Tranh lụa

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
193
lượt xem
37
download

Tranh lụa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tranh lụa là một trong những loại hình nghệ thuật có từ lâu đời của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản. Khác với các loại tranh khác, ở đây, họa tiết được thể hiện trên tấm vải lụa. Tranh lụa cổ Tranh lụa có từ lâu đời tại Trung Quốc, Nhật Bản. Ở Việt Nam ngày nay còn lưu lại một bức chân dung Nguyễn Trãi và một bức chân dung Phùng Khắc Khoan từ đời nhà Lê. Cả hai bức này (chưa rõ tác giả) đều vẽ trên lụa. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tranh lụa

  1. Tranh l a Tranh l a là m t trong nh ng lo i hình ngh thu t có t lâu i c a Vi t Nam, Trung Qu c, Nh t B n. Khác v i các lo i tranh khác, ây, h a ti t ư c th hi n trên t m v i l a. Tranh l a c Tranh l a có t lâu i t i Trung Qu c, Nh t B n. Vi t Nam ngày nay còn lưu l i m t b c chân dung Nguy n Trãi và m t b c chân dung Phùng Kh c Khoan t i nhà Lê. C hai b c này (chưa rõ tác gi ) u v trên l a. Tranh l a hi n i Vi t Nam Tranh l a hi n i Vi t Nam m i ra i t th p niên 1930. i m khác bi t nh t gi a k thu t v tranh l a c và tranh l a hi n i Vi t Nam là ch : tranh l a c thư ng ư c v tr c ti p trên l a khô, trong khi quá trình tranh l a hi n i gi ng như s nhu m i nhu m l i màu lên m t l a; l a ư c căng trên khung g và trong quá trình v h a sĩ có th r a l a nhi u l n r i v ti p t i khi như ý.
  2. Các h a sĩ Vi t Nam n i ti ng v i tranh lu Tranh ký h a v nh H Long, tranh c a Ph m H c H i Nguy n Phan Chánh (1892-1984) ư c coi là h a s ã khai phá lo i hình tranh l a hi n i Vi t Nam. Nh ng b c v thành công c a ông có m t phong v c bi t Vi t Nam, ng th i phù h p v i quan ni m h i h a hi n i: nh ng m ng màu ơn gi n, m áp, nhu n nh , nh ng ư ng vi n m m m i, nh ng kho ng tr ng r t úng ch . Ngoài ra, nhân v t và b i c nh Vi t Nam ư c nghiên c u ơn gi n và cách i u c áo. Thành công c a ông ã lôi cu n các b n cùng l a và các h a s thu c l p sau, m i ngư i ã óng góp làm phong phú thêm k thu t v tranh l a. Mai Trung Th , Lê Ph , Lê Th L u là nh ng ngư i s ng Paris, trung tâm h i h a th gi i v i trư ng phái tân kỳ, nhưng h v n v tranh l a, góp ph n c t lên m t ti ng nói ngh thu t c áo c a Vi t Nam.
  3. Sau Cách m ng tháng Tám, s h a s v tranh l a ông hơn. H m r ng hơn tài, k thu t và ã có nh ng thành công m i. Nguy n Th là m t h a s chuyên nh t v tranh l a, có m t phong cách riêng bi t. B c c tranh c a ông ơn gi n, nh p nhàng, màu s c mát m êm d u; bút pháp phóng khoáng, nh nhàng; không gian m o thơ m ng v i nh ng nhân v t bình d , thân quen... M t s n h a s khác như Vũ Giáng Hương, Lê Kim M , Tr n Thanh Ng c, M ng Bích, Kim B ch, ng Thu Hương... cũng ã có nhi u thành công v i tranh l a. K thu t v tranh l a L av L a v thư ng là l a tơ t m, không l i, m n ho c hơi thô, d t th công hay d t b ng máy. G n ây, do yêu c u c a ngành m thu t, các nhà máy d t ã s n xu t lo i l a chuyên dùng v tranh, m ng và hơi thưa, nhìn rõ th l a. Màu v Màu dùng v l a thư ng là màu nư c, ph m ho c m c nho. Sau này, ngư i ta còn dùng nh ng h a ph m c hơn, dày hơn như tempera, màu b t, ph n màu...
  4. Các k thu t khi v tranh L a trư c khi v ph i căng lên khung. Thông thư ng, l a m i ư c quét m t l p h loãng, ngư i v nên r a qua l p h này màu có th ng m vào th l a. N u l a hút nhi u nư c như l a Trung Qu c thì nên quét m t l p h loãng lên trên, có pha l n m t ít phèn chua ch ng m c. i m m nh c a tranh l a là s trong tr o và êm d u c a màu s c, vì v y ph n l n ngư i v tranh l a thư ng xây d ng phác th o (hình, m ng) h t s c k càng trư c khi th hi n lên l a. Nhi u ngư i s d ng cách can hình t b n can gi y lên l a lưu l i nét m t cách chính xác. Tuy nhiên cũng có th v l a m t cách tho i mái. Khi v l a, ngư i ta thư ng v t nh t n m, màu nh t ch ng lên nhau nhi u l n s thành m nhưng v n nhìn th y th l a t o nên v p c a ch t l a. V ch ng lên nhau b ng các màu khác nhau cũng là m t cách pha màu. Th nh tho ng, khi màu ã khô, ph i r a nh cho s ch nh ng ch t b n n i lên m t l a và cho màu ng m vào t ng th l a. Mu n cho các m ng màu c nh nhau hòa vào v i nhau không còn ranh gi i tách b ch, t o ra m t hi u qu m m m i, m o, ngư i ta v khi m t l a còn hơi m và không c n vi n nét n a.
  5. Có th s d ng b t i p và b c thêm vào tranh l a (dán m t sau). Tranh l a v xong thư ng ư c b i lên m t l p gi y, sau khi khô hoàn toàn, h a sĩ có th r ch ph n tranh ra kh i khung l a ưa vào khung. Tranh l a tăng hi u qu th m m nhi u khi v i khung kính.
Đồng bộ tài khoản