TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - BÀI 4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
187
lượt xem
55
download

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - BÀI 4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò của đại đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng a. Đại đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng - Đại đoàn kết dt có ý nghĩa chiến lược: + Đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong tiến trình cách mạng: tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được, tạo nên sức mạnh to lớn của toàn dân tộc nhằm đưa cách mạng đến thắng lợi . +Trong từng thời kỳ, có thể cần thiết phải điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp cho phù hợp với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - BÀI 4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

 1. Môn học TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 2. Bài 4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI I. ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ II. ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
 3. I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 1. Vai trò của đại đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng a. Đại đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng - Đại đoàn kết dt có ý nghĩa chiến lược: + Đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong tiến trình cách m ạng: t ập h ợp mọi lực lượng có thể tập hợp được, tạo nên sức mạnh to lớn của toàn dân tộc nhằm đưa cách mạng đến thắng lợi . +Trong từng thời kỳ, có thể cần thiết phải điều ch ỉnh chính sách và phương pháp tập hợp cho phù hợp với những đối t ượng khác nhau, nhưng đại đoàn kết vẫn là vấn đề sống còn của cách mạng (sách lược nằm trong chiến lược). VD : Đối với địa chủ pk: . CMVN sau 1945 khác CMTS, không giết vua, mời B ảo Đ ại làm c ố vấn tối cao của Chính phủ. . Sau 1954, làm CCRĐ ở MB
 4. - Đại đoàn kết dân tộc quyết định thành công của cách mạng. Đđk dt tạo nên sức mạnh to lớn, là nguyên nhân d ẫn đ ến thắng lợi của CM. Chứng minh? . Thủ tưởng Malaixia nhận xét về cách mạng 8-1945 của VN. . Kennơđi; “Chúng ta đoàn kết lại thì chúng ta nhất định s ẽ giải quyết được vấn đề MNVN. . Hiện nay, VN xuất khẩu gạo (khoảng 3,5 tr tấn/năm = 1,2 tỷ USD) < đầu tư của Việt kiều về nước (gần 3 tỷ USD/năm).
 5. b. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu , nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc. - Đđk là mục tiêu: . Đđk không chỉ là phương pháp tập hợp, tổ chức lực lượng cách mạng. Nếu như vậy, đại đoàn kết chỉ là phương tiện, đạt được mục đích rồi bỏ qua. (VD) . Đđk xuất phát từ nhu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng do quần chúng tiến hành. VD: Kennơđi nói đoàn kết nhưng không thể. - Đđk là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc: . Vì muốn có sức mạnh to lớn cho, Đảng và CM thì ph ải đoàn kết . Không phải nói đđk là có thể thực hiện được. Phải dựa trên nhu cầu khách quan của quần chúng, Người lãnh đạo cần: thức tỉnh, tập hợp, tổ chức, đưa họ ra đấu tranh, chuyển nhu cầu tự nhiên, tự phát => n/c tự giác.
 6. 2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc a. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân - Khái niệm “dân”, “nhân dân” trong tư tưởng HCM: Tất cả những ai là con Rồng cháu Lạc đều là dân VN. - Đối tượng của đại đoàn kết dân tộc: toàn dân, nghĩa là: đoàn kết mọi giai cấp, mọi tầng lớp, mọi cá nhân là người VN. (khác với qđ của Tôn Trung Sơn) b. Thực hiện đđk toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc; đồng thời phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào con người - Kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc
 7. Truyền thống yêu nước của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử. Hai bà Trưng Hùng Vương Bà Triệu Lê Lợi Quang Trung Trần Hưng Đạo
 8. - Phải có lòng khoan dung độ lượng với con người Trong mỗi cá nhân và cộng đồng đều có ưu điểm, khuyết điểm, mặt tốt, mặt xấu…Cho nên vì lợi ích chung mà phải có lòng khoan dung, độ lượng, trân trọng cái phần thiện dù nhỏ nhất ở mỗi con người mới có thể tập hợp, quy tụ mọi lực lượng. HCM viết: “Sông to biển rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ lượng nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn, thì một chút nước đầy tràn, vì độ lượng nó hẹp nhỏ. Người mà tự kiêu, tự mãn, cũng như cái chén, cái đĩa” (t5, tr.644).
 9. Người lí giải: HCM lấy hình tượng 5 ngón tay. Từ đó, HCM: “Trong mấy triệu người cũng có người thế này, nhưng thế này thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta ph ải khoan hồng, đại lội. Ta phải nhận ra rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái qu ốc (yêu nước). Đối với những đồng bào đã lạc lối lầm đường, ta phải dùng tình thân ái để cảm hóa họ. Có thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang” - Tin dân, yêu dân, dựa vào dân
 10. 3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc a. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là Mặt trận dân tộc thống nhất 1. Hội Phản đế đồng minh(18-11-1930) 2. Mặt trận Dân chủ (1936) 3. Mặt trận nhân dân phản đế (1939) 4. Mặt trận Việt Minh (1941) 5. Mặt trận Liên Việt (1946) 6. Mặt trận dận tộc giả phóng miền Nam Việt Nam (1960) 7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955, 1976)
 11. Đoàn kết dân tộc là cội nguồn Bác Hồ với đại biểu phụ lão và thiếu nhi sức mạnh đến chào mừng Đại hội thống nhất Việt Minh – Liên Việt tháng 3.1951 Trải qua lịch sử có nhiều tên gọi khác nhau nhưng Mặt tr ận dân tộc thống nhất là tổ chức chính trị- xã hội rộng lớn của nhân dân Việt Nam, là nơi quy tụ, ... các tổ chức yêu nước trong và ngoài nước, phấn đấu vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của nhân dân
 12. b. Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất - Mặt trân dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công- nông- trí thức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Bác Hồ và những trí thức đi dự Hội Nông dân HTX Vũ Thắng Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công nghị Fontainebleau (Pháp) năm 1946 Vũ Thư TB thu hoạch lúa trường nhà máy nhiệt điện Vinh (1957)
 13. + Vì sao phải có lực lượng nòng cốt trong khối đoàn kết dt? + So sánh với các nhà yêu nước tiền bối: Phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế (Hoàng Hoa Thám), Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. + Vì sao HCM lấy công - nông - trí thức làm nền tảng cho khối đại đoàn kết dân tộc? Vì họ là lực lượng lao động đông đảo, làm ra của cải, họ bị áp bức bóc lột, ý chí cách mạng của họ chắc chắn, bền hơn các giai cấp tầng lớp khác. Lợi ích của họ là lợi ích của đại đa số dân tộc. + Sự lãnh đạo của Đảng đối với MTDTTN vừa là vấn đề nguyên tắc vừa là một tất yếu MQH giữa Đảng và MT là máu thịt. Mặt trận là nơi tập hợp lực lượng, không có lực lượng thì Đảng không th ực hiện được mục tiêu của cách mạng.
 14. - Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân. + Lợi ích tối cao của dân tộc: độc lập, tự do. + Chỉ khi đảm bảo quyền lợi của các tầng lớp nhân dân thì MT mới tập hợp, đoàn kết được các tầng lớp đó. - Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động theo nguyên tắc hiêp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết ngày càng rộng rãi, bền vững + Hiệp thương dân chủ? Mọi vấn đề của Mặt trận, đều phải được bàn bạc công khai, để đi đến nhất trí, loại trừ mọi sự áp đặt, hoặc dân chủ hình thức. + Vì sao MT phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp th ương dân chủ? Vì MT là tổ chức chính trị- xã hội rộng lớn, bao gồm nhiều giai cấp, tầng lớp…với nhiều lợi ích khác nhau
 15. + Để thực hiện nguyên tắc HTDC, phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích dt - g/c, lợi ích chung – riêng, l ợi ích lâu dài – trước mắt. Mục đích: đoàn kết bền vững. - Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ + Quan điểm: “cầu đồng tồn dị”. Chữ “đồng” trong tư tưởng HCM. + “Đoàn kết phải gắn với đấu tranh, đấu tranh để tăng cường đoàn kết ”, tránh đoàn kết một chiều. + Đoàn kết thực sự, chân thành, thân ái: bản ch ất con người là lương thiện, vì mục đích chung nên cần phải thương yêu nhau.
 16. II. TƯ TƯỞ NG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế a. Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc + Sức mạnh vật chất + Sức mạnh tinh thần: Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, ý thức tự lực tự cường dân tộc; tinh thần đk; ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất cho độc lập, tự do…sức mạnh đó đã giúp cho dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn thử thách trong dựng nước và giữ nước
 17. . SM của chủ nghĩa yêu nước: “Dân ta có một lòng n ồng nàn yêu nước…” . SM đkết, n/c lsử dân tộc, Người kết luận: “Lúc nào dân ta đk, nước ta có độc lập…”, HCM rút ra chân lý “đk, đk, đại đk…” . SM của ý thức tự chủ, tự lực tự cường: “Đây là SM của bản lĩnh con người Việt Nam, nhờ vậy sau 1000 năm Bắc thuộc ta giành độc lập. Sự dã man của TD Pháp nhưng Hồ Chí Minh vẫn khẳng định: “Dân Việt Nam k chết mà vẫn sống, sống mãi” “Sự đầu độc có hệ thống của bọn TB thực dân không th ể làm tê liệt sức sống, càng không thể làm tê liệt tư tưởng cách mạng của người Đông Dương…đằng sau sự phục tùng tiêu cực người ĐD đang dấu một cái gì sục sôi, đang gào thết và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến”
 18.  Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh thời đại - Sức mạnh của GCCN thực sự bước lên vũ đài chính tr ị - Sức mạnh của phong trào đấu tranh GPDT thu ộc đ ịa - Sức mạnh của phong trào đấu tranh vì HB, ĐLDT, DC, tiến bộ xã hội -Sức mạnh của khoa học kỹ thuật và công nghệ: Vô tuyến, nguyên tử vào MĐHBình => Khoa học kỹ thuật đem lại cho con người sức mạnh mớ i  Tính tất yếu phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - Muốn giải phóng được dân tộc mình cần thiết phải đk với các dân tộc cùng chung cảnh ngộ - CNĐQ cấu kết với nhau để đàn áp, xâm lược, áp bức thuộc địa. CNĐQ là lực lượng phản động quốc tế, là kẻ thù chung của nhân dân lao động chính qu ốc và thu ộc đ ịa
 19. - Khi tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng DT theo con đường CMVS, HCM đã đặt CM Việt Nam trong quỹ đạo của CM thế giới Theo lời kêu gọi của Bác Hồ, nhóm tình Bác Hồ tiếp thanh niên dân chủ Pháp báo Con Nai nhảy dù xuống Tân Trào tại Paris 1946 tháng 7 năm 1945 để giúp đỡ trong việc huấn luyện các chiến sĩ Việt Minh đánh Nhật
 20. Nhân dân Liên Xô biểu tình phản đối cuộc Chị Ray-mông Điêng chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam Nhân dân yêu chuộng HB thế giới biểu tình SV Mỹ biểu tình phản chiến bị chết chống Mỹ 1969

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản