Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe - bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu Hạ Long

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
51
lượt xem
16
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe - bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu Hạ Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: mô tả đặc điểm một số yếu tố bất lợi trong môi trường lao động của công nhân đóng tàu vận tải biển tại nhà máy đóng tàu Hạ Long năm 2009; đánh giá thực trạng sức khỏe và bệnh nghề nghiệp của công nhân đóng tàu vận tải biển tại nhà máy đóng tàu Hạ Long; kết quả áp dụng và sự chấp nhận một số loại khẩu trang và nút tai phòng chống bụi và tiếng ồn cho công nhân đóng tàu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe - bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại nhà máy đóng tàu Hạ Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ QUỐC PHÒNG<br /> HỌC VIỆN QUÂN Y<br /> <br /> PHẠM TÙNG LÂM<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG,<br /> SỨC KHỎE- BỆNH NGHỀ NGHIỆP<br /> VÀ KẾT QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP<br /> TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU HẠ LONG<br /> <br /> Chuyên ngành : Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế<br /> Mã số<br /> : 62 72 01 64<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> CÔNG TRÌNH NÀY ĐƯỢC HOÀN THIỆN TẠI<br /> HỌC VIỆN QUÂN Y<br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS. TS. Phạm Ngọc Châu<br /> TS. Trần Văn Tuấn<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Liễu<br /> <br /> Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Khắc Hải<br /> <br /> Phản biện 3: PGS.TS Lê Trần Ngoan<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp<br /> trường, họp tại Học viện Quân y vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 19<br /> tháng 2 năm 2013<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> - Thư viện Quốc gia.<br /> - Thư viện Học viện Quân y.<br /> <br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ<br /> ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN<br /> <br /> 1. Phạm Tùng Lâm, Phạm Ngọc Châu, Trần Văn Tuấn và<br /> cs (2012), “Nghiên cứu đặc điểm bệnh bụi phổi silic ở công<br /> nhân đóng tàu Hạ Long năm 2010”, Tạp chí Y học Việt Nam,<br /> tập 396 (1), tr. 43-46.<br /> 2. Phạm Tùng Lâm, Phạm Ngọc Châu, Trần Văn Tuấn và<br /> cs (2012), “Nghiên cứu đặc điểm điếc nghề nghiệp ở công<br /> nhân đóng tàu Hạ Long năm 2010”, Tạp chí Y học Việt Nam,<br /> tập 396 (1), tr. 79-82.<br /> 3. Phạm Tùng Lâm, Phạm Ngọc Châu, Trần Văn Tuấn và<br /> cs (2013), “Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động của<br /> công nhân nhà máy đóng tàu Hạ Long năm 2009”, Tạp chí Y<br /> học Việt Nam, tập 401 (1), tr. 5-9.<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Nhà máy đóng tàu Hạ Long là thành viên của Tổng công ty công<br /> nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (VINASHIN). Nhà máy có 25 nhà xưởng<br /> và bãi lắp ráp trên một diện tích 180.000m 2 cùng hệ thống máy móc<br /> thiết bị hiện đại. Trong những năm qua, nhà máy đã xuất xưởng hàng<br /> trăm tàu các loại tàu vận tải biển siêu trường siêu trọng phục vụ cho<br /> nền kinh tế và quốc phòng của đất nước. Đội ngũ cán bộ công nhân<br /> viên chức nhà máy hơn 2000 người, trong đó công nhân lao động<br /> trực tiếp hơn 1.800 người.<br /> Để đáp ứng với yêu cầu của công việc, vấn đề công tác an toàn vệ<br /> sinh lao động (AT-VSLĐ) và bệnh nghề nghiệp (BNN) luôn được<br /> đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong những năm qua công nhân vẫn<br /> phải làm việc trong những điều kiện lao động có yếu tố nguy hại, ở<br /> ngoài trời, trong các hầm tàu… Các yếu tố nguy hại trên tác động<br /> thường xuyên lên sức khoẻ của công nhân đóng tàu vận tải biển.<br /> Ở hầu hết các công đoạn sửa chữa và đóng tàu đều tồn tại các yếu<br /> tố bất lợi có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Công đoạn làm<br /> sạch bề mặt vật liệu bằng xỉ hoặc mạt kim loại, cát hoặc thủ công đều<br /> phát sinh bụi có khả năng gây bệnh bụi phổi và các bệnh đường hô<br /> hấp khác, bệnh về mắt, da. Công đoạn phun sơn, hàn và cắt hơi phát<br /> sinh các loại hơi khí độc hại như hơi dung môi, khói hàn, khói kim<br /> loại nặng và nhiều loại hóa chất khác. Phá dỡ và sửa chữa có thể phải<br /> tiếp xúc với bụi amiăng hoặc bông thủy tinh.<br /> Ngoài ra, công nhân còn phải tiếp xúc với tiếng ồn và rung<br /> chuyển, bức xạ và nhiều tư thế lao động bất lợi. Chính vì vậy, việc<br /> đánh giá môi trường, điều kiện lao động và xác định ảnh hưởng của<br /> các yếu tố bất lợi đến sức khỏe của người lao động là vấn đề cần<br /> thiết. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, đề tài được tiến hành<br /> nhằm các mục tiêu sau:<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Mô tả đặc điểm một số yếu tố bất lợi trong môi trường lao<br /> động của công nhân đóng tàu vận tải biển tại nhà máy đóng tàu<br /> Hạ Long năm 2009.<br /> 2. Đánh giá thực trạng sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp của công<br /> nhân đóng tàu vận tải biển tại nhà máy đóng tàu Hạ Long.<br /> 3. Kết quả áp dụng và sự chấp nhận một số loại khẩu trang và<br /> nút tai phòng chống bụi và tiếng ồn cho công nhân đóng tàu.<br /> Những đóng góp mới của luận án:<br /> Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đóng góp cho công tác chăm sóc<br /> sức khỏe công nhân ngành công nghiệp đóng tàu, một ngành mới<br /> đang trên đà phát triển.<br /> Luận án cung cấp những số liệu phản ánh trung thực môi trường<br /> lao động (có 81,6% số mẫu đo nhiệt độ không khí, 64,6% số mẫu đo<br /> chỉ số WBGT và 86,6% mẫu đo tiếng ồn vượt giới hạn cho phép của<br /> TCVSLĐ; hàm lượng bụi toàn phần ở hầu hết các phân xưởng đóng<br /> tàu cao hơn mức cho phép của TCVSLĐ từ 3- 4 lần. Tỷ lệ silic tự do<br /> trong bụi hô hấp dao động từ 3,2% đến 27,2%), tỷ lệ bệnh tật, tình<br /> trạng sức khỏe ở người lao động trực tiếp với sự khác biệt đáng kể so<br /> với nhóm đối chứng là lao động gián tiếp.<br /> Luận án đã lựa chọn và khuyến cáo nhà máy đóng tàu nên dùng<br /> phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với nhân trắc người Việt Nam là<br /> khẩu trang SP52 và nút tai 3S của Đài Loan trong quá trình lao động.<br /> Bố cục của luận án:<br /> - Nội dung của luận án được trình bày trong 131 trang, gồm 4<br /> chương chính; đặt vấn đề 2 trang; Chương 1- Tổng quan 32 trang (1<br /> sơ đồ); Chương 2- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 18 trang (6<br /> bảng, 1 sơ đồ); Chương 3- Kết quả nghiên cứu 47 trang (50 bảng, 12<br /> biểu đồ); Chương 4- Bàn luận 29 trang; Kết luận 2 trang; Kiến nghị 1<br /> trang. Tham khảo 157 tài liệu (42 tài liệu tiếng Việt và 115 tài liệu<br /> tiếng Anh) và phụ lục.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản