Tóan 1 - TIẾT 12 : LUYỆN TẬP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
76
lượt xem
6
download

Tóan 1 - TIẾT 12 : LUYỆN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Giúp HS củng cố những khái niệm ban đầu về bé hơn và lớn hơn, về sử dụng các dấu và các từ “bé hơn”, “lớn hơn” khi so sánh hai số. -Kĩ năng :Bước đầu giới thiệu quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh hai số. -Thái độ: Thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập, bảng phụ. - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 1 - TIẾT 12 : LUYỆN TẬP

  1. TIẾT 12 : LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Giúp HS củng cố những khái niệm ban đầu về bé hơn và lớn hơn, về sử dụng các dấu và các từ “bé hơn”, “lớn hơn” khi so sánh hai số. -Kĩ năng :Bước đầu giới thiệu quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh hai số. -Thái độ: Thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập, bảng phụ. - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút). 2. Kiểm tra bài cũ:( 4 phút) Bài cũ học bài gì?(Lớn hơn, dấu >) 1HS trả lời. Làm bài tập 4/20 :(viết dấu > vào ô trống). 1 HS nêu yêu cầu. 3…1 ; 5…3 ; 4…1 ; 2…1 4…2 ; 3 …2 ; 4…3 ; 5…2 (4HS viết bảng lớp -cả lớp viết bảng con). GV Nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC:
  2. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút). HOẠT ĐỘNG II: (15 phút). Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK. 1.Bài tập1: (7 phút) +Mục tiêu: Biết sử dụng dấu khi so sánh hai số. +Cách tiến hành : HS Làm vở bài tập Toán. Đọc yêu cầu bài 1:”Điền dấu ”. Hướng dẫn HS: -HS làm bài và chữa bài. GV chấm điểm và nhận xét bài làm của HS. -Bài 2: (8 phút). Làm phiếu học tập. +Mục tiêu:Giới thiệu về quan hệ lớn hơn và bé hơn khi so sánh hai số. +Cách tiến hành: Hướng dẫn HS: Đọc yêu cầu bài 2:”Viết (theo mẫu)”. GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS. HS làm bài và chữa bài. HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( 10 phút) Bài tập 3 :(Thi đua nối với các số thích hợp). +Mục tiêu: Củng cố về những khái niệm ban đầu về bé hơn, lớn hơn; về sử dụng các dấu và các từ “bé hơn”, “ lớn hơn” khi so sánh hai số.
  3. +Cách tiến hành: Gọi HS: Hướng dẫn HS cách làm: Mỗi ô vuông có thể nối với nhiều so, nên GV nhắc HS đọc yêu cầu bài 3:”Nối ô trống với HS có thể dùng các bút chì màu khác nhau để nối. số thích hợp”. HS làm bài :(VD: Ô vuông thứ nhất có thể nối với 4 số: 2, 3, 4, 5)… GV có thể đọc (bằng lời); HS nghe rồi viết số , dấu < , > vào phiếu chẳng hạn GV đọc:“Ba bé hơn năm”, … Sau mỗi lần nối cho HS đọc kết quả GV nhận xét thi đua của 2 đội. HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) HS viết : 3 < 5, … -Vừa học bài gì? -Xem lại các bài tập đã làm. -Chuẩn bị: sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học bài: “Bằng nhau, dấu =”. Trả lời (Luyện tập). Nhận xét tuyên dương. Lắng nghe. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản