intTypePromotion=1

Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:63

0
348
lượt xem
31
download

Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu? nhằm trình bày về thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?

 1. MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU GVHD: Lê Đạt Chí Thực hiện: NH Đêm 2 – Nhóm 3
 2. Thành viên nhóm • Nguyễn Thị Tuyết Chi • Bùi Trần Tuấn Hải • Nguyễn Thị Phương Thảo • Võ Trần Đức Tuấn
 3. Nội dung trình bày 1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 3. CHI PHÍ KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH 4. LÝ THUYẾT ĐÁNH ĐỔI CẤU TRÚC VỐN 5. TRẬT TỰ PHÂN HẠNG CỦA CÁC LỰA CHỌN TÀI TRỢ
 4. 15.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp • Lãi từ chứng khoán nợ mà một công ty chi trả là một chi phí được khấu trừ thuế • Cổ tức và lợi nhuận giữ lại thì không.
 5. 15.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp • Ví dụ: Doanh nghiệp U không vay nợ và doanh nghiệp L vay $1.000 lãi su ất 8%, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 35%. ĐVT: $ Báo cáo lợi tức Báo cáo lợi của doanh tứ c c ủa nghiệp U doanh nghiệp L Lợi nhuận trước lãi và thuế 1.000 1.000 (EBIT) Lãi trả cho các trái chủ 0 80 Lợi nhuận trước thuế 1.000 920 Thuế thu nhập doanh nghiệp 350 322 (35%) Lợi nhuận ròng cho cổ đông 650 598 Tổng LN cho trái chủ và cổ đông 0 + 650 = 650 80 + 598 = 678
 6. 15.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp • Tấm chắn thuế: - Tấm chắn thuế là phần thuế được khấu trừ từ thuế đánh vào lãi do vay nợ. - Giá trị tấm chắn thuế: Lãi từ chứng khoán nợ dự kiến * Tc • Các tấm chắn thuế này phụ thuộc vào: – Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp – Khả năng đạt được lợi nhuận để chi trả lãi.
 7. 15.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp • Hiện giá của tấm chắn thuế: Giá trị tấm chắn thuế PV (tấm chắn thuế) = Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng trên nợ TC*(rDD) = rD = TC*D
 8. 15.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THÔNG THƯỜNG NỢ GIÁ TRỊ TÀI SẢN (hiện giá của các dòng tiền sau thuế) VỐN CỔ PHẦN TỔNG TÀI SẢN TỔNG NỢ VÀ VỐN CỔ PHẦN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN MỞ RỘNG NỢ GIÁ TRỊ TÀI SẢN (hiện giá của TRÁI QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ các dòng tiền trước thuế) (PV CỦA THUẾ TƯƠNG LAI) VỐN CỔ PHẦN TỔNG TS TRƯỚC THUẾ TỔNG NỢ VÀ VỐN CỔ PHẦN
 9. 15.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp • Bảng 15.3a : Bảng cân đối kế toán đơn giản c ủa Merk ngày 31.12.1994 như sau: Giá trị sổ sách Vốn luân chuyển $ 1.473 $ 1.146 Nợ dài hạn 4.123 Các nghĩa vụ dài hạn khác Tài sản dài hạn 14.935 11.139 Vốn cổ phần Tổng tài sản $16.408 $16.408 Tổng nợ và vốn cổ phần Giá trị thị trường Vốn luân chuyển $ 1.473 $ 1.146 Nợ dài hạn 4.123 Các nghĩa vụ dài hạn khác Giá trị thị trường của 51.212 47.417 Vốn cổ phần các tài sản dài hạn Tổng tài sản $52.685 $52.685 Tổng nợ và vốn cổ phần
 10. 15.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp • Bảng 15.3b: Sau khi Merck vay thêm 1 tỷ nợ dài hạn thay thế cho vốn cổ phần của cổ đông Giá trị sổ sách - Vốn luân chuyển $ 1.473 $ 2.146 -Nợ dài hạn 4.123 - Các nghĩa vụ dài hạn khác - Tài sản dài hạn 14.935 10.139 - Vốn cổ phần Tổng tài sản $16.408 $16.408 Tổng nợ và vốn cổ phần Giá trị thị trường - Vốn luân chuyển $ 1.473 $ 2.146 - Nợ dài hạn - Giá trị thị trường của 51.212 4.123 - Các nghĩa vụ dài hạn khác các tài sản dài hạn - Hiện giá của các 350 46.766 - Vốn cổ phần tấm chắn thuế thêm Tổng tài sản $53.035 $53.035 Tổng nợ và vốn cổ phần
 11. 15.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp Định đề mới: • Nghiên cứu tác động của thuế, định đề I của MM được chỉnh lại để phản ánh thuế TNDN như sau • Trường hợp đặc biệt của nợ vĩnh viễn:
 12. 15.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp • Có phải chăng tất cả các doanh nghiệp nên tài trợ bằng 100% nợ ? • Câu trả lời chỉ có hai hướng : – Xem xét đầy đủ hơn về hệ thống thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. – Có thể các doanh nghiệp vay nợ gánh chịu chi phí khác bù trừ cho hiện giá của tấm chắn thuế.
 13. 15.2 Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp Sơ đồ minh họa tác động đòn bẩy đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân
 14. 15.2 Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp
 15. 15.2 Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp
 16. 15.2 Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp Trước đạo luật cải cách thuế năm 1896: • Tc = 46% • Tp = TpE của cổ tức = 50% • TpE của lãi vốn tối đa = 20% • Doanh nghiệp không chi trả cổ tức • Việc trì hoãn nộp thuế lãi vốn làm giảm TpE xuống còn 10%.
 17. 15.2 Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi từ chứng Lợi nhuận khoán nợ vốn cổ phần Lợi nhuận trước thuế $1 $1 Trừ thuế thu nhập doanh nghiệp Tc = 46% 0 0,46 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1 0,54 Thuế thu nhập cá nhân Tp = 50% và TpE = 0,5 0,054 10% Lợi nhuận sau tất cả thuế 0,5 0,496 Lợi thế của nợ = 0,004$
 18. 15.2 Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp  Năm 1999: • Tc = 35% • Tp = TpE của cổ tức = 39,6% • TpE của lãi vốn = 28% • Doanh nghiệp không chi trả cổ tức • Việc trì hoãn nộp thuế TNCN của lãi vốn làm TpE giảm xuống còn 14%.
 19. 15.2 Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi từ chứng Lợi nhuận khoán nợ vốn cổ phần Lợi nhuận trước thuế $1 $1 Trừ thuế thu nhập doanh nghiệp Tc = 35% 0 0,35 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 1 0,65 nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Tp = 39,6% và TpE = 0,396 0,091 14% Lợi nhuận sau tất cả thuế 0,604 0,559 Lợi thế của nợ = 0,045$
 20. 15.2 Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp  Năm 1999: • Tc = 35% • Tp = TpE của cổ tức = 39,6% • TpE của lãi vốn = 28% • Doanh nghiệp chi trả một nửa cổ tức và một nửa lãi vốn • Việc hoãn chi trả nộp thuế TNCN của lãi vốn làm nó giảm xuống còn 14%.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2