Tự học Flash - phần 1

Chia sẻ: Pham Duy Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
626
lượt xem
263
download

Tự học Flash - phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn sử dụng Flash

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Flash - phần 1

  1. Số17 NGÀY 24.6.2006 Soạn KS Đậu Quang Tuấn GIỐNG BÀI TRƯỚC : 1. File > New > Flash Document > Ok > Menu Insert > New Symbol > Graphic > Ok. 2. Text Tool > Font Tahoma , size 30 , Màu đỏ , Bold > Rê tạo Khung trong Vùng Làm  Việc > Gỏ : HAPPY NEW YEAR . 3. Chọn biểu tượng Edit Scene > Chọn Scene. ( Hình 1 ). 1
  2. 4. Hàng chữ biến mất > Hiện chữ Scené hàng trên cùng > Menu Window > Library >  Nhấp lên Symbol 1 > Hiện ra Dòng Chữ trong Khung trên . ( Hình 2 ). 5. Trong Màn hình chọn Keyframe 1 > Rê dòng chữ trong khung Library ra ngoài > Close  Khung Library. 6. Selection Tool > Để con trỏ lên Dòng Chữ hiện mủi tên 4 đầu > rê Dòng Chữ ra khỏi  Vùng làm Việc vế sát bên Phải . 7. Di chuyển con trượt qua Phải để chọn Frame 120 . ( Hình 3 ). 2
  3. 8. Phím F6 để chèn 1 Keyframe tại vị trí nầy > Sau khi chèn bạn thấy khoảng Frame từ 1  đến 120 tô màu xám . Nhấp Phải chuột tại vùng xám nầy > Chọn Create Motion Tween  . ( Hình 4 ). 9. Chọn xong bạn thấy 1 mủi tên từ Keyframe 1 đến KeyFrame 120. ( Hình 5 ). 3
  4. CÁC BƯỚC TIẾP THEO : 1. Giả sử chọn Frame 30 > Phím F 6 . Bạn sẽ thấy mủi tên nối KeyFrame 1 đến  KeyFrame 30 . 2. Tiếp theo chọn Frame 60 > Phím F 6 ( Giống Trên ). 3. Tiếp theo chọn Frame 90 > Phím F 6 ( Giống Trên ). 4. Chọn KeyFrame đầu tiên . 5. Chọn Dòng chữ > Khi chọn xong bạn thấy Các Mục trong Bảng Properties sẽ thay đổi  6. Trong Khung Color chọn Alpha , giá trị 20 %.( Hình 6 ) 7. Chọn KeyFrame 30 trên Thanh TimeLine > Nhấp lên Dòng chữ > Khung Color chọn  Tint > Nhấp Ô kế bên Phải chọn màu xanh dương , giá trị 100%. 8. Chọn KeyFrame 60 , màu Cam , 100%. 9. Chọn KeyFrame 90, màu vàng , 100%. 10. Chọn KeyFrame 120 . Chọn lệnh Alpha , giá trị 20%  11. Di chuyển dòng chữ ra ngoài Trang Giấy Trắng về sát Trái . 12. Nhấp tại KeyFrame 1 > Phím Enter. Bạn sẽ thấy Dòng Chữ chạy vừa đổi màu. 4
Đồng bộ tài khoản