intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2
3.418
lượt xem
136
download

BIỂU MẪU "XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy xác nhận quá trình làm việc và đóng bảo hiểm Xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu Mẫu: 01/SBH-XN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP "

  1. XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Mẫu: 01/SBH-XN Họ và tên: ................................................................ Số sổ BHXH: .......................................................... Tỷ lệ đóng Tiền lương Các khoản Người Từ Đến tháng Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc (tên, tháng làm căn cứ Người Tổng số tiền phụ cấp sử dụng tháng năm năm địa chỉ cơ quan - đơn vị) đóng BHXH, lao đóng 1 tháng (nếu có) lao BHTN động động 1 2 3 4 5 6 7 8 Thời gian đóng BHXH từ :………………….đến ……..…….…….. là: …….. năm ………. tháng (bằng chữ:………..…………………………………………..….……….. ) Thời gian đóng BHTN từ :………………….đến …..…….……….. là: …….. năm ………. tháng (bằng chữ:………..…………………………………..………….……….. ) …………………. ngày…..…tháng …...năm…….. Người sử dụng lao động Cán bộ thẩm định Giám đốc BHXH (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2