intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hỗn hợp axít béo Omega 3 và Omega 6, Vitamin E, Phytosterol từ cặn khử mùi dầu đậu tương

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
28
lượt xem
8
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hỗn hợp axít béo Omega 3 và Omega 6, Vitamin E, Phytosterol từ cặn khử mùi dầu đậu tương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu quy trình công nghệ thu nhận đồng thời hỗn hợp axit béo Omega 3 và Omega 6, Vitamin E, Phytosterol từ cặn khử mùi dầu đậu tương. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hỗn hợp axít béo Omega 3 và Omega 6, Vitamin E, Phytosterol từ cặn khử mùi dầu đậu tương

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BỘ CÔNG THƯƠNG<br /> VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM<br /> -----    -----<br /> <br /> VŨ ĐỨC CHIẾN<br /> <br /> “NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HỖN<br /> HỢP AXÍT BÉO OMEGA 3 VÀ OMEGA 6, VITAMIN E,<br /> PHYTOSTEROL TỪ CẶN KHỬ MÙI DẦU ĐẬU TƢƠNG”<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> Chuyên ngành: Chế biến thực phẩm và đồ uống<br /> Mã số: 62.54.02.01<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại: Viện Công nghiệp thực phẩm<br /> Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. BÙI QUANG THUẬT<br /> 2. GS.TS. PHẠM QUỐC LONG<br /> <br /> Phản biện 1:…………………<br /> Phản biện 2:…………………<br /> Phản biện 3:…………………<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện họp<br /> tại Viện Công nghiệp thực phẩm<br /> Vào hồi<br /> giờ<br /> ngày<br /> tháng<br /> năm<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam,<br /> Thư viện Viện Công nghiệp thực phẩm<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết đề tài<br /> D u thô thu nhận được t thực vật b ng phư ng pháp p ho c tr ch ly vẫn chưa s<br /> dụng được trong công nghiệp thực phẩm vì nó c n lẫn nhi u tạp chất. M c d lượng<br /> tạp chất này có trong d u không nhi u nhưng nó ảnh hưởng lớn đến chất lượng và quá<br /> trình bảo quản d u. Do vậy d u thô c n được tinh chế trước khi s dụng. Trong quá<br /> trình tinh chế d u chúng ta sẽ thu được hai loại phụ phẩm ch nh là c n xà ph ng (trong<br /> công đoạn trung h a) và c n kh m i (trong công đoạn kh m i b ng phư ng pháp<br /> chưng cất chân không). Các quá trình tinh chế này không chỉ loại đi các tạp chất không<br /> mong muốn c n mất đi một lượng không nhỏ các thành ph n dinh dưỡng như: các axit<br /> b o vitamin E phytosterol ... đã bị k o theo trong c n kh m i c n xà ph ng. Với một<br /> khối lượng quá lớn và có nhi u thành ph n có giá trị như vậy nên trong thời gian g n<br /> đây nguồn phụ phẩm chế biến d u đã trở thành đối tượng nghiên cứu của hàng loạt các<br /> công trình nghiên cứu trên thế giới và trở thành nguồn nguyên liệu quý cho sản xuất<br /> nhi u loại sản phẩm. Một trong những hướng nghiên cứu và sản xuất ch nh hiện nay v<br /> nguồn nguyên liệu này là sản xuất các hoạt chất sinh học có nguồn gốc tự nhiên ứng<br /> dụng trong sản xuất sản phẩm thực phẩm chức năng mỹ phẩm và dược phẩm. Việc s<br /> dụng c n kh m i làm nguyên liệu sản xuất vitamin E hỗn hợp axit b o omega 3 và<br /> omega 6 và phytosterol không những làm giảm giá thành sản phẩm d u thực vật tinh<br /> chế mà c n giải quyết được vấn đ môi trường.<br /> Năm 2014 sản lượng d u thực vật trên cả nước đạt được 800.000 tấn. Với sản<br /> lượng d u này đã đưa ra khoảng h n 2 4 nghìn tấn c n kh m i. Như vậy chúng ta có<br /> ti m năng rất lớn để phát triển sản xuất vitamin E phytosterol và các ax t b o omega 3<br /> và omega 6. Tuy nhiên ở nước ta hiện nay c n kh m i mới chỉ được s dụng làm d u<br /> bôi tr n cho khuôn bánh làm phụ liệu cho thức ăn gia súc... mà chưa được tận dụng<br /> như nguồn nguyên liệu quý giá cho sản xuất vitamin E phytosterol và các axit b o<br /> omega 3 và omega 6. M t khác nhu c u trong nước v các sản phẩm này làm nguyên<br /> liệu phục vụ cho công nghiệp dược phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng ngày một<br /> tăng mạnh và trở nên cấp thiết. Ph n lớn các sản phẩm hay nguyên liệu d ng để sản<br /> xuất đ u được nhập t nước ngoài. Do vậy vấn đ : “Nghiên cứu quy trình công nghệ<br /> sản xuất hỗn hợp axit béo omega 3 và omega 6, vitamin E, phytosterol từ cặn khử<br /> mùi dầu đậu tương” là việc làm c n thiết và có ý nghĩa khoa học<br /> 2. Mục đích của Luận án<br /> - Nghiên cứu quy trình công nghệ thu nhận đồng thời hỗn hợp axit b o omega 3 và<br /> omega 6, vitamin E, phytosterol t c n kh m i d u đậu tư ng.<br /> 3. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Nguyên liệu c n kh m i d u đậu tư ng t nguồn phụ phẩm chế biến d u thực vật<br /> Việt Nam.<br /> 4. Nội dung của Luận án<br /> - Nghiên cứu lựa chọn và x lý nguồn phụ phẩm chế biến d u thực vật cho mục đ ch<br /> thu nhận hỗn hợp các ax t b o omega 3 và omega 6, vitamin E và phytosterol.<br /> - Nghiên cứu công nghệ thu nhận hỗn hợp axit b o t c n kh m i d u đậu tư ng<br /> - Nghiên cứu công nghệ làm giàu hỗn hợp axit b o omega 3 và omega 6<br /> - Nghiên cứu công nghệ tách phytosterol<br /> - Nghiên cứu công nghệ tinh chế vitamin E<br /> - Nghiên cứu phư ng pháp bảo quản các sản phẩm và th độ ổn định của sản phẩm hỗn<br /> <br /> 4<br /> <br /> hợp các axit b o omega 3 và omega 6<br /> - Nghiên cứu hoàn thiện và sản xuất th nghiệm các sản phẩm hỗn hợp axit b o omega<br /> 3 và omega 6, vitamin E và phytosterol trên dây chuy n thiết bị pilot, ứng dụng chúng<br /> để sản xuất thực phẩm chức năng và dược phẩm<br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án<br /> 5.1. Ý nghĩa khoa học<br /> - T v c n kh m i d u đậu tư ng - nguồn phụ phẩm chế biến d u thực vật Việt Nam<br /> đã thu nhận được nhi u sản phẩm có giá trị cao: hỗn hợp các ax t b o omega 3 và<br /> omega 6, phytosterol, vitamin E đóng góp nhất định vào việc nâng cao công nghệ sản<br /> xuất và chế biến d u thực vật. Luận án góp ph n thúc đẩy sự phát triển công nghệ chiết<br /> tách tinh chế và chuyển hóa các sản phẩm tự nhiên.<br /> - Luận án là nguồn tư liệu tốt giúp cho sinh viên và các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh<br /> vực này tham khảo.<br /> 5.2. Ý nghĩa thực tế:<br /> - Luận án góp ph n nâng cao giá trị và tận thu nguồn phụ phẩm chế biến d u Việt Nam,<br /> đồng thời góp ph n vào việc phát triển cây d u và chế biến d u thực vật tại nước ta.<br /> - Các sản phẩm t c n kh m i d u đậu tư ng khi được ứng dụng vào sản xuất thực<br /> phẩm chức năng và dược phẩm sẽ góp ph n chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.<br /> 6. Tính mới của luận án<br /> - Luận án đã nghiên cứu một cách tổng thể v c n kh m i d u đậu tư ng – nguồn phụ<br /> phẩm chế biến d u thực vật Việt Nam t phân t ch đánh giá nguyên liệu phân tách,<br /> tinh chế được 03 chế phẩm có giá trị cao ứng dụng cho sản xuất thực phẩm chức năng<br /> và dược phẩm<br /> - Là công trình đ u tiên ở Việt Nam đã nghiên cứu xây dựng được quy trình tổng thể<br /> chiết tách đồng thời hỗn hợp axit b o omega 3 và omega 6, phytosterol và vitamin E t<br /> c n kh m i d u đậu tư ng.<br /> - Quy trình công nghệ sản xuất hỗn hợp ax t b o omega 3 và omega 6 (omega 3 &<br /> omega 6) t c n kh m i d u đậu tư ng đã được cấp B ng độc quy n sở hữu tr tuệ mã<br /> số VN 2-0001425 theo Quyết định số 55359/QĐ-SHTT ngày 05/09/2016.<br /> 7. Kết cấu luận án<br /> Ngoài ph n mở đ u mục lục và phụ lục luận án gồm 4 chư ng: chư ng I: Tổng<br /> quan tài liệu chư ng II. Nguyên vật liệu và phư ng pháp nghiên cứu chư ng III. Kết<br /> quả và thảo luận. chư ng IV. Kết luận và kiến nghị. Luận án gồm 164 trang với 6 kết<br /> luận 2 đ nghị 54 bảng 15 hình 10 s đồ 20 đồ thị và 121 tài liệu tham khảo (12 tài<br /> liệu tiếng Việt) 5 công trình liên quan đến luận án được công bố.<br /> CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU<br /> 1.1. Phụ phẩm chế biến dầu thực vật<br /> Quá trình tinh chế d u thực vật tạo ra hai loại phụ phẩm ch nh là c n xà ph ng và<br /> c n kh m i. C n kh m i là phụ phẩm của quá trình kh m i nó có thành ph n hóa<br /> học chủ yếu là axit b o vitamin E phytosterol hydrocarbon (squalene) các chất sáp<br /> chất màu aldehyd xeton và các sản phẩm phân hủy của axit b o và acylglycerol… và<br /> chiếm khoảng 0 2 - 0,3% so với d u thô đưa tinh chế. Theo đó với sản lượng d u đậu<br /> tư ng của Việt Nam năm 2014 đạt 230.000 tấn thì sẽ đưa ra khoảng 7.000 tấn c n xà<br /> ph ng và h n 600 tấn c n kh m i. Hiện tại ở nước ta loại phụ phẩm này mới chỉ được<br /> s dụng làm d u bôi tr n bổ sung trong thức ăn gia súc… Do vậy, giá trị s dụng của<br /> chúng không cao trong khi ở ngoài nước c n kh m i là nguồn nguyên liệu quý giá và<br /> <br /> 5<br /> <br /> chủ yếu để sản xuất các hoạt chất sinh học có giá trị như: vitamin E phytosterol và hỗn<br /> hợp các axit b o nhất là các axit b o omega 3 và omega 6.<br /> Hiện nay trên thế giới người ta đã sản xuất được hỗn hợp các axit b o omega 3 và<br /> omega 6, phytosterol, vitamin E ở quy mô công nghiệp.<br /> 1.2. Axít béo không no, omega 3 và omega 6 (omega 3 và omega 6)<br /> Ax t b o omega 3 và omega 6 là các ax t b o đa nối đôi c thể không tự tổng hợp<br /> được mà phải lấy t thức ăn bên ngoài. Có hai họ ax t b o omega 3 và omega 6 quan<br /> trọng là omega-3 và omega-6. Ax t b o omega-3 (-3) là một họ các ax t b o không no<br /> đa nối đôi chúng có nối đôi C=C đ u tiên ở vị tr cacbon thứ 3 t nh t đ u metyl của<br /> mạch ax t b o. Trong các ax t b o omega-3 quan trọng nhất là: ax t -linolenic (ALA),<br /> ax t eicosapentaenoic (EPA) và ax t docosahexaenoic (DHA). Ax t b o omega-6 (-6)<br /> là một họ các ax t b o không no đa nối đôi chúng có nối đôi C=C đ u tiên ở vị tr<br /> cacbon thứ 6 t nh t đ u metyl của mạch ax t b o. Các ax t b o trong họ omega-6 là<br /> ax t linoleic (AL) ax t gamma linoleic (AGL) ax t eicosadienoic ax t dihomo-gammalinoleic (DGLA) ax t arachidonic (AA).<br /> Cả hai loại ax t b o omega-3 và omega-6 đ u có nhi u trong thuỷ hải sản, các loại<br /> d u thực vật và phụ phẩm chế biến d u thực vật. Omega-3 và omega-6 có khả năng<br /> ngăn ch n phản ứng của hệ miễn dịch gây ra chứng viêm khớp bớt cứng và sưng làm<br /> thuyên giảm các triệu chứng của bệnh này. Hỗn hợp omega-3 và omega-6 c n có tác<br /> dụng ngăn ng a tiểu huyết c u d nh với nhau ngăn ng a cholesterol bám vào vách<br /> mạch máu do đó giúp mạch máu khỏi bị nghẽn tránh được nguy c nhồi máu c tim.<br /> Đ c biệt hai loại ax t b o DHA và EPA có khả năng bảo vệ những tế bào tim không<br /> tham gia vào hoạt động nhanh của tim giúp giảm nguy c đột t …<br /> 1.3. Vitamin E<br /> Vitamin E bao gồm các tocopherol và các tocotrienol. Vitamin E tự nhiên tồn tại<br /> dưới 8 dạng đồng phân khác nhau trong đó có 4 tocopherol và 4 tocotrienol. Tất cả đ u<br /> có v ng chromanol với nhóm hydroxyl có thể cung cấp nguyên t H để kh các gốc tự<br /> do và nhóm R (ph n c n lại của phân t ) kỵ nước để cho ph p thâm nhập vào các màng<br /> sinh học.<br /> Vitamin E là chất lỏng không màu có khả năng h a tan tốt trong d u thực vật rượu<br /> và ete. α-Tocopherol có thể kết tinh chậm trong rượu metylic nếu giữ ở nhiệt độ thấp 350C. Tocopherol khá b n với nhiệt chịu được nhiệt độ 1700C khi đun nóng trong<br /> không kh chịu được đến 1000C khi đun với ax t HCl đ c nhưng dưới tác dụng của tia<br /> cực t m thì lại bị phá hủy một cách nhanh chóng. Vitamin E bị ôxy hóa bởi các chất ôxy<br /> hóa khác nhau như sắt (III) clorua.<br /> V khả năng chống ôxy hóa: γ-tocopherol có hoạt t nh chống ôxy hóa cao h n tuy<br /> nhiên v cả hoạt t nh sinh học nói chung thì α-tocopherol lại mạnh nhất.<br /> Vitamin E có khả năng ngăn ch n phản ứng của các gốc tự do, ngoài chức năng<br /> ngăn ch n sự tạo thành những gốc tự do trong tế bào vitamin E c n bảo vệ những chất<br /> tạo nên tế bào như protein, ax t nucleic làm tăng tác dụng của protein và vitamin A.<br /> Vitamin E c n có tác dụng tốt đối với quá trình sinh sản hỗ trợ đi u trị vô sinh<br /> 1.4. Phytosterol<br /> Các phytosterol là các triterpen có cấu trúc tư ng tự cholesterol không chỉ v m t<br /> cấu trúc gồm một nhân steroid có 4 v ng; nhóm hydroxyl 3 beta và thường có nối đôi<br /> ở vị tr 5 6 mà c n cả v chức năng đó là b n hóa hai lớp màng phospholipit của màng<br /> tế bào. Các sterol trong thực vật tồn tại chủ yếu dưới dạng các este với axit b o không<br /> chứa gốc rượu các steryl glycosides và các acylated steryl glycosides. Trong d u thực<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản