Tóan 1 - TIẾT 16 : SỐ 6

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
86
lượt xem
9
download

Tóan 1 - TIẾT 16 : SỐ 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Giúp HS có khái niệm ban đầu vế số 6. -Kĩ năng : Biết đọc, viết số 6; đếm và so sánh các số trong phạm vi 6; nhận biết số lượng trong phạm vi 6;vị trí của số 6 trong dãy số từ 1 đến 6. -Thái độ: Thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập, bảng phu ghi bài tập 3, 4. - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 1 - TIẾT 16 : SỐ 6

  1. TIẾT 16 : SỐ 6 I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Giúp HS có khái niệm ban đầu vế số 6. -Kĩ năng : Biết đọc, viết số 6; đếm và so sánh các số trong phạm vi 6; nhận biết số lượng trong phạm vi 6;vị trí của số 6 trong dãy số từ 1 đến 6. -Thái độ: Thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập, bảng phu ghi bài tập 3, 4. - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1’). 2. Kiểm tra bài cũ:( 4’) Bài cũ học bài gì? (Luyện tập chung) 1HS trả lời. Làm bài tập 3/25 :( Nối ô vuông với số thích hợp). 1 HS nêu yêu cầu. 2>… ; 3>… ; 4>… ; 1 2 3 (3HS viết bảng lớp -cả lớp viết bảng con). GV Nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC:
  2. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1’). HOẠT ĐỘNG II: (12 ’). Giới thiệu số 6 : +Mục tiêu : Có khái niệm ban đầu về số 6. +Cách tiến hành : Bước 1: Lập số 6. - Hướng dẫn HS xem tranh và hỏi:”Có năm bạn đang - HS xem tranh chơi, một em khác chạy tới. Tất cả có mấy em?”. -TL:” Có tất cả 6 em”. -GV yêu cầu HS: -HS lấy ra 5 hình tròn, sau đó thêm 1 hình tròn và nói :” năm hình tròn thêm một hình tròn là sáu hình tròn” -Sau đó cho HS quan sát tranh vẽ trong sách và giải thích”năm chấm tròn thêm một chấm tròn là sáu chấm tròn.; năm con tính thêm một con tính là sáu con tính”. -Vài HS nhắc lại. GV chỉ vào tranh vẽ trong sách.Yêu cầu HS: -Quan sát tranh. GV nêu:”Các nhóm này đều có số lượng là sáu”. -Vài HS nhắc lại. Bước 2: Giới thiệu chữ số 6 in và số 6 viết. -GV nêu:”Số sáu được viết bằng chữ số 6”. GV giới thiệu chữ số 6 in, chữ số 6 viết. GV giơ tấm bìa có chữ số 6. -HS đọc:”sáu”. Bước 3: Nhận biết thứ tự của số 6 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6. GV hướng dẫn: HS đếm từ 1 đến 6 rồi đọc ngược lại
  3. từ 6 đến 1. GV giúp HS: HS nhận ra số 6 đứng liền sau số 5 trong dãy các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. HOẠT ĐỘNG III: Thực hành (12’). +Mục tiêu: HS biết đọc, viết số 6, đếm và so sánh các số trong phạm vi 6; nhận biết số lượng trong phạm vi 6; vị trí số 6 trong phạm vi từ 1 đến 6 +Cách tiến hành:Hướng dẫnHS làm các bài tập ở SGK *Bài 1: HS làm ở vở bài tập Toán. -HS đọc yêu cầu bài 1 :”Viết số 6”. GV hướng dẫn HS viết số 6: -HS viết số 6 một hàng. GV nhận xét bài viết của HS. *Bài 2: HS làm ở phiếu học tập. -HS đọc yêu cầu” viết ( theo mẫu)”. GV nêu câu hỏi để HS nhận ra cấu tạo số 6.VD:Có mấy -HS viết số thích hợp vào ô trống. chùm nho xanh?Mấy chùm nho chín? Trong tranh có tất cả mấy chùm nho? -HS trả lời:… GV chỉ vào tranh và nói:” 6 gồm 5 và 1, gồm 1 và 5”. -HS đọc theo. -Với các tranh còn lại HS phải trả lời được các câu hỏi tương tự và điền kết GV KT và nhận xét bài làm của HS. quả đếm được vào ô trống. *Bài 3: HS làm phiếu học tập. -HS đọc yêu cầu bài 3:” Viết số thích hợp vào ô trống”. GV HD HS làm bài : -HS điền số thích hợp vào ô trống rồi đọc theo thứ tự từ 1 đến 6 và từ 6 đến
  4. GV chấm một số phiếu học tập và nhận xét. 1. *Bài 4: HS làm ở vở Toán. -Nhận biết số 6 là số đứng liền sau số 5 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6. HD HS thực hành so sánh các số trong phạm vi 6. GV chấm một số vở và nhận xét. -HS đọc yêu cầu bài 4:”Điền dấu >, HOẠT ĐỘNG IV: Trò chơi.( 4 ’).
Đồng bộ tài khoản