Tóan - LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
115
lượt xem
12
download

Tóan - LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhận biết phép cộng hai phân số có cùng mẫu số . - Biêt cộng hai phân số cùng mẫu số . - Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng hao phân số . - Mỗi HS chuẩn bị một băng giấy hình chứ nhật có chiều dài 30 cm , chiều rộng 10 cm , bút màu .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan - LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG

  1. TOÁN LUY N T P CHUNG I . M c tiêu : Giúp HS : - Nh n bi t phép c ng hai phân s có cùng m u s . - Biêt c ng hai phân s cùng m u s . - Nh n bi t tính ch t giao hoán c a phép c ng hao phân s . II . dùng : - M i HS chu n b m t băng gi y hình ch nh t có chi u dài 30 cm , chi u r ng 10 cm , bút màu . III . Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 .Bài cũ : - So sánh hai phân s : 4 2 7 3 3 - 3 HS lên b ng làm a) và ; b) và 1; c) và 5 3 6 5 7 . 2 . Bài m i : - L p làm vào v - GV gi i thi u bài – ghi nháp Ho t ng 1 : Th c hành trên băng gi y. - GV cho HS l y băng gi y , hư ng d n HS g p
  2. ôi 3 l n chia băng gi y thành 8 ph n b ng - HS c ví d . nhau . - Băng gi y ư c chia thành m y ph n b ng nhau - HS th c hành . ? - B n Nam tô màu m y ph n ? - 8 ph n b ng nhau . - B n Nam tô màu ti p m y ph n ? 3 - 8 - Cho HS dùng bút màu tô ph n gi y gi ng b n 2 - 8 3 2 Nam l n lư t r i băng gi y . 8 8 - B n Nam tô màu t t c bao nhiêu ph n -HS th c hành . 5 GV ghi b ng 8 5 GV k t lu n : B n Nam ã tô màu băng gi y . 8 Ho t ng 2 : C ng hai phân s cùng m u s . 5 ph n - GV ghi b ng 3 2 5 + = ? HS c phân s 8 8 8 5 - Trên băng gi y ta th y b n Nam ã tô màu 8 băng gi y . so sánh t s c a phân s này v i t s c a các phân s
  3. 3 2 , 8 8 5 T s c a phân s là 5 . 8 Ta có 5 = 3+2 ( 3 và 2 là t s c a các phân s 3 2 , ) 8 8 T ó có phép c ng sau : 3 2 3+ 2 5 + = = 8 8 8 8 - Mu n c ng hai phân s cùng m u s ta làm th nào ? 3 7 - Cho HS tính : + =? 5 5 3 . Th c hành Bài 1 : - GV ch a bài . Bài 2 : GV vi t phép c ng 3 2 2 3 + và + 7 7 7 7 (Lên b ng)
  4. - HS tr l i . - 3 HS nh c l i . 3 2 2 3 GV k t lu n + = + 7 7 7 7 - HS th c hi n . GV cho HS phát bi u tính ch t giao hoán c a phép c ng hai phân s . Bài 3 : - 2 HS phát bi u l i qui t c - HS t làm vào v . - GV ghi bài gi i lên b ng - HS làm . 3 . C ng c : - HS nêu l i qui t c c ng hai phân s cùng m u s . 4 . D n dò : - H c thu c qui t c c ng hai phân s cùng m u - HS nêu cách làm s . và k t qu . - Chu n b bài Phép c ng phân s (ti p theo). - M t s HS nh n xét k t qu . HS phát bi u .
  5. - M t HS c bài toán . - HS tóm t t bài toán . - Cho HS nói cách làm và k t qu - HS khác nh n xét . - HS nêu .
Đồng bộ tài khoản