và đi nước ngoài chưa được sự đồng ý của lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau gồm 9 phần: lời mở đầu, mô tả tình huống, xác định mục tiêu và xử lý tình huống, phân tích nguyên nhân và hậu quả, cơ sở và căn cứ để xử lý tình huống, phân tích nguyên nhân và hậu quả, cơ sở và căn cứ để xử lý tình huống, xây dựng các phương án giải quyết tình huống và lựa chọn phương án tối ưu, lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã chọn, kiến nghị, kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Phương án xử lý phóng viên Lê Minh H vi phạm kỷ luật - Trần Minh Trung

 1. ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH CÀ MAU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TIỂU LUẬN Tên đề tài : Phương án xử lý Phóng viên Lê Minh H vi phạm kỷ luật tại Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cà Mau( sửa lại như trong lời mở đầu) Họ và tên: Trần Minh Trung Đơn vị công tác: Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau Lớp: Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Khóa: I (2011) Cà Mau, ngày 10 tháng 11 năm 2011
 2. Phần I LỜI MỞ ĐẦU Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau là cơ quan ngôn lu ận c ủa Đ ảng là diễn đàn của nhân dân. Trong những năm qua Đài luôn có những chương trình mới phục vụ bạn nghe và xem Đài, được nhiều tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đánh giá cao, từng bước nâng cao chất lượng chương trình Phát thanh – Truy ền hình của Đài Cà Mau ngang tầm với các Đài khu vực phía Nam và trong cả nước. Muốn làm được điều đó Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau phải không ngừng cải tiến hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ từ khâu sản xu ất đ ến khâu phát sóng, kể cả việc phát sóng qua hệ thống vệ tinh Vinasat1. Tuy nhiên, đó là yếu tố cần nhưng chưa đủ đối với việc phát triển của sự nghiệp Phát thanh – Truyền hình. Yếu tố cần thiết và quan trọng nhất là nguồn nhân l ực có đ ủ kh ả năng và trình độ khai thác, sử dụng các trang thiết bị hiện đại và có đ ạo đ ức c ủa người làm Báo trong thời buổi kinh tế thị trường. Sự biến động và cạnh tranh khốc liệt trong thời buổi hiện tại này đã làm sa ngã về đạo đức không biết bao nhiêu con người, mà nhất là đối với lực lượng làm báo hiện nay. Những nhà báo thực thụ phải luôn gi ữ cho mình cái tâm trong sáng, phản ánh đúng sự thật những vấn đề trong cuộc sống, có như vậy xã h ội mới g ởi trọn niềm tin vào những nhà báo có Tâm và có Tầm. Để thực hiện được những nhiệm trên Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau cần có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức giỏi về chuyên môn, có đạo đức trong sáng của người làm báo cách mạng thì mới đáp ứng được nhu c ầu c ủa ngành trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt chú trọng đào t ạo cán b ộ, viên ch ức các lớp về lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng chuyên ngành và phải th ường xuyên giáo dục các bộ, viên chức thực hiện nghiêm túc những quy đ ịnh c ủa c ơ quan. Thực tế trong những năm qua việc cán bộ, viên chức vi phạm quy định, quy chế và đạo đức nghề nghiệp báo chí vẫn xãy ra ở Đài Phát thanh – Truy ền hình Cà Mau nói riêng và lực lượng làm báo trong tỉnh Cà Mau nói chung. Xu ất phát từ những bức xúc trên, sau khi được tiếp thu các chuyên đề Nhà nước và pháp lu ật ở lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước – Ch ương trình chuyên viên, tôi ch ọn đề tài: “Phương án xử lý Phóng viên Lê Minh H vi phạm kỷ luật: tự ý đưa bài của cá nhân vào chương chình phát sóng và đi nước ngoài chưa được sự đồng ý của lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau” làm tiểu luận cuối khóa. Đề tài của tôi gồm 9 phần cơ bản sau: Phần I: LỜI MỞ ĐẦU Phần II: MÔ TẢ TÌNH HUỐNG Phần III: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG Phần IV: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ Phần V: CƠ SỞ VÀ CĂN CỨ ĐỂ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
 3. Phần VI: XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢI QUY ẾT TÌNH HUỐNG VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU Phần VII: LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐÃ CHỌN Phần VIII: KIẾN NGHỊ Phần IV: KẾT LUẬN Phần II MÔ TẢ TÌNH HUỐNG Lê Minh H cư trú tại Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. T ốt nghiệp đại học năm 1980 tại Khoa Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Cần Th ơ, tỉnh Hậu Giang. Đến năm 1999 Lê Minh H xin và được chấp nhận làm vi ệc t ại Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau theo Quy ết định s ố 16/1999/QĐ/ĐPT-TH ngày 20/4/1999 của Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. Trong quá trình mới nhận việc tại Phòng Chuyên đề Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau Phóng viên Lê Minh H hoàn thành công vi ệc ở m ức đ ộ trung bình, chưa được tuyển dụng vào biên chế, hiện đang ở dạng hợp đồng dài h ạn; Đến cuối năm 1999, Lê Minh H được quyết định cử đi học lớp Đại h ọc Báo chí tại chức do Học viện Báo chí tuyên truyền Hà Nội tổ ch ức t ại Cà Mau, nh ằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngành Phát thanh – Truyền hình. Sau khi tốt nghiệp lớp Đại Học Báo chí Phóng viên Lê Minh H tích c ực tham gia các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện một số đề tài có ch ất lượng, đạt một số giải Báo chí trong tỉnh, từ đó được đồng nghiệp đánh giá cao trong công tác chuyên môn. Năm 2008, 2009 Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau cử đồng chí Lê Minh H kết hợp giữa đi du lịch và công tác nghiên c ứu, tuyên truy ền nh ững mô hình phát triển của nền Nông nghiệp Astrailia. Tuy nhiên, qua th ực t ế công tác mỗi năm 3 tháng tại Astrailia Phóng viên Lê Minh H không th ực hi ện đ ược đ ề tài nào để tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. Từ đó mới thấy rằng việc đi nước ngoài mỗi năm 03 tháng của Phóng viên Lê Minh H là hoàn toàn do sự ưu ái của lãnh đạo, để che mắt tập thể chứ không ph ải vì s ự phát triển hay làm phong phú thêm chương trình trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. Năm 2010 Phóng viên Lê Minh H tiếp tục xin đi Astrailia 03 tháng không hưởng lương từ ngày 15/10/2010 đến ngày 15/01/2011 lý do là để điều trị bệnh và đoàn tụ gia đình. Ban Giám đốc Đài Phát thanh – Truy ền hình Cà Mau th ống nh ất giải quyết nghỉ để điều trị bệnh, nhưng việc đi nước ngoài cơ quan không giải quyết vì đó thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý cấp trên. Mặt dù vậy Phóng viên Lê Minh H bằng mọi cách hoàn thành thủ tục sang Astrailia trị bệnh, trong khi đó cán bộ, công chức, viên ch ức nhà nước khi đi n ước
 4. ngoài phải có ý kiến của cơ quan chủ quản đó là UBND tỉnh Cà Mau (th ủ t ục này khi về nước Phóng viên Lê Minh H không trình báo được với lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau). Điều đáng nói hơn là trước khi Phóng viên Lê Minh H đi n ước ngoài không báo cho Ban Giám đốc Đài Phát thanh – Truy ền hình Cà Mau, lãnh đ ạo Phòng Chuyên đề và cũng không bàn giao công việc chuyên môn, chỉ trước khi lên máy bay Phóng viên Lê Minh H mới điện thoại cho đồng chí Trưởng Phòng Chuyên đ ề báo là đi nước ngoài và nhờ phân công chuyên đề mà Phóng viên Lê Minh H phụ trách cho người khác. Hơn nữa Phóng viên Lê Minh H trong quá trình ph ụ trách chuyên m ục Nông thôn ngày nay đã đưa đề tài “ Sớm đưa máy sấy lúa về với nông dân” cho đồng chí Trưởng phòng duyệt phát sóng nhưng đồng chí không duyệt đề tài này. Nhưng khi đồng chí Trưởng phòng đi công tác Phóng viên Lê Minh H t ự ý đ ưa đ ề tài này vào phát sóng (trước đó Phóng viên Lê Minh H này cũng đã m ột lần đ ưa đ ề tài chưa được duyệt vào phát sóng, nhưng do mới lần đầu nên c ơ quan ch ỉ phê bình, nhắc nhở). Như vậy, Phóng viên Lê Minh H đã hai l ần vi ph ạm quy đ ịnh c ủa Ban Biên tập về Nội quy bảo vệ làn sóng Phát thanh – Truyền hình. Ngày 5/02/2011 Giám đốc Đài Phát thanh – Truy ền hình Cà Mau ch ỉ đ ạo cho Phòng Chuyên đề, đề nghị Phóng viên Lê Minh H viết tự kiểm về những sai phạm của mình trong thời gian qua. Ngày 11/02/2011, Phòng Chuyên đề Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tiến hành họp kiểm điểm Phóng viên Lê Minh H với thành ph ần g ồm: Phóng viên Lê Minh H cùng tập thể cán bộ, viên chức Phòng Chuyên đề. Tự ý đi nước ngoài là 30 ngày từ ngày 15/10/2010 đến ngày 15/01/2011 khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo Đài và cơ quan quản lý cấp trên; không báo cáo với lãnh đạo Phòng Chuyên đề, không bàn giao công việc chuyên môn trước khi đi; hai lần tự ý đưa đề tài mà đồng chí Trưởng phòng đã từ chối trước đó vào ch ương trình phát sóng của Đài khi đồng chí Trưởng phòng đi công tác. Phóng viên Lê Minh H giải trình việc đi nước ngoài không được s ự đ ồng ý của lãnh đạo Đài là do nguyên nhân những năm trước khi được giải quy ết cho đi nước ngoài, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau trực ti ếp ch ỉ đ ạo cho Văn phòng làm thủ tục nên cứ nghĩ năm nay cũng thế. Việc không báo với lãnh đạo phòng và bàn giao công việc trước khi đi là do hoàn c ảnh gia đình đ ơn chi ếc, các con và vợ đều ở nước ngoài nên mọi thủ tục, tiền bạc, đến gởi nhà c ửa trước khi đi bản thân tự lo nên khi đi đến thành phố Hồ Chí Minh mới ch ợt nh ớ và đi ện báo cho đồng chí Trưởng Phòng Chuyên đề. Việc tự ý đưa đề tài phát sóng khi đồng chí Trưởng phòng đã từ chối trước đó lý do là khi đồng chí Trưởng phòng đi công tác có ủy quyền lại cho đồng chí Nguyễn Văn B trực Biên tập, nên tôi đưa đề tài cho đồng chí Nguyễn Văn B và đồng chí duyệt phát sóng nên tôi không sai phạm. Tại cuộc họp Phòng Chuyên đề hầu hết tập thể phòng không th ống nh ất với những ý kiến giải trình của Phóng viên Lê Minh H, và ti ến hành phân tích h ậu
 5. quả của những việc làm sai trái của Phòng viên Lê Minh H trong khoảng th ời gian rất dài và đề nghị Giám đốc Đài Phát thanh – Truy ền hình Cà Mau, thành l ập H ội đồng kỷ luật, xem xét mức độ sai phạm của Phóng viên Lê Minh H, đ ề ngh ị hình thức kỷ luật thích đáng đối với Phóng viên Lê Minh H. Phần III XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG Tình huống trên giải quyết hướng đến những mục tiêu sau: Một là, giải quyết vụ việc này nhằm mục đích giáo dục cán b ộ, viên ch ức Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau ngăn ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật của nhà nước, của ngành Phát thanh – Truy ền hình. Từ đó cũng cố lòng tin của tập thể đối với lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau và tính nghiêm minh của tổ chức. Hai là, nhằm ổn định tư tưởng trong toàn thể cán bộ, viên chức về việc đối xử không công bằng trong tập thể cơ quan, ưu ái cho một số đ ối t ượng trong ngành, xử lý theo tình cảm cá nhân, bất chấp pháp luật, bất ch ấp đ ạo đ ức ngh ề nghiệp. Ba là, giải quyết vụ việc nhằm lập lại việc thực hiện qui chế dân chủ ở quan, tránh tình trạng chuyên quyền, độc đoán làm mất lòng tin trong cán b ộ, viên chức. Xử lý vụ việc đảm bảo đúng pháp luật, đúng qui định của nhà nước, của ngành Phát thanh – Truyền hình và đảm bảo có tình, có lý. Kết hợp tuyên truy ền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước đến cán bộ, viên chức để họ tự giác thực hiện. Bốn là, giải quyết vụ việc dứt điểm trong thời gian sớm nhất, không để kéo dài gây dư luận không tốt và làm mất lòng tin c ủa cán bộ, viên ch ức Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau đối với lãnh đạo đơn vị. Năm là, trên cơ sở xử lý nghiêm minh Phóng viên Lê Minh H, đ ể t ừ đó cho cán bộ, viên chức Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sáu là, từ việc xử lý nghiêm đối với Phóng viên Lê Minh H, để cho những người làm công tác quản lý thấy và định hướng xử lý công vi ệc c ủa c ơ quan ph ải trên cơ sở pháp luật của nhà nước, theo nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ đạo theo cảm tính và mang tính cá nhân, cục bộ s ẽ mang đ ến nh ững h ậu qu ả khôn lường. Từ đó để cán bộ, viên chức Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau yên tâm công tác, phấn đấu và ra sức học tập, thực hiện tốt nội quy, quy ch ế của c ơ quan, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đặc biệt là sự sáng suốt, công tâm của lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. Phần IV
 6. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA TÌNH HUỐNG 1. Nguyên nhân. Tách ra thành 2 tiết nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan Tình huống tự ý đi nước ngoài không báo cáo lãnh đạo, không bàn giao công việc chuyên môn; tự ý đưa đề tài khi chưa được lãnh đạo duy ệt vào ch ương trình phát sóng của Phóng viên Lê Minh H có những nguyên nhân sau đây: Thứ nhất, do ý thức cá nhân vô tổ chức, vô kỷ luật; xem thường nội qui, quy chế của cơ quan, có sự bao che dung túng của lãnh đạo. Thứ hai, do nhận thức về đạo đức người làm báo còn h ạn ch ế nên xem thường Nội quy bảo vệ làn sóng Phát thanh – Truyền hình. Thứ ba, lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể Đài Phát thanh – Truy ền hình Cà Mau không giải quyết kịp thời để tình trạng này kéo dài nhi ều năm li ền, d ẫn đ ến tư tưởng ỷ lại, xem thường và sai phạm ngày một tăng theo cấp số nhân. Thứ tư, thân nhân và bản thân Phóng viên Lê Minh H về lập trường t ư tưởng, thái độ chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn rất nhiều hạn chế từ khi bước chân vào ngành Phát thanh – Truy ền hình Cà Mau năm 1999, nhưng không được quan tâm giáo dục mà thậm chí còn được dung túng nên ngày càng sa sút trầm trọng. Thứ năm, bản thân Phóng viên Lê Minh H gia đình giàu có, kinh doanh nhà đất là chính nên công tác ở cơ quan Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau ch ỉ là điểm dựa để nâng tầm trong công tác ngoại giao với đối tác. Chính vì v ậy kinh t ế đã làm chi phối nhiều mặt trong quan hệ của Phóng viên Lê Minh H, k ể c ả chi phối đối với lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. 2. Hậu quả. Từ vụ việc này dẫn đến những hậu quả sau: Thứ nhất, làm mất lòng tin của cán bộ, viên ch ức Đài Phát thanh – Truy ền hình Cà Mau với tập thể lãnh đạo Đài. Thứ hai, lãng phí về thời gian, kinh phí đào tạo, gánh nặng cho quỹ lương của Đài trong thời gian hơn 10 năm. Thứ ba, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của một nhà báo thực thụ trong mắt bạn nghe và xem Đài, và ảnh hưởng rất lớn đến việc rèn luy ện, giáo d ục th ế h ệ nhà báo kế thừa trong ngành Phát thanh – Truyền hình Cà Mau nói riêng và các ngành báo chí trong tỉnh nói chung. Thứ tư, tạo sự đối xử không công bằng của lãnh đạo đối với cán bộ, viên chức. Từ đó che bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ làm ảnh h ưởng đến sự phát triển của ngành kéo dài trong nhiều năm. Thứ năm, thực hiện không nghiêm túc các quy định của nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, dẫn đến việc xem thường pháp luật, xem thường tổ chức của một số cán bộ trong một thời gian dài. Phần V
 7. CƠ SỞ VÀ CĂN CỨ ĐỂ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 1. Cơ sở xử lý. Vi phạm của Phóng viên Lê Minh H là quá rõ ràng, xem th ường t ổ ch ức và vi phạm nhiều lần trong một thời gian ngắn. Thái độ của Phóng viên Lê Minh H là không nhận những sai phạm của mình khi tập th ể phân tích m ột cách th ấu đáo. Hơn nữa sao khi sai phạm Phóng viên Lê Minh H có hành vi thách th ức với lãh đạo, xem vi phạm của mình là đơn giản không đáng để nhận hình thức kỷ luật. Căn cứ vào quá trình vi phạm kéo dài của Phóng viên Lê Minh H đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nội quy, quy định của Nhà nước, của cơ quan và đặc biệt ảnh hưởng đến ý thức tổ chức của cán bộ, viên chức Đài và quy định bảo v ệ làng sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. 2. Căn cứ sử lý. - Căn cứ luật cán bộ, công chức và Nghị định số 34/2011/NĐ-CP và Ngh ị định số 35/2011-NĐ-CP ngày 17/3/2005 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức; Căn cứ quyết định của UBND tỉnh Cà Mau về phân cấp quản lý viên ch ức 2010( em vào mạng lấy ra) - Căn cứ vào hành vi vi phạm của Phóng viên Lê Minh H, áp dụng đi ều 8 của Nghị định 34/2011/NĐ-CP làm cơ sở xử lý. Không áp dụng nghị định 34 được vì vụ việc xảy ra khi chưa có nghị định này Phần VI XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU Căn cứ vào mức độ sai phạm của Phóng viên Lê Minh H, tôi đ ưa ra các phương án giải quyết như sau: • Phương án thứ nhất Đề nghị Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau ra quy ết định kỷ luật đối với Phóng viên Lê Minh H với hình thức kỷ luật là: h ạ b ậc l ương, ti ếp tục công tác tại Phòng Chuyên đề Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. + Ưu điểm của phương án này: Giữ lại Phóng viên Lê Minh H cho Phòng Chuyên đ ề, trong lúc Phòng Chuyên đề chưa có người phụ trách mảng Nông thôn ngày nay. + Hạn chế: Phương án này không đúng với pháp luật và không đúng với nh ững đi ều khoản trong ký kết hợp đồng lao động với những vi phạm trên. Mức xử lý này chưa nghiêm, chưa thuyết phục với 03 vi phạm nghiêm trọng của Phóng viên Lê Minh H. Từ đó khó xử lý đối với cán bộ, viên ch ức có những sai phạm tương tự. • Phương án hai
 8. Đề nghị Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau ra quy ết định kỷ luật Phóng viên Lê Minh H với hình thức cảnh cáo, tiếp t ục công tác tại Phòng Chuyên đề Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. + Ưu điểm của phương án: Giữ lại Phóng viên Lê Minh H tiếp tục công tác tại Phòng Chuyên đ ề Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau, tiếp tục phụ trách chuyên đề Nông thôn ngày nay. + Hạn chế: Phương án này chưa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ch ưa có tính thuyết phục, còn mang nặng tính nội bộ (xử lý theo cảm tính, hay tính cá nhân). Xử lý theo phương án này là chấp nhận theo ý ki ến ch ủ quan c ủa ng ười vi phạm (Phóng viên Lê Minh H, trong bản tự kiểm điểm nhận hình th ức kỷ lu ật cảnh cáo). • Phương án ba Đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau ra quy ết định kỷ lu ật v ới Phóng viên Lê Minh H với hình thức kỷ luật: Buộc thôi việc và đề ngh ị Hội nhà Báo Việt nam ra quyết định rút thẻ nhà báo. + Ưu điểm của phương án này: Đây là một quyết định đúng đắn, đảm bảo đúng pháp luật, công bằng hợp lý. Bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần giáo dục, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện và hành vi vi phạm của cán bộ, viên ch ức Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau về sau. Đúng với những quy định trong Hợp đồng lao động số 39/HĐ-ĐPT-TH ngày 01/01/2011 giữa Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau và Phóng viên Lê Minh H. Đây là bài học quý cho những nhà báo chân chính h ọc tập, rút kinh nghi ệm trong quá trình công tác và tác nghiệp của mình trên tất cả các lĩnh vực. Rút thẻ nhà báo kịp thời là phòng ngừa nh ững s ự vi ệc không t ốt x ảy ra sau khi có quyết định buộc thôi việc. Vì Phóng viên Lê Minh H đã có nhi ều bi ểu hi ện suy thoái về đạo đức nghề nghiệp. + Hạn chế: Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau phải mất một thời gian đào tạo m ột Phóng viên phụ trách mãng Nông thôn ngày nay. Đài mất đi một nguồn kinh phí đáng kể từ việc đào tạo Phóng viên Lê Minh H (lớp Đại học Báo chí và các lớp tập huấn khác …). • Chọn phương án xử lý Qua đề xuất và nghiên cứu các phương án xử lý ta thấy: + Phương án thứ nhất: Đây là phương án chưa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, của ngành, xử lý chưa đúng với mức độ sai phạm của Phóng viên Lê Minh H. Từ dó dễ gây bất bình trong cán bộ, viên chức Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. + Phương án hai:
 9. Phương án này còn mang tính xử lý nội bộ, ch ưa công tâm, không t ương xứng với những gì mà Phóng viên Lê Minh H vi phạm, dễ dẫn đến sự ph ẩn nộ, mất lòng tin đối với Ban lãnh đạo Đài Phát thanh – Truy ền hình Cà Mau và phương án này mức độ xử lý gần giống phương án một nh ưng hình th ức k ỷ lu ật nhẹ hơn. + Phương án ba: Đây là phương án tối ưu nhất, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp lu ật, của ngành, xử lý công bằng, thấu tình, đạt lý, có tính giáo d ục và răng đe cao. Phương án này thể hiện tính dân chủ cao trong xử lý kỷ luật cán bộ, viên ch ức không bao che, không mang tính cá nhân, cảm tính mà đây là sự nhìn nhận đánh giá sát thực của một tập thể đối với sai ph ạm của Phóng viên Lê Minh H. T ừ nh ững phân tích trên tôi cho rằng phương án xử lý thứ ba là phương án tốt nhất. Phần VII LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐÃ CHỌN Từ phương án đã chọn, phương án ba, để tổ chức thực hiện ph ương án đúng luật, đúng quy định, có kết quả tốt, đúng thời gian ta cần xây dựng kế hoạch thực hiện phương án như sau: TT Ngày tháng Nội dung công việc Địa điểm Người thực Thời gian hiện 01 5/02/2011 Mời Phóng viên Lê Phòng Lãnh đạo 01 buổi Minh H làm việc họp Phòng Chuyên giới thiệu những sai Phòng đề phạm trong thời Chuyên gian qua và đề nghị đề viết bản tự kiểm điểm, tự phong hình thức kỷ luật. 02 11/02/2011 Họp toàn thể cán Phòng Toàn thể cán 01 ngày bộ, viên chức Phòng họp bộ, viên chức Chuyên đề kiểm Phòng Phòng Chuyên điểm Phóng viên Lê Chuyên đề. Minh H. đề 03 21/02/2011 Trích lục, tham Phòng Trưởng Phòng 04 ngày khảo các văn bản có Hành Hành chính – liên quan đến việc chính – Tổ chức chỉ vi phạm của Phóng Tổ chức đạo. viên viên Lê Minh H để có cơ sở xử lý theo đúng qui định
 10. của pháp luật. 04 28/02/2011 Ra quyết định thành Đài Phát Giám đốc Đài 01 ngày lập Hội đồng kỷ thanh – Phát thanh – luật xử lý Phóng Truyền Truyền hình Cà viên Lê Minh H, căn hình Cà Mau. cứ vào đề nghị của Mau Trưởng Phòng TC – HC, Hội đồng gồm: ông Đỗ Thanh B, Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng; ông Lê Thanh C, Bí thư Đảng ủy – chủ tịch Hội đồng; ông Trần Minh D, Chủ tịch CĐCS – Thành viên; ông Lê Minh G, Trưởng Phòng Chuyên đề - Thành viên; ông Thạch Tùng K, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Chuyên đề - Thành viên. 05 7/3/2011 Phát giấp triệu tập Phòng HC Trưởng Phòng 07 ngày Phóng viên Lê Minh - TC HC – TC chỉ H đạo. 06 14/3/2011 Họp Hội đồng kỷ Phòng Hội đồng kỷ 01 ngày luật họp Ban luật và Phóng Giám đốc viên Lê Minh H 07 21/3/2011 Hội đồng kỷ luật Phòng TC Thành viên Hội 02 ngày hoàn thành biên bản - HC đồng kỷ luật họp Hội đồng, các (thư ký, phụ hồ sơ có liên quan trách thi đua Thêm bước Khen thưởng); Trưởng Phòng xin ý kiến HC – TC. hiệp y với Sở Nội vụ và bước Giám đốc ra Quyết định kỷ
 11. luật đối với Phóng viên Lê Minh H. 08 30/3/2011 Triển khai và tổ Phòng Đại diện Ban 01 ngày chức thực hiện họp Đài Giám đốc; Quyết định kỷ luật Phát thanh Phòng HC – Phóng viên Lê Minh – Truyền TC; tập thể cán H. hình Cà bộ, viên chức Mau Phòng Chuyên đề và Phóng viên Lê Minh H. Phần XIII KIẾN NGHỊ Qua tình huống trên để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và ngành Phát thanh – Truyền hình trong th ời gian t ới đ ạt hi ệu quả cao hơn, tôi có những kiến nghị sau: Thứ nhất, đối với tập thể lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau cần xem xét, qui định việc tuyển chọn cán bộ, viên chức đầu vào theo đúng quy định của pháp luật và của ngành, tránh tình trạng tuyển chọn theo các mối quan hệ xã hội và các vấn đề khác … nhằm có được một l ực l ượng cán b ộ, viên ch ức có đủ đức, đủ tài. Thứ hai, tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Đài Phát thanh – Truy ền hình Cà Mau đối với tất cả cán bộ, viên chức nhất là trong thời buổi kinh t ế th ị tr ường và thông tin bùng nổ như hiện nay. Thứ ba, chính quyền và các đoàn thể cần tăng cường giám sát việc th ực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các ngành, các cấp để có những điều chỉnh kịp thời tránh tình trạng dân chủ hình thức mà hiện nay đã có xãy ra ở m ột s ố đ ịa phương và các ngành các cấp. Thứ tư, cần xem xét lại mối quan hệ giữa Đảng và chính quy ền trong vi ệc thực hiện chế độ thủ trưởng. Muốn xây dựng một tổ chức thật sự hoàn chỉnh cần có những con người có trình độ chuyên môn, nhiệt huyết với nghề, có đạo đức trong sáng. Đ ồng th ời cũng phải có những nhà quản lý giỏi, có tầm nhìn xa trông rộng, trung th ực, biết chia sẽ và quyết đoán. Có như vậy thì sự nghiệp của Đài Phát thanh – Truy ền hình Cà Mau mới ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới. Phần IX KẾT LUẬN
 12. Qua việc xử lý Phóng viên Lê Minh H vi phạm các hành vi vô t ổ chức, vô kỷ luật; vi phạm qui định bảo vệ làn sóng của ngành Phát thanh – Truy ền hình đây là vấn đề mà các ngành báo chí khác trong cả nước đã xử lý rất nhi ều, th ậm chí còn nhiều vấn đề vi phạm làn sóng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, đối những vi phạm của Phóng viên Lê Minh H là một quá trình vi ph ạm kéo dài nhi ều năm nhưng không được xử lý dứt điểm, do bè phái, vây cánh, bao che dẫn đến người vi phạm ngày càng xem thường tổ chức hơn. Chính vì vậy nếu không gi ải quy ết dứt điểm vụ việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện qui ch ế dân ch ủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho những kẻ cơ hội lợi dụng tổ chức để thực hiện quyền lực của mình một cách chuyên quyền, độc đoán, làm mất đoàn kết nội b ộ, gây tâm lý không tốt trong toàn thể cán bộ, viên ch ức Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau và suy giảm lòng tin đối với Ban lãnh đạo Đài. Chúng ta phải thẳn thắn nhìn nhận lại vấn đề vai trò quản lý c ủa ng ười đứng đầu cơ quan là rất quan trọng với bất cứ tổ ch ức nào. Lãnh đ ạo ph ải là người đầu tàu gương mẫu trong mọi vấn đề, là trung tâm đoàn kết của tổ chức và phải nhìn nhận đánh giá con người một cách khách quan, trung thực thì mới có thể tạo ra một tổ chức có tâm, có tài hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp của ngành. Khi có những vụ việc xảy ra, cần phát hiện mầm móng và s ớm gi ải quy ết dứt điểm không để tình trạng kéo dài làm ảnh hưởng không tốt trong nội bộ ngành và hao tốn tài sản của nhà nước (kinh phí đào tạo). Đi ều quan tr ọng h ơn nó là vật cản làm hạn chế sự phát triển của bất cứ ngành nào không chú trọng vào yếu tố phát triền nguồn nhân lực có chuyên môn và đạo đức tốt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2