intTypePromotion=1

Tìm hiểu về hợp tác xã trong nông thôn

Chia sẻ: Trần Văn Hậu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

0
135
lượt xem
26
download

Tìm hiểu về hợp tác xã trong nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-HTX NN là tổ chức kinh tế tự chủ do nông dân,người LĐ và các thành viên có nhu cầu lợi ích chung tự nguyện góp vốn,góp sức lập ra theo quy định của PL. Mục đích : -Nhằm phát huy sức mạnh tập thể và của từng xã viên.Giúp đỡ nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cho kinh tế hộ GĐcủa các xã viên và KD trong lĩnh vực SX, chế biến tiêu thụ SP. nông,lâm nghiệp,nuôi trồng thủy sản và KD các nghành nghề khác ở nông thôn phục vụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về hợp tác xã trong nông thôn

 1. Tìm hiểu về hợp tác xã trong nông thôn Nhóm 8
 2. Nội dung chính • 1.Khái niệm-đặc điểm hợp tác xã • 2.Nguyên tắc tổ chức và hoạt động HTX • 3.Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của HTX • 4.Thực trạng phát triển trong nông thôn hiện nay • 5.Giải pháp phát triển HTX trong nông nghiệp
 3. 1.Khái niệm-đặc điểm HTX • A.Khái niệm: -HTX NN là tổ chức kinh tế tự chủ do nông dân,người LĐ và các thành viên có nhu cầu lợi ích chung tự nguyện góp vốn,góp sức lập ra theo quy định của PL. Mục đích : -Nhằm phát huy sức mạnh tập thể và của từng xã viên.Giúp đỡ nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cho kinh tế hộ GĐcủa các xã viên và KD trong lĩnh vực SX, chế biến tiêu thụ SP. nông,lâm nghiệp,nuôi trồng thủy sản và KD các nghành nghề khác ở nông thôn phục vụ cho SXNN.
 4. 1.Khái niệm-đặc điểm HTX • Luật HTX năm 2003 qui định : - HTX bao gồm cả thể nhân và pháp nhân - Không phân biệt không gian địa lí - Không chỉ có dịch vụ mà tham gia tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh - Một hộ,một cá nhân hay một tổ chức kinh tế khác có thể tham gia nhiều HTX
 5. 1.Khái niệm-đặc điểm HTX • B.Đặc điểm : - HTX là tổ chức kinh tế tự chủ,hoạt động như doanh nghiệp,có tính chất xã hội. -Các xã viên liên kết với nhau vì ít nhất một lợi ích chung. - Các xã viên cố gắng theo đuổi mục tiêu cải thiện điều kiện kinh tế xã hội của mình bằng cách phối hợp với nhau. - Các xã viên cùng sở hữu và vận hành một đơn vị cung cấp cho hàng hóa dịch vụ.
 6. 2.Nguyên tắc và tổ chức hoạt động của HTX Nguyên tắc chung 7 nguyên tắc Tự nguyện Các xã viên giữ Giáo dục đào tạo Mở rộng sự Quyền kiểm soát Sự tham gia kinh tế Sự Sự hợp tác giữa Quan Quan tâm đến Độc lập và tự chủ & Tham Tham gia của Theo đúng nguyên Của xã viên HTX Cộng Cộng đồng Các Các HTX Thông tin Tắc dân chủ Xã Xã viên
 7. 2.(Tiếp) Nguyên tắc riêng Của Của HTXNN Việt Việt Nam 4 nguyên tắc Dân chủ Tự chủ Hợp tác Tự nguyện Bình đẳng Tự chịu trách nhiệm Phát triển cộng đồng cùng có lợi Công khai
 8. 2.Nguyên tắc và tổ chức hoạt động của HTX • A.Hoạt động của HTX thời kì bao cấp(1958-1986) - Từ năm 1958-1960 miền Bắc cơ bản hoàn thành hợp tác hóa NN bậc thấp với quy mô thôn. -Từ năm 1960-1962 GĐ này bắt đầu vào cuộc vận động xây dựng và quản lí sản xuất giai đoạn này số HTX bậc cao tăng nhanh nhưng số hộ xin ra HTX cũng tăng. - Từ năm 1963-1965 GĐ cải tiến quản lí cải tiến KT nhằm khắc phục mặt yếu kém trong công tác quản lí và cải tiến KT để tăng năng suất. - Từ năm 1966-1970 Cuộc vận động thi hành điều lệ HTX và cuộc vận động dân chủ trong quản lí. -Từ năm 1970-1980 cuộc vận động tổ chức lại SX cải tiến quản lý cơ sở gắn với XD huyện thành đơn vị KT NN, CN. -Từ năm 1981-1986 những sai lầm về PP tổ chức SX và thực hiện chỉ thị 100 của ban bí thư TW.
 9. 2.(Tiếp) • Hình ảnh
 10. 2.(Tiếp) B.Thời kì bao cấp (1988 đến nay) • GĐ1988-1996 các tổ chức KT hợp tác trong NN đã có chuyển biến quan trọng sự sáp nhập và chia tách,giải thể các HTX đã tạo ra các HTX có qui mô thích hợp với các vùng miền trên cả nước. • Từ 1997 đến nay GĐ này thực hiện luật HTX mới sửa đổi chuyển HTX cũ sang HTX mới đạt những thành tựu nổi bật cả về số lượng, chất lượng. Thành tựu đạt được :các mô hình HTX phát triển các nghành nghê mây, tre đan,…
 11. 2.(Tiếp)
 12. 3.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HTX • *Khả năng tiếp cận thị trường :là một trong những yếu tố quan trọng. • Xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan: -Do trình độ thành viên chủ chốt của HTX còn nhiều hạn chế=> nói đến vấn đề tiếp cận thị trường họ không hình dung được sẽ làm gì mà chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ theo quán tính - Chưa có nhiều loại hình dịch vụ mang tính phức tạp => hạn chế các Ban chủ nhiệm quan tâm đến tiếp cận thị trường - Nguồn vốn hoạt động còn nhiều khó khăn
 13. 3.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HTX *Yếu tố tài chính : • HTX bước đầu tác động tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động KT của xã viên bằng việc huy động các nguồn lực phát triển kinh doanh DV. • Tình hình tài chính yếu kém làm cho hiệu quả HĐ thấp chi phí phát sinh cao,KN đáp ứng nhu cầu cho DV xã viên thấp và trong điều kiện mới khi HTX chuyển sang HĐ gắn với cơ chế TT,thực hiện liên kết hợp tác liên doanh với các DN.
 14. 3.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HTX • *Năng lực quản lí : • Đội ngũ cán bộ quản lí hầu hết có kinh nghiệm thực tế hoặc những nông dân SX giỏi có uy tín mặc dù trình độ của họ không cao nhưng các HTX đều nhận thức được từ họ về năng lực QL chuyên môn khả năng sáng tạo kĩ năng LĐ ý chí vươn lên. • *Ký kết hợp đồng kinh tế : • Một trong những yếu tố quan trọng trong thực hiện liên kết hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp thuộc các thành phần KT khác.Tuy nhiên hầu hết các HTX đều không thực hiện ký kết hợp đồng KT hộ nông dân=>chi phí tăng lên do thất thoát khi thu hoạch tồn trữ do TT tiêu thụ. • => HTX phải trở thành nỗ lực để trở thành mái nhà chung của xã viên thu hút sự tham gia tích cực của xã viên và công việc HTX.
 15. 3.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HTX • *Nhân tố sản xuất : • Nhân công chuyên môn • Nhân công thiếu tinh thần trách nhiệm
 16. 4.Thực trạng phát triển HTX trong nông thôn hiện nay • Từ khi ra đời đến nay htx Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. • HTX nông nghiệp kiểu cũ=> HTX dịch vụ nông nghiệp kiểu mới (ít bị ảnh hưởng của cơ chế hành chính bao cấp ) • =>
 17. 4.(Tiếp) • Sử dụng máy gặt đập vào thu hoạch lúa ở HTX nông nghiệp Mỹ Thành, xã Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy, Tiền Giang
 18. 4.(Tiếp) Cho đến thời điểm hiện nay : • - Cả nước có 44 liên HTX,17.900 HTX & 320.000 tổ HT. - 12,5 triệu xã viên và người lao động tham gia HTX - Khoảng 3.5 triệu lao động tham gia vào tổ hợp tác Quy mô của HTX khác nhau phụ thuộc đặc thù địa lý từng vùng.Hầu hết các HTX nông nghiệp thường có trên 100 xã viên,trong khi đó phần lớn (60%)các htx tiểu thủ công nghiệp chỉ có quy mô 10-20 xã viên.
 19. 4.(Tiếp) Các hợp tác xã cũ cơ bản đã được chuyển đổi xong theo quy định của Luật Hợp tác xã; giải thể các hợp tác xã hình thức, không còn hoạt động. Thời gian qua, cả nước đã chuyển đổi 8.700 hợp tác xã cũ; • từ năm 2000 đến nay:đã giải quyết được gần 4.000 hợp tác xã cũ, trong đó tiếp tục chuyển đổi trên 1.400 hợp tác xã, giải thể trên 2.300 yếu kém, không còn hoạt động. Đến nay, cả nước chỉ còn tồn tại trên 300 hợp tác xã (chủ yếu là hợp tác xã nông nghiệp) chưa làm xong các thủ tục giải thể, nhưng cũng không còn hoạt động.
 20. 4.(Tiếp) • + Các hợp tác xã mới phát triển mạnh theo hướng nâng cao hiệu quả, đa dạng hơn. • Đến nay, cả nước đã có 5.200 hợp tác xã mới được thành lập. • + Các tổ hợp tác tuy có các tên gọi khác nhau (tổ hợp tác, tổ tín dụng và trợ vốn, tổ và tập đoàn sản xuất, nhóm sản phẩm, câu lạc bộ, hiệp hội ngành nghề...), nhưng về bản chất vẫn là các tổ chức hợp tác xã. • Được hình thành xuất phát từ nhu cầu thực sự của người dân.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2