intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng và đánh giá hiệu quả một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Takewondo năm thứ hai trường ĐHSP TDTT Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích, tổng hợp tài liệu, nghiên cứu tiến hành ứng dụng và đánh giá hiệu quả một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Taekwondo năm thứ hai Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và huấn luyện môn Teakwondo trong nhà Trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng và đánh giá hiệu quả một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Takewondo năm thứ hai trường ĐHSP TDTT Hà Nội

  1. Giáo dục thể chất và thể thao trường học ỨNG DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN SÂU TAKEWONDO NĂM THỨ HAI TRƯỜNG ĐHSP TDTT HÀ NỘI ThS. Lê Chí Nhân - Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích, tổng hợp tài liệu, nghiên cứu tiến hành ứng dụng và đánh giá hiệu quả một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Taekwondo năm thứ hai Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và huấn luyện môn Teakwondo trong nhà Trường. Từ khóa: Giáo dục thể chất; Sức bền tốc độ; Teakwondo; Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Abstract: On the basis of analyzing, synthesizing documents, conducting research, applying and evaluating the effectiveness of a number of exercises to develop professional endurance for men Taekwondo second year students of the Hanoi University of Physical Education and Sports. Thereby, contributing to improving the effectiveness of teaching and training of Teakwondo in the school. Keywords: Physical education; Speed endurance; Teakwondo; Hanoi University of Physical Education and Sports. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Môn võ Taekwondo có nguồn gốc xuất sứ từ Hàn Quốc nhưng đã nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi trên thế giới bởi tính thể thao và tính thực dụng của nó rất cao. Taekwondo là môn thể thao đối kháng trực tiếp có sự va chạm vật lý vô cùng mạnh mẽ giữa các đối thủ nó cũng là điều tất yếu trong hoạt động tập luyện và thi đấu Taekwondo để đạt được thành tích cao đòi hỏi vận động viên (VĐV) ngoài việc nắm vững kỹ thuật và tâm lý vững vàng đáp ứng các yêu cầu về mặt Kỹ - Chiến thuật, sự nhanh nhẹn, hoạt bát, phát triển tốt các tố chất thể lực, đặc biệt là sức bền chuyên môn có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp VĐV duy trì thế trận chủ động trong tấn công và phòng thủ, phát huy có hiệu quá giá trị của đòn đánh cũng như tự tin vào khả năng của mình để đạt mục đích cao nhất đó là thành tích thể thao. Trên thực tế trong hệ thống lý luận và thực hành trong các tài liệu khoa học cũng như các công trình ghiên cứu trên thế giới cũng như trong nước về sức bền chuyên môn môn võ Taekwondo là rất hạn chế ít ỏi chưa có hệ thống mặc dù các công trình đó cũng ít nhiều được ứng dụng trong thực tiễn góp phần quan trọng trong việc tăng hiệu quả đào tạo VĐV trình độ cao. Tuy nhiên chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển sức bền tốc độ chuyên môn, trong đó có nam sinh viên chuyên sâu Taewondo năm thứ hai trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Thể dục Thể thao (TDTT) Hà Nội là vấn đề hết sức quan trọng, cần đặt ra và tiếp tục có hướng đi nghiên cứu sâu hơn. Trong quá trình tiến hành nghiên cứu đề tài chúng tôi đã sử dụng phương pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp toán học thống kê. 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 2.1. Lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Taekwondo năm thứ hai trường ĐHSP TDTT Hà Nội PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 178
  2. Giáo dục thể chất và thể thao trường học 2.1.1. Lựa chọn test đánh giá sức bền chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu. Từ thực tiễn giảng dạy và huấn luyện và từ các nguồn tài liệu tham khảo, đề tài đã thống kê được 10 test được dùng để đánh giá sức bền chuyên môn trong Taekwondo cho đối tượng nghiên cứu. Để lựa chọn được những Test một cách khoa học và khách quan, đề tài đã tiến hành phỏng vấn các chuyên gia, giảng viên, huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, huấn luyện môn Teakwondo. Kết quả được trình bày ở bảng 2.1. Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá sức bền chuyên môn Taekwondo cho đối tượng nghiên cứu (n=32) Không Rất quan Quan quan TT Test Trọng trọng trọng N % N % N % 1 Di chuyển ngang 4m x 2 phút (l) 27 84.37 3 9.38 2 6.25 2 Chạy gấp khúc 25m (s). 18 56.25 4 12.5 10 31.25 3 Di chuyển chéo 4m trong 2 phút (l). 18 56.25 4 12.5 10 31.25 4 Di chuyển tiến lùi 4m x 2 phút (l) 25 78.12 5 15.63 2 6.25 Di chuyển trên các đường chéo của hình vuông 5 26 81.25 5 15.63 1 3.12 2 phút (l) 6 Bật bục đổi chân trong 2 phút (l) 5 15.63 1 3.12 26 81.25 7 Di chuyển đảo chân tại chỗ 2 phút (l) 28 87.5 3 9.37 1 3.13 8 Nhảy dây đơn trong 90” (l) 8 25.00 7 21.88 17 53.12 9 Chạy tốc độ 5lần x 30m (s). 6 18.75 10 31.25 16 50 10 Bật cao tại chỗ trong 2 phút (l) 3 9.38 2 6.25 27 84.37 Qua bảng 1 cho ta thấy, có 4 test được các nhà chuyên môn đánh giá ở mức rất quan trọng và quan trọng chiếm tỷ lệ cao (trên 90%). Vì vậy, nghiên cứu quyết định sử dụng 04 test trên để đánh giá sức bền chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu. Xác định tính thông báo của các test đánh giá Bảng 2. Mối tương quan giữa các kết quả kiểm tra các test đánh giá sức bền chuyên môn đã lựa chọn với hiệu suất thi đấu của đối tượng nghiên cứu KQ kiểm tra TT Test r P x  1 Di chuyển ngang 4m x 2 phút (l) 82.7±1.80 0.843
  3. Giáo dục thể chất và thể thao trường học Đề tài sử dụng phương pháp Retest nhằm xác định độ tin cậy giữa hai lần lập test. Kết quả được trình bày ở bảng 2.3. Bảng 3. Xác định độ tin cậy của các test đánh giá sức bền chuyên môn của đối tượng nghiên cứu Kết quả kiểm tra ( x  ) TT Các Test r P Lần 1 Lần 2 x  x  1 Di chuyển ngang 4m x 2 phút (l) 82.7±1.80 82.8±1.70 0.82
  4. Giáo dục thể chất và thể thao trường học Bật bục tại chỗ x 2 phút. 14 43.75 12 37.5 6 18.75 Bật cao tại chỗ trong 1 phút. 12 37.5 13 40,62 7 21.88 Di chuyển đảo chân tại chỗ 2 phút 24 75 5 15.62 3 9.37 Nhảy dây đơn 90”. 25 78.13 4 12.5 3 9.37 Di chuyển ngang 4m x2 phút. 27 84.38 3 9.37 2 6.25 Di chuyển ngang 4m đá lướt vòng cầu hai 24 75 5 15,62 3 9.37 bên x 2 phút. Di chuyển ngang 4m kết hợp đòn đá ngang x 19 59.37 3 9.37 10 31.25 2 phút. Di chuyển tiến lùi 4m x 2 phút. 24 75 4 12.5 4 12.5 Di chuyển tiến kết hợp đá vòng cầu. 14 43.75 12 37.5 6 18.75 Di chuyển lùi kết hợp đá vòng cầu. 12 37.5 13 40.62 7 21,88 Di chuyển tiến lùi rút gối hai chân liên tục 13 40,62 12 37.5 7 21,88 1 phút x 3 tổ. Di chuyển lùi sau giật phản vòng cầu 25 78.13 4 12.5 3 9.37 hai chân liên tiếp x 2 phút. Di chuyển chéo 4m 2 phút. 25 78.13 5 15.62 2 6.25 Di chuyển chéo kết hợp đòn đá vòng 24 75 5 15.62 3 9.37 cầu x 2 phút. Di chuyển chéo kết hợp đòn đấm thẳng. 12 37.5 13 40.62 7 21.88 Di chuyển trên các đường chép của 26 81.25 4 12.5 2 6.25 hình vuông x 2 phút. Di chuyển phòng thủ 1 phút. 24 75 5 15.62 3 9.37 Đá đích tự do 2 phút. 25 78.13 4 12.5 3 9.37 Bài tập với bao treo. 14 43.75 12 37.5 6 18.75 Di chuyển với người phục vụ 2 phút. 27 84.38 3 9.37 2 6.25 Trò chơi truy đuổi cự ly ngắn. 16 50 13 40.64 3 9.37 Bài tập thi đấu. 28 87.5 3 9.37 1 3.13 Qua bảng 4 cho thấy, có 15 bài tập được các huấn luyện viên, các nhà chuyên môn giảng viên đánh giá cao ở mức rất quan trọng và quan trọng (trên 70%). Vì vậy, nghiên cứu quyết định sử dụng các bài tập này để ứng dụng vào thực tiễn nhằm phát triển sức bền chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu. 2.2. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Taekwondo năm thứ hai trường ĐHSP TDTT Hà Nội 2.2.1. Tổ chức thực nghiệm Thời gian thực nghiệm kéo dài 4 tháng, tương đương với 01 học kỳ, từ 9/2019 đến hết 12/2019, mỗi tuần 3 buổi tập. Thời gian tập sức bền chuyên môn mỗi buổi là 20 phút, được tiến hành vào cuối phần cơ bản của buổi tập. Hình thức thực nghiệm sư phạm là so sánh song song trên 2 nhóm: Nhóm thực nghiệm gồm 12 nam sinh viên, nhóm đối chứng gồm 12 nam sinh viên. 2.2.2. Đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm: PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 181
  5. Giáo dục thể chất và thể thao trường học Để xác định chính xác sự chia nhóm, đề tài đã tiến hành kiểm tra trình độ sức bền chuyên môn của nam sinh viên chuyên sâu Taekwondo năm thứ hai trường ĐHSP TDTT Hà Nội ở thời điểm trước thực nghiệm bằng các test đã lựa chọn. Kết quả được trình bày tại bảng 5. Bảng 5. Kết quả kiểm tra sức bền chuyên môn trước thực nghiệm của nhóm đối chứng và thực nghiệm Nhóm thực Nhóm đối nghiệm chứng TT Test (n = 12) (n = 12) t p x  x  1 Di chuyển ngang 4m x 2 phút (l) 82.7 1.80 82.6 1.60 1.012 >0.05 2 Di chuyển tiến lùi 4m x 2 phút (l) 70.8 1.44 70.4 1.44 1.601 >0.05 Di chuyển trên các đường chéo của 3 107.7 1.30 107.2 1.39 1.178 >0.05 hình vuông 2 phút (l) 4 Di chuyển đảo chân tại chỗ 2 phút (l) 106.6 1.42 106.4 1.28 1.274 >0.05 Từ kết quả thu được tại bảng 2.5 cho thấy, sức bền chuyên môn của 2 nhóm ở thời điểm trước thực nghiệm là tương đương nhau với ttính < tbảng ở ngưỡng xác suất thống kê p>0.05. Nói cách khác, trình độ của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm là không có sự khác biệt. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm: Kết thúc quá trình thực nghiệm, nghiên cứu tiến hành kiểm tra nhóm đối chứng và thực nghiệm của cả 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm bằng các test đã lựa chọn. Kết quả được trình bày tại bảng 6. Bảng 6. Kết quả kiểm tra sức bền chuyên môn sau thực nghiệm của nhóm đối chứng và thực nghiệm Nhóm thực Nhóm đối nghiệm chứng TT Test (n = 12) (n = 12) t p x  x  1 Di chuyển ngang 4m x 2 phút (l) 89.5 1.67 84.5 1.83 3.533
  6. Giáo dục thể chất và thể thao trường học - Sau quá trình thực nghiệm, những bài tập mà nghiên cứu đã lựa chọn và ứng dụng trong thực tiễn đã thể hiện rõ tính ưu việt trong việc phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Taekwondo năm thứ hai trường ĐHSP TDTT Hà Nội. Thành tích ở các test đánh giá sức bền chuyên môn của nhóm thực nghiệm có sự gia tăng tốt hơn hẳn so với nhóm đối chứng, sự khác biệt có ý nghĩa và đạt độ tin cậy thống kê cần thiết ở mức p < 0.05. Ảnh minh họa TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trương Ngọc Để, Trần Quang Hạ, Nguyễn Đăng Khánh, Nguyễn Quốc Tâm (2001), “Kế hoạch huấn luyện dài hạn 6 năm cho VĐV Taekwondo trình độ cao”, NXB TDTT, Hà Nội 2. Nguyên Xuân Sinh (2012), Giáo trình NCKH, NXB TDTT, Hà Nội. 3. Vũ Xuân Thành (2012), “Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Taekwondo trẻ tại Việt Nam”, luận án tiến sĩ giáo dục học, Viện khoa học TDTT 4. Nguyễn Thế Truyền (2000) “Test đánh giá sức bền chuyên môn trong thể thao chu kỳ” thông tin khoa học TDTT, TK (2) tr. 61-63. 5. http://teakwondovietnam.vn Nguồn bài báo: Bài báo được trích dẫn từ luận văn thạc sĩ giáo dục học (2015): “Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Takewondo năm thứ hai Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội”. PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 183
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2