intTypePromotion=1

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa

Chia sẻ: Nguyen Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

1
277
lượt xem
69
download

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quỹ tín dụng nhân dân là loại hình tổ chức tín dụng hợp tác, hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng và luật hợp tác xã, theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh Quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động kinh doanh của QTDND có 3 hoạt động chủ yếu: -Huy động vốn -Hoạt động tín dụng -Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa

 1. LOGO TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG KHOA: TỰ NHIÊN ------ ------ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Hương Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thủy (08/11/90) Lớp : Tài chính- Ngân hàng 3 www.caodanghaiduong.edu.vn
 2. Kết cấu chuyên đề 1. Phần mở đầu 2. Phần nội dung Chương 1. Lý luận chung về Quỹ tín dụng nhân dân. Chương 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa. Chương 3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa. 3. Phần kết luận
 3. PHẦN MỞ ĐẦU  Lý do chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân Cộng Hòa  Mục tiêu nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Thời gian thực tập  Kết cấu của chuyên đề  Những đóng góp cơ bản của bài báo cáo  Lời tri ân
 4. PHẦN NỘI DUNG Chương I. Lý luận chung về Quỹ tín dụng nhân dân Chương II. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa Chương III. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Hòa
 5. Chương I. Lý luận chung về QTDND Tổng quát về quỹ tín dụng nhân dân 1 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của QTDND 2 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hiệu 3 quả hoạt động kinh doanh của QTDND
 6. Khái niệm về quỹ tín dụng nhân dân Quỹ tín dụng nhân dân Quỹ tín dụng nhân dân là loại hình tổ chức tín Hoạt động kinh doanh dụng hợp tác, hoạt của QTDND có 3 hoạt động theo luật các tổ động chủ yếu: chức tín dụng và luật -Huy động vốn hợp tác xã, theo nguyên -Hoạt động tín dụng tắc tự nguyện, tự chủ, -Dịch vụ thanh toán và tự chịu trách nhiệm về ngân quỹ kết quả hoạt động kinh doanh
 7. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của QTDND Thu nhập Thu nhập Chi phí của Lợii nhuận Chỉỉ tiêu đánh Chi phí của Lợ nhuận Ch tiêu đánh của QTDND của QTDND của QTDND QTDND giá HĐKD của QTDND QTDND giá HĐKD -Thu từ hoạt -Chi phí trực -Lãi suất thực tế Lợi nhuận là động cho vay. tiếp cho HĐKD. một chỉ tiêu có bình quân đầu vào của nguồn ý nghĩa quan -Thu nhập từ -Chi phí kinh trong, nó là điều vốn. nghiệp vụ đầu doanh gián tiếp. kiện cần có để -Lãi suất thực tế t ư. thu hút vốn cho vay. nhằm cait thiện -Thu nhập từ và mở rộng dịch -Các chỉ tiêu về dịch vụ tiền gửi. vụ của Quỹ. chi phí. -V.v...
 8. Các nhân tố ảnh hưởng Lãi suất Nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến Chất lượng hoạt động Quản trị và Hiệu quả cho vay đội ngũ nhân HĐKD viên chuyên môn Tỷ trọng các loại nguồn vốn trong tổng số nguồn vốn Điều kiện kinh tế
 9. Chương 2. Thực trạng HĐKD của QTDND Cộng Hòa 1. Khái quát về quỹ tín dụng nhân dân Cộng Hòa. 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại quỹ tín dụng nhân dân Cộng Hòa. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh 3. doanh của QTDND xã Cộng Hòa.
 10. Khái quát về QTDND Cộng Hòa  QTDND xã Cộng Hòa được thành lập theo quyết định số 037 NQ/QĐ ngày 17/07/1994 của Giám đốc NHNN tỉnh Hải Dương và khai trương hoạt động ngày 15/08/1995.  Trụ sở: Thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.  Sơ đồ bộ máy tổ chức: Hội đồng quản trị Ban điều hành Giám đốc điều hành Ban kiểm soát
 11. Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Để hình dung một cách tổng quát về thực tế hoạt động của QTDND xã Cộng Hòa, ta phân tích các mặt chính yếu sau của QTDND xã Cộng Hòa qua 3 năm hoạt động: 2008, 2009, 2010… Qua đó đánh giá hiệu quả kinh doanh thông qua sử dụng nguồn lực nội tại của QTDND. 1 2 3 Trích lập dự Huy động Hoạt động phòng rủi ro vốn  tín dụng tín dụng, quỹ dự phòng tài chính và xử lý rủi ro
 12. Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Huy Huy Nguồn vốn của QTDND Cộng Hòa độn Nguồn vốn huy động trên địa bàn g vốn Vay quỹ tín dụng trung ương
 13. Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Triệu đồng 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Năm 2008 2009 2010 Vốn QTD Vốn huy đ ộng Vay TCTD Sơ đồ 1: Cơ cấu nguồn vốn thay đổi qua các năm
 14. Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Tình hình cho vay trên địa bàn xã Đánh giá Đánh hoạt động ho Quy mô cơ cấu tín dụng tín dụng Tình hình cho vay theo ngành trên các trên mặt Tình hình gia hạn nợ và thu nợ
 15. Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Bảng 1. Tình hình cho vay Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Chênh lệch Chênh lệch Năm 2009-2008 2010-2009 Số tiền Số tiền % 2008 2009 2010 % Doanh số cho vay 15,17 20,513 26,893 5,343 35,2 6,38 31,1 Doanh số thu nợ 12,347 16,912 24,142 4,565 37 7,23 42,7 Dư nợ 9,162 12,817 15,616 3,655 39,9 2,799 21,9 Nợ quá hạn 25 10 25 -15 -60 Nguồn: Bảng cân đối tài khoản kế toán (2008-2010)
 16. Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Bảng 2. Phân tích cơ cấu tín dụng Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Lượng % Lượn Lượn % % g g 1. Doanh số cho vay 15,17 20,513 26,893 2. Dư nợ 9,162 100 12,817 100 15,616 100 a. Ngắn hạn 8,927 97,4 12,707 99,1 13,143 84,2 b. Trung hạn 0,235 2,6 0,11 0,9 2,473 15,8 Nguồn: Bảng cân đối tài khoản kế toán (năm 2008-2010)
 17. Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Năm 2008 2009 2010 Sản xuất nông nghiệp Kinh doanh, s ản xuất Cho vay tiêu dùng Sơ đồ 2. Cho vay theo ngành
 18. Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Bảng 3.Trích lập dự phòng rủi ro, quỹ dự phòng tài chính Đơn vị: Đông Chỉ tiêu Số Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 TK Quỹ dự phòng bsung VĐL 611 78.832.200 121.295.200 127.085.200 Quỹ đầu tư phát triển 612 34.770.000 4.176.500 31.678.000 Quỹ dự phòng tài chính 61302 14.052.00 21.814.500 32.815.100 Quỹ dự phòng rủi ro 61301 23.355.000 23.355.000 23.355.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 62 1.421.200 2.054.200 2.524.900 Nguồn: Bảng cân đối tài khoản kế toán (2008- 2010)
 19. Thực trạng HĐKD tại QTDND Cộng Hòa Kết quả: Lợi nhuận của Quỹ tăng lên từng năm =>QTDND Cộng Hòa đang từng bước trên đà phát triển theo hướng an toàn và hiệu quả Bên cạnh đó:  Năng lực tài chính và thị phần tín dụng còn nhiều hạn chế. Trình độ công nghệ còn lạc hậu. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ còn nghèo nàn.
 20. Chương III. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD của QTDND Cộng Hòa 1. Những thuận lợi và khó khăn đối với QTDND xã Cộng Hòa 2. Định hướng phát triển của Nội dung QTDND xã Cộng Hòa 3.Giải pháp năng cao hiệu quả HĐKD xã Cộng Hòa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2