intTypePromotion=1

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo môn học Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính doanh cho sinh viên ngành Kiểm toán

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
50
lượt xem
2
download

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo môn học Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính doanh cho sinh viên ngành Kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo học phần Thực hành kiểm toán BCTC theo hướng động, có thể dễ dàng thay đổi dữ liệu đầu vào qua các năm để tránh lặp lại các tình huống quen thuộc, đáp ứng yêu cầu hướng dẫn thực hiện kiểm toán bằng Excel, trên cơ sở đó kết quả đầu ra thể hiện trên hệ thống hồ sơ kiểm toán cũng được thay đổi phù hợp. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả đào tạo của học phần, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kiểm toán, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo môn học Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính doanh cho sinh viên ngành Kiểm toán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ ĐÀO TẠO<br /> HỌC PHẦN THỰC HÀNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO<br /> TÀI CHÍNH CHO SINH VIÊN NGÀNH KIỂM TOÁN<br /> <br /> Mã số: Đ2013-04-29<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> TS. ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI<br /> <br /> Đà Nẵng, tháng 12 năm 2013<br /> <br /> CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU<br /> Họ và tên<br /> <br /> TT<br /> <br /> Đơn vị công tác và lĩnh Nội dung nghiên<br /> cứu cụ thể được<br /> <br /> vực chuyên môn<br /> <br /> giao<br /> 1<br /> <br /> Phạm Kim<br /> <br /> Kiểm toán viên (CPA), Thư ký đề tài<br /> phó giám đốc Công ty Xây dựng hệ thống<br /> chứng khoán Ngân Hàng cơ sở dữ liệu phục<br /> <br /> Ngọc<br /> <br /> ngoại thương Việt Nam – vụ cho đào tạo<br /> CN Đà Nẵng<br /> môn học Thực<br /> hành kiểm toán báo<br /> cáo tài chính doanh<br /> nghiệp.<br /> 2<br /> <br /> Võ thị Lan<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế - Thành viên tham<br /> Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> gia<br /> <br /> Thư ký khoa Luật<br /> <br /> Nhập dữ liệu, xử lý<br /> và in ấn, photo.<br /> <br /> ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH<br /> Tên đơn vị<br /> <br /> Nội dung phối Họ và tên người đại<br /> hợp nghiên cứu<br /> <br /> Công<br /> <br /> ty<br /> <br /> Sovitcom<br /> <br /> cổ<br /> <br /> diện đơn vị<br /> <br /> phần Cung cấp tài liệu Lê Hà Nhân – Giám<br /> kế toán của DN đốc Công ty<br /> trong 1 năm tài<br /> chính<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU............................................................................................ 1<br /> 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài:.......... 1<br /> 2. Tính cấp thiết của đề tài........................................................ 2<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài............................................. 3<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................ 4<br /> 5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu........................... 4<br /> 6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài .................................................. 5<br /> 7. Bố cục đề tài ......................................................................... 5<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH<br /> KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ<br /> CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ ĐÀO TẠO........................................ 6<br /> 1.1. QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC DN ....................................... 6<br /> 1.1.1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo tài chính........................ 6<br /> 1.1.2. Qui trình kiểm toán BCTC DN......................................... 7<br /> 1.1.3. Hồ sơ kiểm toán BCTC DN.............................................. 9<br /> 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KIỂM TOÁN<br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .................................... 10<br /> 1.3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO THỰC HÀNH<br /> KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP............. 10<br /> 1.3.1. Nội dung đào tạo đáp ứng mục tiêu củng cố kiến thức lý<br /> thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hiện các thủ tục kiểm toán cơ<br /> bản trong điều kiện gần như thực tế ......................................... 10<br /> 1.3.2. Nội dung đào tạo đáp ứng mục tiêu rèn luyện kỹ năng<br /> thực hiện kiểm toán và kỹ năng trình bày giấy tờ làm việc với<br /> <br /> sự hỗ trợ của công cụ Excel...................................................... 12<br /> 1.3.3. Phương pháp giảng dạy và đánh giá:...................................... 13<br /> 1.4.<br /> <br /> 1.4. CƠ SỞ DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐÀO TẠO<br /> <br /> THỰC HÀNH KIỂM TOÁN: .......................................................... 14<br /> 1.4.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu:............................................ 14<br /> 1.4.2. Các thành phần của của cơ sở dữ liệu sử dụng trong thực<br /> hành kiểm toán ................................................................................. 27<br /> CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> PHỤC VỤ ĐÀO TẠO HỌC PHẦN THỰC HÀNH KIỂM TOÁN<br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ................................ 18<br /> 2.1. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÀO TẠO...... 18<br /> 2.2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CSDL VỀ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC<br /> KIỂM TOÁN.................................................................................... 19<br /> 2.2.1. Cơ sở dữ liệu về các sai sót điển hình ............................ 20<br /> 2.2.2. Hệ thống chứng từ và dữ liệu kế toán phát sinh của một<br /> năm tài chính ............................................................................ 21<br /> 2.2.3. Hệ thống cơ sở dữ liệu về sổ sách kế toán và Báo cáo tài<br /> chính ......................................................................................... 21<br /> 2.3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM TOÁN22<br /> 2.3.1. Hồ sơ kiểm toán sử dụng cho giảng viên: .............................. 22<br /> 2.3.2. Hồ sơ kiểm toán sử dụng cho sinh viên:................................. 23<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................... 24<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> <br /> Số hiệu<br /> Bảng 1.1<br /> <br /> Tên các bảng<br /> Hướng kiểm tra hiệu quả đối với các khoản<br /> mục trên BCTC<br /> <br /> Trang<br /> 11<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2