intTypePromotion=1

TÌM HIỂU VỀ FORM

Chia sẻ: Nguyễn Vũ Minh Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
111
lượt xem
9
download

TÌM HIỂU VỀ FORM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Form cung cấp cho một bộ máy cho phép người sử dụng nhập thông tin vào trong một trang web. Thông tin được nhập vào có thể được gửi đến server nơi nhập dữ liệu, xử lí và gửi lại dữ liệu cho client. Sự phản hồi từ server có thể gồm thông tin trên web. dữ liệu được thêm vào database...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÌM HIỂU VỀ FORM

  1. FORM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ThS.Nguyễn Văn Lót
  2. Forms • Forms cung cấp một bộ máy cho phép người sử dụng nhập thông tin vào trong một trang web • Thông tin được nhập vào có thể được gửi đến server, nơi nhập dữ liệu, xử lý và gửi lại dữ liệu cho client • Sự phản hồi từ server có thể gồm thông tin trên web, dữ liệu được thêm vào database, …
  3. Forms • Một Form được tạo bởi …. • Thuộc tính: – ID: id duy nhất của form – Name: tên đọc nhất của form – Action: URL để gủi dữ liệu đến server – Method: phương thức HTTP để gủi – get hoặc post • Ví dụ
  4. Các phần tử của Form • định nghĩa một điều khiển form cho người sử dụng nhập dữ liệu. • Các phần tử input khác nhau được hiển thị dựa trên loại thuộc tính (type) – Button, checkbox, radio, file, hidden, image, password, reset, submit, text • định nghĩa một điều khiển form cho lưa chọn từ một danh sách – Size, multiple • định nghĩa điều khiển form cho người sử dụng nhập nhiều dòng dữ liệu và có các thuộc tính – Rows, cols, readonly, tabindex
  5. Form: Ví dụ
  6. Các phần tử khác của Form • được sử dụng để nhóm các điều khiển có liên quan • được sử dụng để định nghĩa tiêu đề cho fieldset và phải bắt đầu của một fieldset • gắn nhãn cho các điều khiển của form
  7. Form: hoạt động như thế nào • Phần tử Form phải có thuộc tính “action” và “value” – Dữ liệu sẽ được gửi đến chương trình xử lý • Tất cả các phần tử trong form phải có thuộc tính name = ‘value’ . – Đây là tên và giá trị dữ liệu được gửi đi • Form phải có input type = ‘submit’ – Khi được click, form được hoạt động
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2