intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học Indesign CS2 : Các kiểu dáng part 2

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

176
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5. Chuyển kiểu dáng của Word thành kiểu dáng của InDesign. Trước khi bạn nhập một tài liệu Word vào InDesign, bạn có thể ánh xạ mỗi kiểu dáng đã ạ ập ộ ệ g , ạ ạ g sử dụng trong Word thành một kiểu dáng InDesign. Bằng việc làm như vậy, bạn xác định kiểu dáng nào InDesign sử dụng để định dạng văn bản được nhập. Một biểu tượng đĩa mềm xuất hiện kế mỗi kiểu dáng Word được nhập cho đến khi bạn hiệu chỉnh trong InDesign ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Indesign CS2 : Các kiểu dáng part 2

  1. 5. Chuyển kiểu dáng của Word thành kiểu dáng của InDesign. Trước khi bạn nhập một tài liệu Word vào InDesign, bạn có thể ánh xạ mỗi kiểu dáng đã sử dụng trong Word thành một kiểu dáng InDesign. Bằng việc làm như vậy, bạn xác định kiểu dáng nào InDesign sử dụng để định dạng văn bản được nhập. Một biểu tượng đĩa mềm xuất hiện kế mỗi kiểu dáng Word được nhập cho đến khi bạn hiệu chỉnh trong InDesign. - Chọn File > Place. - Chọn Show Import Options, sau đó double click tài liệu Word - Chọn Preserve Style và Formatting From Text and Tables. - Chọn Customized Style Import, sau đó click Style Mapping. - Trong hộp thoại Style Mapping, chọn kiểu dáng Word, sau đó chọn một tùy ch chọn từ menu dưới kiểu dáng InDesign. Bạn có thể chọn các tùy chọn sau : menu ki dáng InDesign. có th ch các tùy ch sau • Nếu không có tên kiểu dáng xung đột, chọn New Paragraph Style, New Character Style, hay chọn một kiểu dáng InDesign có sẵn. • Nếu có một tên kiểu dáng xung đột, chọn Redefine InDesign Style để định dạng có tên ki dáng xung độ ch Redefine InDesign Style để đị văn bản nhập với kiểu dáng Word. Chọn một kiểu dáng InDesign có sẵn để định dạng văn bản nhập với kiểu dáng InDesign. Chọn Auto Rename để đặt lại tên kiểu dáng Word. - Click OK để đóng hộp thoại Style Mapping, sau đó click OK để nhập tài liệu.
  2. 6. Hiệu chỉnh kiểu dáng Một trong những tiện lợi của việc sử dụng các kiểu dáng là khi bạn thay đổi sự định nghĩa của một kiểu dáng, tất cả văn bản đã định dạng với kiểu dáng đó thay đổi để phù hợp với định nghĩa kiểu dáng mới. - Làm một các thao tác sau : • Nếu bạn không muốn kiểu dáng được áp dụng cho văn bản được chọn, click phải tên kiểu dáng trong Style Palette, và chọn Edit [ tên style ] • Trong Style Palette, double click tên style, hay chọn nó và chọn Style Option trong menu Style Palette. Chú ý rằng điều này áp dụng kiểu dáng cho bất kỳ văn bản hay khung văn bản được chọn, hay nếu không có văn bản hay khung văn bản được chọn, đặt kiểu dáng như kiểu dáng mặc định cho bất kỳ văn bản nào bạn nhập trong các khung mới. nh trong các khung - Điều chỉnh các thiết lập trong hộp thoại, sau đó click OK. Khi xác định một Character Color trong hộp thoại Style Options, bạn có thể tạo một màu mới bằng cách double click ô màu tô hay đường viền. Nếu bạn chọn một màu sau đó quyết định bạn không muốn nó là một phần của kiểu dáng ký tự, nhấn Ctrl sau đó click vào màu.
  3. 7. Định nghĩa lại một kiểu dáng để phù hợp với văn bản được chọn. Sau khi bạn áp dụng một kiểu dáng, bạn có thể ghi đè bất kỳ các thiết lập nào của nó. Nếu bạn quyết định bạn thích các thay đổi bạn đã làm, bạn có thể định nghĩa lại kiểu dáng để nó phù hợp với định dạng văn bản bạn đã thay đổi. - Sử dụng công cụ Type, chọn văn bản đã định dạng với kiểu dáng bạn đị ki dá muốn định nghĩa lại - Làm các thay đổi cho các thuộc tính đoạn hay ký tự như cần thiết - Chọn Redefine Style trong menu Style Palette. Redefine Style trong menu Style Palette.
  4. 8. Kiểu dáng kế tiếp Bạn có thể áp dụng các kiểu dáng tự động khi bạn nhập văn bản. Ví dụ, nếu thiết kế có th áp các ki dáng độ khi nh Ví thi của tài liệu gọi kiểu dáng “body text” theo sau kiểu dáng tiêu đề tên “heading 1”, bạn có thể đặt tùy chọn cho “heading 1” đến “body text”. Sau khi bạn đã nhập một đoạn có kiểu “heading 1”, nhấn Enter bắt đầu một khi ki “h 1” đầ đoạn mới với kiểu dáng “body text”. Nếu bạn sử dụng menu ngữ cảnh khi áp dụng một kiểu dáng cho hai hay nhiều đoạn, bạn có thể khiển kiểu dáng được áp dụng cho đoạn thứ nhất và Next Style được áp dụng cho các đoạn bổ sung. Để sử dụng chức năng Next Style, chọn một kiểu dáng từ menu Next Style khi bạn ch Next Style, ch ki dáng menu Next Style khi đang tạo hay hiệu chỉnh một kiểu dáng.
  5. 9. Dựa một kiểu dáng vào kiểu dáng khác. Nhiều thiết kế tài liệu mô tả hệ thống cấp bậc của các kiểu dáng chia sẽ các thuộc tính nào đó. Ví dụ, tiêu đề và các tiêu đề phụ, thường sử dụng cùng phông chữ. Bạn có dễ dàng tạo các liên kết giữa các kiểu dáng giống nhau bằng cách tạo một kiểu dáng cơ sở, hay kiểu dáng cấp cha ( parent ). Khi bạn hiệu chỉnh kiểu dáng cha, các thuộc tính bạn thay đổi xuất hi trong các ki dáng hiện trong các kiểu dáng cấp con ( child ) cũng sẽ thay đổi. con child thay đổ - Tạo một kiểu dáng mới. - Trong hộp thoại New Paragraph Style hay No Character Style, chọn kiểu dáng cấp cha trong menu Based On. Kiểu dáng mới trở thành kiểu dáng cấp con. Ki dá k i dá - Xác định định dạng trong kiểu dáng mới để phân biệt nó với kiểu dáng trong đó nó được dựa vào. Ví dụ, bạn có thể muốn làm phông chữ đã sử dụng trong một tiêu đề phụ nhỏ hơn một chút so với cái đã sử dụng trong kiểu dáng tiêu đề chính. chút so cái trong ki dáng tiêu đề chính. Nếu bạn làm các thay đổi cho việc định dạng của một kiểu dáng cấp con và quyết định bạn muốn bắt đầu lại, click Reset to Base. Điều đó khôi phục định dạng của kiểu dáng dáng cấp con trở nên giống y hệt kiểu dáng trên đó nó được dựa vào. Khi đó bạn có con tr nên gi ki dáng trên nó đượ vào Khi có thể xác định định dạng mới. Tương tự như vậy, nếu bạn thay đổi kiểu dáng Based On của kiểu dáng cấp con, định nghĩa kiểu dáng cấp con được cập nhật cho phù hợp với kiểu dáng cấp cha mới của nó.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2