5 đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa

Xem 1-20 trên 82 kết quả 5 đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa
 • Tham khảo đề thi - kiểm tra '5 đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p doandat203 24-10-2012 83 24   Download

 • Với 50 câu trắc nghiệm trong đề thi thử Đại học, Cao Đẳng môn Hóa 2014 đề số 5 giúp bạn nâng cao kỹ năng giải các bài tập. Đồng thời đề thi này cũng giúp cho các thầy cô có thêm tài liệu để tham khảo chuẩn bị ra đề hoặc giúp đỡ học sinh ôn tập hiệu quả hơn.

  pdf4p quocthangdang 17-04-2014 35 5   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: HOÁ HỌC, khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 216 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................

  pdf5p sunderland2518 12-10-2011 100 35   Download

 • Đề thi tham khảo ôn tập môn hoá phần kim loại hoá vô cơ trong kỳ thi thử đại học - cao đẳng môn hoá, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có 5 trang gồm 56 câu trắc nghiệm.

  doc5p thanh751115 15-09-2010 137 67   Download

 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH CỤM CÁC TRƯỜNG THPT QUẬN 5 + 10 KỲ THI TS ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút ---oOo--- 1. PHẦN CHUNG 1. Con lắc đơn có chiều dài 100 (cm) dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g =  2 (m/s2). Thời gian ngắn nhất để quả nặng con lắc đi từ biên đến vị trí cân bằng là: A. 2,4 (s) B. 1,2 (s) C. 0,5 (s) D. 0,3 (s) 2. Một vật nhỏ có khối...

  pdf4p kaka_0 06-03-2012 63 22   Download

 • Đề thi thử Đại học lần 5 năm học 2013 - 2014 môn Hóa học khối A, B của Trường THPT chuyên Bắc Ninh giúp các bạn làm quen với cấu trúc đề thi từ đó có sự rèn luyện và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển vào Đại học và Cao đẳng của mình. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p tamtranduongtam 18-02-2015 57 11   Download

 • Cõu 1: Cho 28g bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thỡ khi sắt tỏc dụng hết sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 162g B. 216g C. 270g D. 108g Cõu 2: Có bao nhiêu đipeptit có thể tạo ra từ hai axit amin là alanin (Ala) và glixin (Gli)? A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Cõu

  pdf5p orionlachocopie 23-03-2011 46 7   Download

 • Câu1: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H4 và C4H4 thì thể tích khí CO2 (đktc) và khối lượng hơi H2O thu được lần lượt là A. 5,6 lít và 2,7 gam. B. 8,96 lít và 3,6 gam. C. 3,36 lít và 3,6 gam. D. 6,72 lít và 3,6 gam.

  pdf4p orionlachocopie 23-03-2011 48 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng môn thi: hóa học - số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p liverpool6811 20-10-2011 50 5   Download

 • Dung dịch X có chứa 5 loại ion: Mg , Ba , Ca và 0,1 mol Cl  , 0,2 mol NO3 . Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. Thì V cần dùng bằng: A. 300 ml B. 200 ml C. 150 ml D. 250 ml

  pdf6p orionlachocopie 23-03-2011 35 4   Download

 • tài liệu hóa học dành cho các bạn học sinh ôn thi đại học, cao đẳng cũng như các bạn học sinh cần ôn tập để củng cố và nâng cao kiến thức đã học.

  pdf8p bupbelen_266 27-07-2011 37 2   Download

 • Tham khảo tài liệu '5 đề thi thử đh môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p nhantaivn 22-06-2010 258 137   Download

 • Câu 1: Cho x gam hỗn hợp các kim loại Ni, Cu vào dung dịch AgNO3 dư, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 54 gam kim loại . Mặt khác cũng cho x gam hỗn hợp kim loại trên vào dung dịch CuSO4 dư, khuấy kĩ cho phản ứng kết thúc thu được (x+0,5) gam kim loại. Giá trị của x là A. 15,5 B. 32,4 C. 9,6 D. 5,9 Câu 2: Cho các hạt vi mô: O2-, Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Dãy nào sau đây được xếp theo chiều bán kính các hạt tăng dần? A. O2-...

  doc7p nguyenthituyen_tl 28-02-2011 190 126   Download

 • Câu 1: Đốt cháy 5,6 gam Fe nung đỏ trong bình đựng O2 thu được 7,36 g hỗn hợp chất rắn A. Hoà tan A trong dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ khối với H2 là 19. Giá trị của V(đktc) là? A. 0,672 B. 0,896 C. 8,96 D.6,72 Câu 2: Ankan X có 16,28% H trong phân tử . Vậy CTPT và số đồng phân tương ứng của X là: A. C6H14 và 4 đồng phân B. C5H12 và 3 đồng phân C. C6H14 và 5 đồng phân...

  pdf4p orionlachocopie 24-03-2011 151 92   Download

 • Câu 1: C bao nhiêu ch t h u c ch h d ng i u chế 4- ety pentan-2-o ch b ng ph n ng c ng H2 ( c tác Ni, t0) ? A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 2: Trong quá trình iện phân dung dịch A C 3 với iện cực tr thì A. ion Al3+ di chuy n v catot nhưng không bị khử. B. ion Al3+ di chuy n v anot và bị khử. C. ion Al3+ di chuy n v catot và bị khử D.

  pdf5p quang3009 13-05-2011 88 50   Download

 • Câu 1: Cho các phát biểu sau: (1) Giống như H2SO4, H2CrO4 cũng rất bền. (2) Crom tan trong dung dịch HCl dư tạo ra dung dịch CrCl3. (3) Ion CrO42- có màu vàng, ion Cr2O72- có màu da cam nên các dung dịch Na2CrO4 và K2Cr2O7 có màu tương ứng. (4) Muối Cr (III) vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. (5) Cr2O3 cũng như CrO3 tan dễ dàng trong dung dịch kiềm loãng. Các phát biểu đúng là

  doc5p congnghetinhkhiet 11-04-2013 78 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 môn thi: hoá học thi thử lần 5 trường thpt phan thúc trực', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p matuot_266 30-07-2011 29 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tn-đh năm 2011 môn: hóa học - số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p chelsea2518 17-10-2011 32 6   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn hóa học - Đề thi thử môn lý giúp củng cố và nâng cao khả năng giải bài tập hóa cách nhanh và chính xác

  pdf7p fulham6811 23-10-2011 25 2   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề và đáp án thi thử đại học môn hóa chuyên sư phạm lần 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc7p quankhungpro 25-06-2012 380 112   Download

Đồng bộ tài khoản