XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
322
lượt xem
45
download

XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  1. XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Mẫu: 01/SBH-XN Họ và tên: ................................................................ Số sổ BHXH: .......................................................... Tỷ lệ đóng Tiền lương Các khoản Người Từ Đến tháng Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc (tên, tháng làm căn cứ Người Tổng số tiền phụ cấp sử dụng tháng năm năm địa chỉ cơ quan - đơn vị) đóng BHXH, lao đóng 1 tháng (nếu có) lao BHTN động động 1 2 3 4 5 6 7 8 Thời gian đóng BHXH từ :………………….đến ……..…….…….. là: …….. năm ………. tháng (bằng chữ:………..…………………………………………..….……….. ) Thời gian đóng BHTN từ :………………….đến …..…….……….. là: …….. năm ………. tháng (bằng chữ:………..…………………………………..………….……….. ) …………………. ngày…..…tháng …...năm…….. Người sử dụng lao động Cán bộ thẩm định Giám đốc BHXH (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản