Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 1)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
16
download

Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (đề 1)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 1)

  1. Dao đ ng đi n t - Dòng đi n xoay chi u - Đ 1 : Câu h i 1: A. B. C. D. E. Câu h i 2: A. B. C. D. E. Câu h i 3: A. B. C. D. E.
  2. Câu h i 4: M t khung dây ch nh t quay đ u trong t trư ng đ u có c m ng t B = 0,6T v i t c đ 600 vòng/phút. Ti t di n c a khung S = 400cm2, tr c quay c a khung vuông góc v i đư ng s c t . Tính giá tr c c đ i eM c a s c đi n đ ng c m ng trong khung. A. 0,151V B. 0,628V C. 1,151V D. 6,28V E. 15,1V A. B. C. D. E. Câu h i 5: M t khung dây hình ch nh t kích thư c 30cmx40cm, g m 200 vòng dây, đ t trong t trư ng đ u có c m ng t 0,5T. Khung dây quay quanh m t tr c đ i x ng c a nó vuông góc v i t trư ng, v i v n t c 240 vòng/phút. Tìm phương trình c a s c đi n đ ng c m ng trong khung dây. A. 30,2sin(4πt) B. 30,2sin(8πt) C. 120,6sin(4πt) D. 120,6sin(8πt) D. 301,6sin(8πt) A. B. C. D. E. Câu h i 6: M t đèn nêon đư c đ t dư i hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng 220V. Đèn ch sáng lên khi hi u đi n th t c th i u ≥ 156V. H i trong m i n a chu kỳ đèn sáng trong th i gian bao lâu A. 0,709T B. 2/3T C. 0,501T D. 1/3T E. 0,291T A. B. C. D. E. Câu h i 7:
  3. A. B. C. D. E. Câu h i 8: A. B. C. D. E. Câu h i 9: M t khung dây đi n ph ng g m 100 vòng dây hình vuông c nh 10cm, có th quay quanh m t tr c n m ngang trong m t ph ng c a khung, đi qua tâm O c a khung và song song v i c nh c a khung. Cư ng đ t trư ng t i nơi đ t khung là B = 0,2T và khung quay đ u 300 vòng/ phút. Tìm cư ng đ c c đ i c a dòng đi n c m ng trong khung, cho bi t đi n tr c a khung là 1 và c a m ch ngoài là 4 A. 0,628A B. 1,26A C. 2,24A D. 2,51A E. 3,77A A. B. C. D. E. Câu h i 10: Cho m t m ch đi n g m m t đi n tr R, m t cu n c m thu n L, và m t t đi n C m c n i ti p nhau như hình v . R = 40 , L = 0,8/π H, C = 2.10-4/π F. Dòng đi n qua m ch là i = 3sin(100πt)A. Vi t bi u th c hi u đi n th t c th i uL gi a hai đ u c a L, và uC gi a hai đ u c a C. A. uL = 240sin(100πt + π/2)(V) và uC = 150sin(100πt - π/2) (V) B. uL = 240sin(100πt - π/2)(V) và uC = 150sin(100πt + π/2) (V) C. uL = 120sin(100πt + π/2)(V) và uC = 150sin(100πt - π/2) (V) D. uL = 240sin(100πt + π/2)(V) và uC = 75sin(100πt - π/2) (V)
  4. E. uL = 120sin(100πt - π/2)(V) và uC = 150sin(100πt + π/2) (V) A. B. C. D. E.
Đồng bộ tài khoản