intTypePromotion=1

Truyền thông thông tin - Chương III. Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu

Chia sẻ: Nguyen Thi My Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:95

0
390
lượt xem
166
download

Truyền thông thông tin - Chương III. Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong truyền thông, tin tức và dữ liệu là tất cả những gì cần trao đổi. Chúng có thể là tiếng nói, hình ảnh, tập hợp các con số, các ký hiệu, các đại lượng đo lường… được đưa vào máy phát để phát đi hay nhận được ở máy thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyền thông thông tin - Chương III. Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh dữ liệu

 1. Chương III KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 1
 2. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU Giới thiệu  Trong truyền thông, tin tức và dữ liệu là tất cả những gì cần trao đổi. Chúng có thể là tiếng nói, hình ảnh, tập hợp các con số, các ký hiệu, các đại lượng đo lường… được đưa vào máy phát để phát đi hay nhận được ở máy thu.  Tín hiệu chính là tin tức đã được xử lý để có thể truyền đi trên một hệ thống thông tin.  Việc xử lý bao gồm: chuyển đổi, mã hóa và điều chế. Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 2
 3. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU Giới thiệu  Việc xử lý bao gồm: chuyển đổi, mã hóa và điều chế.  Chuyển đổi là biến các tin tức dưới dạng không điện thành tín hiệu điện.  Mã hóa là gán cho tín hiệu một giá trị nhị phân và đặc trưng bởi các mức điện áp cụ thể để có thể truyền trên kênh truyền và khôi phục ở máy thu.  Điều chế là dùng tín hiệu cần truyền để làm thay đổi một thông số nào đó của một tín hiệu khác, tín hiệu này thực hiện nhiệm vụ mang tín hiệu cần truyền đến nơi thu nên được gọi là sóng mang. Mục đích của sự điều chế là dời phổ tần của tín hiệu cần truyền đến một vùng phổ tần khác thích hợp với tính chất của đường truyền và nhất là có thể truyền đồng thời nhiều kênh Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 3
 4. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU Nội dung 1. Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Mã hóa dữ liệu số 2. Kỹ thuật ghép kênh  Ghép kênh phân chia theo tần số  Ghép kênh phân chia theo bước sóng  Ghép kênh phân chia theo thời gian Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 4
 5. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU Nội dung 1. Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự - Dữ liệu tương tự - tín hiệu số - Dữ liệu tương tự - tín hiệu tương tự  Mã hóa dữ liệu số - Dữ liệu số - tín hiệu số - Dữ liệu số - tín hiệu tương tự Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 5
 6. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 6
 7. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 7
 8. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số PAM( Pulse Amplitude Modulation, điều biên xung): Dùng tín hiệu tương tự, lấy mẫu với thời gian liên tiếp và cách đều nhau tạo thành một chuỗi các xung rời rạc. Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 8
 9. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số Lấy mẫu: Đo biên độ xung của tín hiệu tại các thời gian cách đều nhau. Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 9
 10. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số PAM sử dụng kỹ thuật lấy mẫu và lưu giữ. Tại một thời điểm, một mức tín hiệu được đọc, sau đó lưu giữ lại giá trị đặc trưng. Vì tín hiệu PAM tạo ra một số chuỗi xung có nhiều mức giá trị biên độ khác nhau nên không được sử dụng để truyền thông. Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 10
 11. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 11
 12. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số Lượng tử: Ấn định các giá trị nguyên trong một dãy cho các trường hợp lượng tử. Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 12
 13. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số Lượng tử: Ấn định các giá trị nguyên trong một dãy cho các trường hợp lượng tử. Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 13
 14. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số Mỗi giá trị nguyên được chuyển đổi sang 7 bit nhị phân tương đương và bit thứ 8 đại diện cho dấu. Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 14
 15. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 15
 16. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số Dãy số nhị phân được chuyển đổi sang tín hiệu số bởi kỹ thuật mã hóa đường truyền. Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 16
 17. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 17
 18. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số • Độ chính xác của tín hiệu tương tự sau khi tái tạo phụ thuộc vào số lượng mẫu khi lấy mẫu. • Chúng ta có thể thực hiện lấy mẫu ở số lượng mẫu phù hợp để bảo đảm chất lượng tín hiệu tái tạo. Theo lý thuyết Nyquist, tốc độ lấy mẫu thấp nhất phải bằng hai lần tần số cao nhất của tín hiệu gốc. Giả sử tần số cao nhất của tín hiệu là xHz thì chúng ta thực hiện lấy mẫu sau mỗi 1/2x (s). • Ví dụ: Tín hiệu thoại có băng thông từ 0,3KHz đến 3,4KHz (0 - 4KHz). Tốc độ lấy mẫu sẽ là 2 x 4000 = 8000 mẫu/s. Hay cứ sau mỗi 1/8000 (s) ta sẽ thực hiện lấy một mẫu. Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 18
 19. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 19
 20. CHƯƠNG III. KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ GHÉP KÊNH DỮ LIỆU 3.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu  Mã hóa dữ liệu tương tự  Dữ liệu tương tự - tín hiệu số  Lưu ý:  Mô hình chuyển đổi dữ liệu tương tự sang tín hiệu số Các khái niệm về: lấy mẫu; lượng tử hóa; mã hóa  Lý thuyết Nyquist về lấy mẫu Updated 03/2008 Copyright © 2008, Korea-Vietnam Friendship IT College 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2