intTypePromotion=1

Tiểu luận: Văn hóa ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
139
lượt xem
31
download

Tiểu luận: Văn hóa ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Văn hóa ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực nêu Ý nghĩa của Văn hóa, các nền văn hóa khác nhau trong cách giải quyết những vấn đề chung và các tình trạng khó xử, các quan hệ và luật lệ ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn nhân lực, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng. Sự hòa hợp giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng Những lời khuyên thực tiễn cho việc kinh doanh trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Văn hóa ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN VĂN HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NHÓM 8: Phạm Thị Ngọc Yến Nguyễn Phương Nam Nguyễn Đức Trí Nguyễn Tiến Dũng Bùi Thanh Bình Lê Tấn Thanh Trúc Đà Nẵng, Tháng 11/2012
 2. NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH 1 Ý nghĩa của Văn hóa Các nền văn hóa khác nhau trong cách giải 2 quyết những vấn đề chung và các tình trạng khó xử Các quan hệ và luật lệ ảnh hưởng đến công 3 tác quản lý nguồn nhân lực 4 Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng 5 Sự hòa hợp giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng Những lời khuyên thực tiễn cho việc kinh doanh trong các nền 6 văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng
 3. 1 Ý NGHĨA CỦA VĂN HÓA VĂN HÓA CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO? ĐỊNH • «VH như tảng băng trôi với Bề N go ài HƯỚNG phần lớn nhất nằm bên dưới VĂN C ác chuẩn HÀNH mặt nước » • VH là phương tiện để con mực và gi á trị HÓA ĐỘNG người giao tiếp, duy trì và phát triển kiến thức của họ LÀ C ác gi ả đị nh CỦA về thái độ đối với cuộc sống) • VH là cái khung của ý nghĩa c ơ bả n – H àm CHÚNG trong đó con người lý giải các GÌ? ý TA RA kinh nghiệm của họ và chỉ dẫn cho hành động của họ SAO? • (CLIFFORD GEERTZ)
 4. 2 CÁC NỀN VĂN HÓA KHÁC NHAU TRONG CÁCH GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ CÁC TÌNH TRẠNG KHÓ XỬ 5 KIỂU VẤN ĐỀ CƠ BẢN MÀ CON NGƯỜI PHẢI ĐỐI MẶT Mối quan hệ giữa một cá nhân với những 1 người khác là gì? (định hướng quan hệ) Đâu là sự tập trung theo thời gian của đời 2 người? (định hướng thời gian) Phương thức hoạt động của con người 3 là gì? (định hướng hành động) Sự liên quan giữa con người và tự nhiên là 4 gì? (định hướng con người - tự nhiên) 5 Bản chất tự nhiên của con người là gì? (định hướng bản chất con người)
 5. CÁC QUAN HỆ VÀ LUẬT LỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 3 CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 5 KIỂU QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA VỚI NGƯỜI KHÁC Chủ nghĩa phổ biến với chủ nghĩa đặc trưng 1 (luật lệ với quan hệ) Chủ nghĩa cộng đồng với chủ nghĩa cá nhân 2 ( nhóm với cá nhân ) 3 Vô cảm với cảm giác ( chuỗi cảm xúc ) 4 Đặc trưng phổ biến ( chuỗi liên quan ) 5 Thành tích và quy gán ( địa vị được nhất trí thế nào )
 6. CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN 4 VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN: “định hướng cơ bản tới cái tôi”..được coi là tính cách của XH đang hiện đại hóa. CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG: “định hướng cơ bản tới mục tiêu và mục đích chung”..thiên về XH truyền thống
 7. Sự khác nhau giữa văn hóa phương tây (Chủ Nghĩa cá nhân ) và phương đông ( Chủ nghĩa cộng đồng)
 8. HÒA HỢP CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN 5 VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG Chủ nghĩa cá nhân Khuyến khích tự do Và trách nghiệm cá nhân, tuy nhiên … Chúng ta không muốn thoái Chúng ta cần tránh chủ Mang các mục tiêu rõ hóa trở thành ích kỉ hay bị nghĩa hình thức và việc ràng cần đến sáng kiến ép buộc nhân nhượng, vì thế chậm ra quyết định, vì và trách nhiệm cá chúng ta phải … thế chúng ta phải ... nhân tới thành công Khuyến khích cá nhân làm việc trong sự đồng thuận, vì lợi ích của nhóm, mặc dù… Chủ nghĩa cộng đồng
 9. NHỮNG LỜI KHUYÊN THỰC TIỄN CHO VIỆC KINH DOANH 6 TRONG CÁC NỀN VĂN HOÁ THEO CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG Ra quyết định nhanh chóng và bất ngờ Lời 1 không phải từ tổng hành dinh khuyên Người đàm phán có thể cam kết với những của chủ 2 người gửi anh ta đi và rất miễn cưỡng không Nghĩa giữ lời với công việc cá nhân (cho Các cuộc đàm phán khó khăn có thể đã những 3 được giải quyết ngay trong tổ chức khi người chuẩn bị cuộc họp theo chủ Xử lý công việc một mình có nghĩa là công 4 nghĩa ty đó tôn trọng bạn và bạn thật sự có uy tín cộng đồng) 5 Mục tiêu là phải thoả thuận nhanh.
 10. 1 Kiên nhẫn, hỏi ý kiến tập thể mới ra quyết định Lời khuyên Người đàm phán có thể đồng ý không dứt của chủ 2 khoát và có thể rút khỏi công việc sau khi đã nghĩa hỏi ý kiến của cấp cao hơn cộng Các cuộc đàm phán khó khăn nhất là với đồng những người theo chủ nghĩa cộng 3 (cho đồng mà bạn phải đối mặt những người Xử lý công việc với nhiều người xung theo chủ 4 quanh giúp đỡ có nghĩa là người đố có địa vị nghĩa cao trong công ty của anh ta cá nhân) 5 Mục tiêu xây dựng các mối quan hệ lâu dài
 11. KHI QUẢN LÝ VÀ KHI BỊ QUẢN LÝ : Nhữ người Những người theo chủ nghĩa cá nhân nghĩa Tìm k íếm kíế m Cố gắng Đưa ra các Trông đợi những nhân Cho mọi điều chỉnh sáng kiến cá cao về thu viên xuất người tự do các nhu cầu nhân như nhập và luân sắc, những để thực hiện cá nhân trả lương chuyển người hùng sáng kiến cá theo nhu theo thành công việc và nhà vô nhân cầu tổ chức tích địch để khen ngợi đặc biệt
 12. KHI QUẢN LÝ VÀ KHI BỊ QUẢN LÝ : Nhữ người Những người theo chủ nghĩa cộng đồ ng nghĩa cộ đồ Tìm kiếm Chú ý đến Có thu nhập Ca ngợi cả Giữ lại các việc hội tinh thần và luân nhóm và mục tiêu đạc nhập cá doanh chuyển công tránh thể biệt để cả nhân vào nghiệp, đạo việc thấp hiện sự ưu nhóm cùng quyền uy đức và tiên thực hiện trong tổ đoàn kết chức
 13. Xin chân thành cảm ơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2