intTypePromotion=3

Tiểu luận: Tìm hiểu thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trường trung học phổ thông

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Đức | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
459
lượt xem
118
download

Tiểu luận: Tìm hiểu thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trường trung học phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc sử dụng giáo án điện tử trong dạy và học hiện nay góp phần to lớn trong việc giải quyết được tình hình thực tại, có tác dụng làm tăng hiệu quả sư phạm của nội dung và phương pháp dạy học lên rất nhiều. Nhưng việc thực hiện nó như thế nào để đạt được hiệu quả cao còn phụ thuộc vào cơ sở vật chất và trình độ về tin học của giáo viên. Đứng trước trực trạng trên, với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Lê Viết Chung, nhóm đã thực hiện đề tài: “Tìm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Tìm hiểu thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trường trung học phổ thông

 1. Tiểu luận Tìm hiểu thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trường trung học phổ thông Trang 1
 2. MỤC LỤC Mở Đầu ................................................................ ................................ ...................... 3 TỔNG QUAN ............................................................................................................ 4 1.1. Địa điểm khảo sát ................................................................ ............................. 4 1.2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................ 4 1.3. Khách thể và đối tư ợng nghiên cứu .................................................................. 4 1.3.1. Khách th ể nghiên cứu ................................................................ ................ 4 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu ................................................................ ................ 4 1.4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 4 1.5. Quá trình thực hiện ........................................................................................... 5 1.6. Kết quả thực nghiệm ........................................................................................ 5 1.6.1. Phía học sinh.............................................................................................. 5 1.6.2. Phía giáo viên ................................ ................................ ............................ 8 II. PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT ........................... 10 2.1. Phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trường THPT chưa đạt hiệu quả cao ................................................................................. 10 2.1.1. Nguyên nhân sử dụng giáo án điện tử trong việc đổi mới phương pháp d ạy học..................................................................................................................... 10 2.1.2. nguyên nhân dẫn đến thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trường THPT chưa đạt hiệu quả cao ........................................................................................ 11 2.2. Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả sử giáo án điện tử ...................... 13 III. TỔNG KẾT ................................................................................................ ........ 15 Tài liệu tham khảo: ................................................. Error! Bookmark not defined. Lời cảm ơn: ............................................................. Error! Bookmark not defined. Mẫu phiếu hỏi dành cho học sinh .......................................................................... 16 Mẫu câu hỏi phỏng vấn ......................................................................................... 17 Trang 2
 3. Mở Đầu Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu trọng tâm của ngành giáo dục. Vì vậy, việc tập trung điều chỉnh và xây dựng phương pháp day và học sao cho phù hợp với tình hình m ới đang là vấn đề thiết yếu ở các trường học. Chúng ta đ ang ở trong thời đại công nghệ thông tin, với những thành tựu mà công nghệ thông tin mang lại, chúng ta n ên ứng dụng sự phát triển của công nghệ thông tin vào dạy học để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Giải quyết đư ợc thử thách n âng cao tính trực quan sinh động đối với các môn học, đặt biệt là các môn học yêu cầu minh họa, trực quan nhiều hình vẽ, màu sắc…, để hình thành khái niệm, kiến thức k ỹ năng cho học sinh, sự hỗ trợ của máy tính và các ph ần mềm máy tính sẽ giúp chúng ta thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó để nâng cao chất lượng giáo dục n gười giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng sử dụng các phương pháp tích cực kết hợp với các thành tựu của công nghệ thông tin phấn đấu đ ể trong một tiết dạy học sinh được hoạt động, thực hành nhiều hơn, thảo luận suy n ghĩ nhiều hơn. Việc sử dụng giáo án điện tử trong dạy và h ọc hiện nay góp phần to lớn trong việc giải quyết đư ợc tình hình thực tại, có tác dụng làm tăng hiệu quả sư ph ạm của nội dung và phương pháp d ạy học lên rất nhiều. Nhưng việc thực hiện nó như th ế n ào để đạt được hiệu quả cao còn phụ thuộc vào cơ sở vật chất và trình độ về tin học của giáo viên. Đứng trước trực trạng trên, với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Lê Viết Chung, nhóm đã thực hiện đề tài: “Tìm hiểu thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trường trung học phổ thông”. Đề tài bao gồm 3 phần: I. TỔNG QUAN II. PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT III. TỔNG KẾT Do thời gian, điều kiện có hạn. Trong phạm vi đề tài này chúng em chỉ nghiên cứu vấn đề sử dụng giáo án điện tử ở các trường THPT Hòa Vang và THPT Ph ạm Phú Thứ Tuy nhiên, trong quá trình th ực hiện đề tài không tránh khỏi những mặt hạn chế, thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những nhận xét, đóng góp chân th ành từ th ầy để cho đề tài của chúng em thêm hoàn thiện hơn. Cuối lời chúng em xin chân thành cảm ơn th ầy Lê Viết Chung đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức quan trọng và tận tình hướng dẫn chúng em hoàn thành tốt đề tài này. Trang 3
 4. I. TỔNG QUAN 1.1. Địa điểm khảo sát Trường THPT Hòa Vang và trư ờng THPT Phạm Phú Thứ 1.2. Mục đích nghiên cứu  Điều tra thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trường THPT.  Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trư ờng THPT chưa đạt hiệu quả cao.  Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả sử giáo án điện tử trong côn g tác d ạy và học góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT. 1.3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 1.3.1. Khách thể nghiên cứu  Giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Hòa Vang và THPT Phạm Phú Thứ  Học sinh đang theo học tại các trường THPT Hòa Vang và Phạm Phú Thứ 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu  Thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trường THPT Hòa Vang và THPT Phạm Phú Thứ  Nh ững giải pháp nâng cao hiệu quả cho việc sử dụng giáo án điện tử trong công tác dạy và học ở trường THPT Hòa Vang và THPT Ph ạm Phú Thứ 1.4. Phương pháp nghiên cứu  Phỏng vấn: Nhằm thu thập thông tin qua việc trao đổi trực tiếp với 2 giáo viên đ ang giảng dạy tại 2 trường THPT Hòa Vang và THPT Phạm Phú Thứ để biết rõ hơn về các khó khăn, thuận lợi và các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng giáo án điện tử. Trang 4
 5.  Sử dụng phiếu hỏi: Nhằm thu thập thông tin qua phiếu hỏi ý kiến cá nhân tất cả 1 70 học sinh của 2 trường THPT Hòa Vang và THPT Ph ạm Phú Thứ.Tỉ lệ phản hồi phiếu điều tra của tất cả các đối tượng đ ạt 100%. Tất cả các mẫu phỏng vấn và mẫu phiếu điều tra được mô tả ở phần cuối của đề tài.  Sau khi thu thập các phiếu thăm dò ý kiến, dựa vào kết quả điều tra thống kê tính tổng số đối tượng chọn và tỉ lệ phần trăm các nội dung trong phiếu hỏi nhằm đánh giá thực trạng và định hướng để nâng cao hiệu quả sử dụng giáo án điện tử trong việc dạy và học ở các trường THPT. 1.5. Quá trình thực hiện Về 2 đơn vị trư ờng THPT Hòa Vang và trư ờng THPT Phạm Phú Thứ, xin phép ban lãnh đ ạo để gặp trực tiếp giáo viên và học sinh. Được sự đồng ý của b an lãnh đạo cô Trương Thị Mai Anh (phó hiệu trưởng trư ờng THPT Hòa Vang) và thầy Phan Khôi (hiệu trư ởng trường THPT Phạm Phú Thứ) nhóm chúng em đ ã vào 2 lớp (lớp 10/2 và lớp 11/8) trường THPT Hòa Vang , 2 lớp (lớp 11/2 và lớp 12/4) trường THPT Phạm Phú Thứ, phát 170 phiếu hỏi. Và gặp thầy Nhiệm (tổ toán – tin, trường Hòa Vang) và th ầy Nguyễn Lam Viễn (tổ toán – tin, trường Ph ạm Phú Thứ) để trao đổi trực tiếp về những khó khăn, thuận lợi, những góp ý và đề xuất của các thầy nhằm giải quyết những bất cập gặp phải khi dạy và học với giáo án điện tử. 1.6. Kết quả thực nghiệm Qua đợt khảo sát thực tế tại 2 đơn vị trường THPT Hòa Vang và THPT Phạm Phú Thứ bằng phiếu trắc nghiệm và trao đổi trực tiếp có kết quả sau: 1.6.1. Phía học sinh Dựa vào kết quả thu về từ các phiếu điều tra nhóm chúng em đã thu đ ược một số ý kiến rất khách quan từ phía các bạn học sinh khi được hỏi các vấn đề liên quan đ ến việc học bằng giáo án điện tử như : Trang 5
 6. 1. Bạn đã được học với giáo án điện tử bao giờ chưa? A. Chưa bao giờ. (3/170 b ạn, 1.76 %). B. Thỉnh thoảng. (137/170 bạn, 80.59 %) C. Thường xuyên. (30/170 bạn, 17.65 %) 2 . Khi học tập với giáo án điện tử bạn cảm thấy như thế nào? A. Hứng thú (119/170 bạn, 70 %) B. Bình th ường (48/170 bạn, 28.24 %) (3/170 b ạn, 1.76 %). C. Chán 3 . Bạn thấy thầy cô dạy học bằng giáo án điện tử như thế nào? A. Sinh động (128/170 b ạn, 75.29 %) B. Nhàm chán, tốn thời gian (20/170 bạn, 11.77 %) C. Ý kiến khác. Cụ thể…… (22/170 bạn, 12.94 %, đa số ghi là: bình thường) 4 . Bạn thường được học với giáo án điện tử trong các môn học nào? A. Các môn tự nhiên (48/170 bạn, 30.19 %) B. Các môn xã hội (93/170 bạn, 58.49 %) C. Ý kiến khác. Cụ thể…… (18/170 bạn, 11.32 %, đa số chọn cả 2 hoặc tất cả các môn trừ thể dục) 5 . Bạn có nghĩ nên đưa giáo án điện tử phổ biến vào tất cả các môn học không? (126/170 b ạn, 74.12 %) A. Có (22/170 bạn, 12.94 %) B. Không C. Ch ỉ một số môn. Cụ thể…(22/170 b ạn, 12.94 %) 6 . Bạn cảm thấy thế nào khi học với giáo án điện tử? (chọn một hoặc nhiều phương án) A. Dễ tiếp thu và nhanh n ắm bắt đ ược bài học. (83/170 bạn, 42.78 %) B. Không n ắm bắt được trọng tâm bài giảng (Phần nào cần ghi chép, phần nào không cần ghi chép) (17/170 bạn, 8.76 %) C. Thú vị vì có hình ảnh clip sôi động. (88/170 bạn, 45.36 %) D. Không thích vì giáo viên giảng bài như đang đọc lại các slide; kiến thức rời rạc, khô khan. (6/170 b ạn, 3.1 %) Trang 6
 7. 7 . Bạn thích học theo phương pháp nào? A. Không sử dụng giáo án điện tử. (1/170 bạn, 0.59 %) B. Sử dụng giáo án điện tử. (20/170 bạn, 11.77 %) C. Kết hợp sử dụng giáo án điện tử và giảng dạy theo phương pháp thông thường (149/170 bạn, 87.64 %). Bảng thống kê thăm dò ý kiến của 170 học sinh tại 2 trường: Chọn A Chọn B Chọn C Chọn D Câu 1 3 /170 137/170 30 /170 - Câu 2 119/170 48/170 3/170 - Câu 3 128/170 20/170 22/170 - Câu 4 48/170 93/170 18/170 - Câu 5 126/170 22/170 22/170 - Câu 6 83/170 17/170 88/170 6/170 Câu 7 1 /170 20/170 149/170 - Câu 1 1 .76 % 80.59 % 17.56 % - Câu 2 70 % 28.24 % 1.76 % - Câu 3 75.29 % 11.77 % 12.94 % - Câu 4 30.19 % 58.59 % 11.32 % - Câu 5 74.12 % 12.94 % 12.94 % - Câu 6 42.78 % 8 .76 % 45.36 % 3.1 % Câu 7 0 .59 % 11.77 % 87.64 % - Dựa vào số liệu thống kê ở trên ta thấy hầu hết các bạn học sinh đ ã được học với giáo án điện tử nhưng chưa thường xuyên. Khi học với giáo án điện tử nhiều bạn cảm thấy hứng thú (70%), thầy cô dạy sinh động (75.29 %), thích thú vì có hình ảnh, clip sôi động (45.36 %), d ễ tiếp thu và nhanh n ắm bắt được bài học (42.78 %). Bên cạnh đó cũng có một số bạn cảm thấy bình thường hoặc chán khi học với giáo án điện tử (30 %), khó nắm bắt được trọng tâm bài học (8.76 %). Và hầu h ết các bạn đều nghĩ nên đưa giáo án điện tử phổ biến vào tất cả các môn học (74.12 %) trừ môn thể dục. Ph ần lớn đều có thái độ tích cực khi h ọc với giáo án đ iện tử nh ưng vẫn thích học theo phương pháp kết hợp sử dụng giáo án điện tử và giảng dạy theo phương pháp thông thường h ơn (87.64%). Trang 7
 8. 1.6.2. Phía giáo viên Việc sử dụng giáo án điện tử trong những năm học qua chưa được chú trọng và chưa đư ợc thường xuyên, còn mang tính tự phát chưa th ấy được nhiều thầy cô sử dụng giáo án điện tử trong các tiết học. Và hầu hết các thầy cô đều gặp những khó khăn và thuận lợi tương tự nhau. a. K hó khăn: - Hệ thống đ èn chiếu rất đắt nên không phải phòng nào cũng có máy chiếu cả.(tại trường Hòa Vang có 8 máy projector, hỏng 2 máy, chưa có ph òng cụ thể d ành riêng cho các tiết dạy bằng GAĐT. Trường Phạm Phú Thứ có 4 -5 máy projector và cũng chưa có phòng cố định để dạy bằng GAĐT). - Chu ẩn bị các thiết bị dạy học bằng giáo án điện tử tốn nhiều thời gian, có khi đ ang chạy máy xảy ra trục trặc làm gián đoạn tiết học. - Khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của giáo viên không phải ai cũng thực h iện tốt (đặc biệt là các giáo viên lớn tuổi). - Không phải bài nào cũng có thể dạy được bằng giáo án điện tử, đôi lúc gặp khó khăn khi soạn giáo án điện tử với những bài nhiều lý thuyết, khó minh họa bằng h ình ảnh. - Khi dạy b ằng giáo án điện tử đôi lúc học sinh xao nhãn, hoặc chép bài không kịp yêu cầu dừng lại để chép bài làm bài giảng ngắt qu ãng không được xuyên suốt, trôi chảy. b. Thuận lợi - Sữa chữa và thay đ ổi dễ d àng hơn so với giáo án thông th ường - Giáo viên có thể lên mạng download giáo án điện tử về sữa lại theo ý m ình. - Có thể dung các clip để mô tả thí nghiệm hoặc thí nghiệm ảo thay thế các thiết b ị thực h ành chưa đư ợc trang bị tại trường. - Bài giảng sinh động h ơn nhất là khi có các hình ảnh hoặc video clip liên quan đ ến bài học - Ứng dụng nhiều hiệu ứng cũng nh ư các h ình ảnh đẹp làm cho học sinh hứng thú, kích thích quá trình học tập Trang 8
 9. - Đỡ tốn thời gian vẽ các hình (môn toán hình) không gian tại lớp, có thể vẽ trước tại nhà. c. Đề xuất - Giáo án điện tử là một nhu cầu chính đáng của các giáo viên, tuy nhiên cơ sở vật chất khó khăn n ên yêu cầu Bộ giáo dục n ên đầu tư thêm. Cụ thể là lắp đặt các m áy chiếu projector tại mỗi phòng h ọc hoặc có phòng cố định lắp đặt sẵn các thiết bị hỗ trợ dạy bằng giáo án điện tử. - So ạn bài ph ải có tổ chức, các giáo viên cùng hợp tác soạn giáo án để có một bộ giáo án hoàn ch ỉnh. - Cấp quản lý nên có các buổi tập huấn về sử dụng giáo án điện tử để giáo viên có th ể trao dồi thêm kĩ năng về công nghệ thông tin Trang 9
 10. II. PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 2.1. Phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trường THPT chưa đạt hiệu quả cao Trước tiên ta xem xét vì sao giáo án điện tử lại đ ược ứng dụng vào các trường THPT để đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học trong thời kỳ h ội nhập với nền văn hóa quốc tế, và hiệu quả của nó mang lại rất lớn thế nhưng lại chưa được sử dụng rộng rãi và phát huy hết thế mạnh của nó. 2.1.1. Nguyên nhân sử dụng giáo án điện tử trong việc đổi mới phương pháp dạy học Công nghệ phần mềm phát triển mạnh, trong đó các phần m ềm giáo dục cũng đạt được những th ành tựu đáng kể như: bộ Office, Cabri, Crocodile, SketchPad/Geomaster SketchPad, Maple/Mathenatica, ChemWin, LessonEditor/VioLet, Elearning….. và các phần mền đóng gói, tiện ích khác. Do sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông mà mọi người đều có trong tay nhiều công cụ hỗ trợ cho quá trình d ạy học nói chung và ph ần mềm dạy học nói riêng. Nhờ có sử dụng các phần mềm dạy học này mà học sinh trung bình, th ậm chí học sinh trung b ình yếu cũng có thể hoạt động tốt trong môi trư ờng học tập. Nhờ có máy tính điện tử m à việc thiết kế giáo án và giảng dạy trên máy tính trở n ên sinh động hơn, tiết kiệm đ ược nhiều thời gian hơn so với cách dạy theo phương pháp truyền thống, chỉ cần “bấm chuột”, vài giây sau trên màn hình hiện ra ngay nội dung của b ài giảng với những hình ảnh, âm thanh sống động thu hút được sự chú ý và tạo hứng thú nơi học sinh. Thông qua giáo án điện tử, giáo viên cũng có nhiều thời gian đặt các câu hỏi gợi mở tạo điều kiện cho học sinh hoạt động nhiều hơn trong giờ học. Những khả năng mới mẻ và ưu việt n ày của công n ghệ thông tin và truyền thông đã nhanh chóng làm thay đ ổi cách sống, cách làm việc, cách học tập, cách tư duy và quan trọng hơn cả là cách ra quyết định của con ngư ời. Bên cạnh đó giáo án điện tử còn có các ưu điểm nổi bật khi d ạy học so với phương pháp giảng dạy truyền thống là: Trang 10
 11. - Môi trường đa phương tiện kết hợp những h ình ảnh video, camere… với âm thanh, văn b ản, biểu đồ…. Được trình bày qua máy tính theo kịch bản vạch sẵn nhằm đạt hiệu quả tối đa qua một quá trình học đa giác quan. - Kĩ thuật đồ hoạ nâng cao có thể mô phỏng nhiều quá trình, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội trong con người m à không thể hoặc không nên đ ể xảy ra trong điều kiện nh à trường - Những ngân h àng dữ liệu khổng lồ và đa dạng được kết nối với nhau và với n gười sử dụng qua những mạng máy tính kể cả Internet … có thể đ ược khai thác đ ể tạo n ên những điều kiện cực kì thuận lợi và nhiều khi không thể thiếu để học sinh học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực và sáng tạo, được thực hiện độc lập hoặc trong giao lưu. - Những thí nghiệm, tài liệu được cung cấp bằng nhiều kênh: kênh hình, kênh chữ, âm thanh sống động làm cho học sinh dễ thấy, dễ tiếp thu và b ằng suy luận có lý, học sinh có thể có những dự đoán về các tính chất, những quy luật mới. Đây là m ột công dụng lớn của công nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Có thể khẳng định rằng, môi trường công n ghệ thông tin và truyền thông chắc chắn sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển trí tuệ của học sinh và điều n ày làm nảy sinh những lý thuyết học tập mới. 2.1.2. nguyên nhân dẫn đến thực trạng sử dụng giáo án điện tử ở trường THPT chưa đạt hiệu quả cao Việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhìn chung đạt đư ợc những kết quả khả quan. Tuy nhiên, những gì đã đ ạt được vẫn còn h ết sức khiêm tốn. Khó khăn, vướng mắc và những thách thức vẫn còn ở phía trước bởi những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Chẳng hạn: - Tuy giáo án đ iện tử và máy tính điện tử mang lại rất nhiều thuận lợi cho việc d ạy học nhưng trong một mức độ nào đó, th ì công cụ hiện đại n ày cũng không th ể hỗ trợ giáo viên hoàn toàn trong các bài giảng của họ. Nó chỉ thực sự hiệu quả đối với một số b ài giảng chứ không phải toàn bộ chương trình do nhiều n guyên nhân, mà cụ thể là: với những b ài học có nội dung ngắn, không nhiều kiến thức mới, thì việc dạy theo phương pháp truyền thống sẽ thuận lợi hơn cho Trang 11
 12. học sinh, vì giáo viên sẽ ghi tất cả nội dung bài học đó đủ trên một mặt bảng và như vậy sẽ dễ d àng củng cố b ài học từ đầu đến cuối m à không cần phải lật lại từng “slide” như khi dạy trên máy tính điện tử. Những mạch kiến thức “ vận dụng” đòi hỏi giáo viên phải kết hợp với phấn trắng bản g đen và các phương pháp dạy học truyền thống mới rèn luyện được kĩ năng cho học sinh. - Bên cạnh đó, kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin ở một số giáo viên vẫn còn hạn chế, chưa đủ vư ợt ngưỡng để đam mê và sáng tạo, thậm chí còn né tránh. Mặc khác, phương pháp dạy học cũ vẫn còn như một lối mòn khó thay đổi, sự uy quyền, áp đặt vẫn chưa thể xoá được trong một thời gian tới. Việc dạy học tương tác giữa người - m áy, dạy theo nhóm, dạy phương pháp tư duy sáng tạo cho học sinh, cũng như dạy học sinh cách biết, cách làm, cách chung sống và cách tự khẳng định mình vẫn còn mới mẻ đối với giáo viên và đòi hỏi giáo viên phải kết h ợp hài hòa các phương pháp dạy học đồng thời phát huy ưu điểm của ph ương pháp dạy học này làm h ạn chế những nh ược điểm của phương pháp dạy học truyền thống. Điều đó làm cho việc sử dụng giáo án điện tử, dù đã được đ ưa vào quá trình d ạy học, vẫn chưa th ể phát huy tính trọn vẹn tích cực và tính hiệu quả của nó. - Cơ sở vật chất tại các trường THPT ch ưa đáp ứng được yêu cầu số lượng máy còn hạn chế không thể áp dụng hết cho các lớp học. - Đôi khi chúng ta không tìm được những hình ảnh, tiếng động minh họa phù hợp với nội dung bài học. - Tình trạng mất điện, sự cố máy móc,thiết bị trong lúc dạy và yêu cầu giáo viên phải nhuần nhuyễn theo từng hoạt động. - Việc sử dụng giáo án điện tử để đổi mới phương pháp d ạy học chưa được n ghiên cứu kỹ, dẫn đến việc ứng dụng nó không đúng chỗ, không đúng lúc, nhiều khi lạm dụng nó. - Việc kết nối và sử dụng Internet chưa được thực hiện triệt để và có chiều sâu; sử dụng không thường xuyên do thiếu kinh phí, do tốc độ đ ường truyền. Công tác đào tạo, Công tác bồi dưỡng, tự bồi d ưỡng đội ngũ giáo viên chỉ mới dừng lại ở việc xoá mù tin học nên giáo viên chưa đủ kiến thức, mất nhiều thời gian và công sức để tìm nguồn tài liệu bổ sung cho quá trình so ạn giáo án điện tử một cách có hiệu quả. Trang 12
 13. 2.2. Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả sử giáo án điện tử Trước tình hình khuyết điểm còn tồn đọng nhiều và nó là thách thức làm hạn chế việc phát huy các ưu điểm một cách tốt nhất nhóm chúng em xin đề ra một số b iện pháp nhằm giải quyết vấn đề như sau: - Giáo viên cần mạnh dạng, không ngại khó, tự thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử của m ình sẽ giúp cho giáo viên rèn luyện được nhiều kỹ năng và phối hợp tốt các phươn g pháp dạy học tích cực khác Khi thiết kế Bài giảng điện tử cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Video, hình - ảnh, bảng đồ, ….), chọn giải pháp cho sử dụng công nghệ, sau đó mới bắt tay vào soạn giảng. Nếu sử dụng MS PowerPiont làm công cụ chính cần lưu ý về Font chữ, m àu chữ nên sử dụng chữ màu sậm (đen, xanh đậm, đỏ đậm…) trên nền trắng hay nền màu sáng. Ngư ợc lại, khi dùng màu nền sậm thì chỉ n ên sử dụng chữ có m àu sáng hay trắng.và hiệu ứng thích hợp (hiệu ứng đơn giản, nhẹ nhàn tránh gây m ất tập trung vào nội dung b ài giảng). - Không lạm dụng các hiệu ứng nếu chúng không tác động tích cực đến quá trình d ạy học và sự phát triển của học sinh, công nghệ mô phỏng nếu không phản ánh đúng nội dung, giá trị nghệ thuật và thực tế thì không nên sử dụng, Chuẩn kiến thức ở mức độ vận dụng cần kết hợp bảng và sử dụng các phương pháp d ạy học khác m ới có hiệu quả. Giáo viên trong lúc d ạy phải linh động sáng tạo không nên phụ thuộc quá nhiều vào giáo án điện tử, tránh tình trạng thay đổi từ đọc – chép, ghi – chép sang “chiếu -chép”. - Giáo viên cần học, tập huấn các lớp soạn, giảng bài giảng điện tử, th ường xuyên truy vào các trang web và thành viên của diễn đàn: bachkim.vn, dayhocintel.org, giaovien.net, moet.edu.vn, … mỗi trường cần có câu lạc bộ “Giáo án điện tử” để trao đổi và rút kinh nghiệm, tiếp thu những công nghệ mới trao đổi những cách làm hay. - Trang bị th êm các phòng đa năng và đ ầu tư đồng bộ như: máy chiếu, máy quay, m áy ch ụp, nối mạng, …và hướng dẫn sử dụng, (vị trí đặt máy chiếu, đèn chiếu, độ sáng cũng cần xem xét), dự phòng kinh phí cho sửa chữa nâng cấp phần cứng, Trang 13
 14. phần mềm giáo dục, phân công bộ phận phụ trách kĩ thuật, có phụ cấp cho cán bộ phụ trách phòng này để khắc phục sự cố và b ảo quản sử dụng lâu dài. - Sở giáo dục cần có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường triển khai sử dụng giáo án điện tử trong dạy học (triển khai từ đâu và triển khai như th ế n ào?), Mỗi n ăm cần tổ chức hội thi “Giáo viên sử dụng công nghệ Giỏi” hay giải “ Bàn phím vàng”, … để kích thích lòng đam mê sáng tạo phục vụ cho sự nghiệp giáo dục. Trang 14
 15. III. TỔNG KẾT Đổi mới phương pháp d ạy học hiện đang là vấn đề cốt lõi đ ể nâng cao chất lượng dạy học. Đó là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong cải cách giáo dục ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, việc ứng dụng công ngh ệ thôn g tin sử dụng giáo án điện tử vào các trường THPT là một công việc lâu dài, khó khăn đòi hỏi rất nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và năng lực của đội ngũ giáo viên. Do đó, để đẩy mạnh việc sử dụng giáo án trong th ời gian tới có hiệu quả, không có gì khác hơn, là nhà nước tăng dần mức đầu tư để không ngừng nâng cao, hoàn thiện và hiện đại hoá thiết bị, công nghệ dạy học; đồng thời hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông để mọi trư ờng học đều có thể kết nối vào mạng Internet. Sử dụng giáo án điện tử đã và đang trở nên phổ biến. Nó được gắn d ưới mục đích tốt đẹp là giảng dạy bằng phương pháp hiện đại - trực quan - sinh động. Nhưng không phải bài h ọc n ào cũng cần áp dụng giáo án điện tử. Đây chỉ là một trong nhiều phương pháp d ạy học tiên tiến chứ không phải hiệu quả trong mọi trường hợp. Nếu lạm dụng, nhất là tình trạng sao chép giáo án của nhau, dù là giáo án điện tử hay không điện tử th ì cũng mang tác dụng ngược b ởi mỗi lớp học cần một giáo án khác nhau. Trang 15
 16. Mẫu phiếu hỏi dành cho học sinh Họ và tên: ……………………………………...…….Lớp……………...……………… Các b ạn vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây. Chú thích: Giáo án điện tử là bài giảng được xây dựng dư ới dạng trình chiếu (presentation) slide điện tử, có thể tạo từ Powerpoint của Microsoft Office, Impress của Open Office hay một phần mềm trình diễn tương tự. 1. Bạn đã được học với giáo án điện tử bao giờ chưa? A. Chưa bao giờ B. Thỉnh thoảng C. Thường xuyên 2. Khi học tập với giáo án điện tử bạn cảm thấy như thế nào? A. Hứng thú B. Bình thường C. Chán 3. Bạn thấy thầy cô dạy học bằng giáo án điện tử như thế nào? A. Sinh động B. Nhàm chán, tốn thời gian C. Ý kiến khác. Cụ thể là:………………………………………….. 4. Bạn thường được học với giáo án điện tử trong các môn học nào? A. Các môn tự nhiên B. Các môn xã hội C. Ý kiến khác. Cụ thể là:…………………………………………... 5. Bạn có nghĩ nên đưa giáo án điện tử phổ biến vào tất cả các môn học không? A. Có B. Không C. Chỉ một số môn 6. Bạn cảm thấy thế nào khi học giáo án điện tử? (Chọn một hoặc nhiều phương án) A. Dễ tiếp thu và nhanh nắm bắt được bài học B. Không nắm bắt được trọng tâm b ài giảng (Phần nào cần ghi chép, phần nào không cần ghi chép) C. Thú vị vì có hình ảnh, clip sôi động D. Không thích vì giáo viên giảng bài như đang đọc lại các slide; kiến thức rời rạc, khô khan 7. Bạn thích học theo phương pháp nào? A. Không sử dụng giáo án điện tử B. Sử dụng giáo án điện tử C. Kết hợp sử dụng giáo án điện tử và giảng dạy theo phương pháp thông thường 8. Bạn có mong muốn hay đề xuất gì để giúp cho việc học bằng giáo án điện tử có hiệu quả hơn? - Đối với nhà trường: ...………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………………….…………… - Đối với giáo viên: ...……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….……………… - Đối với học sinh: ...…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….……………… Xin chân thành cám ơn sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các bạn!!! Trang 16
 17. Mẫu câu hỏi phỏng vấn 1. Thầy (cô) có th ường xuyên sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy không? 2. Và thầy (cô) sử dụng trong những tiết học nào? 3. Khi sử dụng giáo án điện tư, thầy (cô) gặp những thuận lợi và khó khăn gì? 4. Cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường đã đáp ứng được nhu cầu giảng dạy bằng giáo án điện tử ch ưa? 5. Các phòng học đ ã đ ược trang bị máy chiếu cố định hay có phòng chuyên môn giảng dạy giáo án điện tử chưa? Trang 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản