intTypePromotion=1
ADSENSE

An ninh việt nam

Xem 1-20 trên 1324 kết quả An ninh việt nam
 • Tài liệu giúp các bạn nắm được những kiến thức về: tình hình an ninh và chinh sách quốc phòng, cách xây dựng nền quốc phòng, cách xây dựng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.

  pdf158p sophan1910 26-04-2011 289 73   Download

 • Nhiều khi các nhà nghiên cứu có quan điểm xem xét hệ thống an ninh trong khu vực không phải là chung của khu vực Á Đông, mà là của riêng vùng Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Điều đó có thể giải thích là do có những chuyên gia chỉ chuyên nghiên cứu về chính sách của các nước trong vùng Đông Bắc Á và không coi trọng vùng Đông Nam Á. Quan điểm như thế theo tôi là hoàn toàn trái ngược với thực tế. Hiện nay, chúng ta cần phải mở rộng tầm nhìn của mình...

  pdf8p nine4219 20-08-2012 90 22   Download

 • Chiến tranh lạnh kết thúc với sự sụp đổ của Liên Xô, cùng là sự suy yếu của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Đối với Việt Nam, nước vẫn kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội, biến động đó ít nhiều gây ra thách thức nguy cơ đe dọa về an ninh. Bởi lẽ, bên cạnh sức mạnh nội lực, từ giai đoạn trước sự bảo trợ an ninh từ Liên Xô có vai trò không thể phủ nhận đối với an ninh của Việt Nam.

  pdf13p chaen_12 10-12-2013 66 9   Download

 • Bài viết Hợp tác đa phương giữa Việt Nam và ASEAN trên lĩnh vực chính trị và an ninh nêu lên những thành tựu đạt được; những khó khăn, thách thức và triển vọng trong hợp tác đa phương giữa Việt Nam và ASEAN. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf5p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 67 9   Download

 • Ở thế kỷ XXI, việc hội nhập quốc tế mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng gia tăng không ít thách thức rủi ro, nguy hiểm về vấn đề an ninh phi truyền thống đối với các quốc gia nói chung và với Việt Nam, Thái Lan nói riêng. Trước tình hình đó, hai nước không ngừng nâng cao tầm kiểm soát về vấn đề an ninh thông qua họp Nhóm Công tác chung chính trị – ngoại giao – an ninh Việt Nam – Thái Lan.

  pdf10p vivatican2711 12-02-2020 22 1   Download

 • Bài viết trình bày quan hệ an ninh, chính trị Việt Nam với Lào; quan hệ an ninh, chính trị Việt Nam với Campuchia; tác động của quan hệ an ninh, chính trị Việt Nam với Lào và Campuchia đối với ba nước và khu vực.

  pdf9p cothumenhmong 01-11-2019 11 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án "Phát triển sản phẩm của điểm đến du lịch Quảng Ninh - Việt Nam" là đề xuất các giải pháp định hướng phát triển sản phẩm của điểm đến du lịch Quảng Ninh - Việt Nam mang tính dài hạn và phát triển bền vững.

  pdf151p sohucninh321 09-07-2019 47 6   Download

 • Bài viết Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nam bộ (1986 - 2006) giới thiệu vài nét về vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nam bộ và những thách thức; chủ trương chính sách của Đảng và NN; quy trình chỉ đạo thực hiện tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nam bộ.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 58 5   Download

 • Luận án được kết cấu thành 4 chương: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu đề tài. Chương 2. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch. Chương 3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam. Chương 4. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam.

  pdf208p hanh_tv30 24-04-2019 35 5   Download

 • Đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam: được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT) của điểm đến du lịch (ĐĐDL) Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam.

  pdf24p hanh_tv30 24-04-2019 9 3   Download

 • Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Tập 1 (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng) giúp các bạn nắm được đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa;...

  pdf231p butmauden 18-11-2013 3901 945   Download

 • Vùng biển và ven biển là nơi tập trung các nguồn lực, tài nguyên và các hoạt động kinh tế xã hội của các nước có biển. Nơi phối kết hợp giữa các quá trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường. Bài viết đánh giá tổng quan về nguồn lực tài nguyên du lịch, vị trí của du lịch biển, đảo và một số định hướng phát triển du lịch biển đảo Việt nam..

  pdf58p namdanquetoi 25-02-2010 1396 896   Download

 • Khi đánh giá các thành tựu kinh tế đã đạt được trong những năm đổi mới vừa qua, chắc chắn chúng ta không thể không đề cập đến những thành tựu vượt bậc trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nhiều thập kỷ qua phải nhập siêu về lương thực, chủ yếu mặt hàng gạo, đến nay Việt Nam không những đảm bảo được an ninh lương thực quốc gia mà còn trở thành một trong những cường quốc về xuất khẩu gạo trên thế giới. Điều này góp một phần quan trọng vào việc...

  pdf101p trungtri 27-07-2009 1414 727   Download

 • Khi đánh giá thành tựu kinh tế đã đạt được trong những năm đổi mới vừa qua, chắc chắn chúng ta không thể không đề cập đến những thành tựu vượt bậc trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nhiều thập kỷ qua phải nhập siêu về lương thực, chủ yếu mặt hàng gạo, đến nay Việt Nam không những đảm bảo được an ninh lương thực quốc gia mà còn trở thành một trong những cường quốc về xuất khẩu gạo trên thế giới....

  doc71p kidspy099 22-08-2010 1272 648   Download

 • Giáo trình "Luật Hình sự Việt Nam: Phần 1" do TS. Phạm Văn Beo biên soạn trình bày những kiến thức về: một số vấn đề lý luận về xác định tội danh, định tội và cơ sở pháp lý để định tội; phương pháp định tội, xác định khung hình phạt các tội phạm về: xâm phạm an ninh quốc gia, phạm tính mạng con người, xâm phạm quyền tự do, xâm phạm sở hữu. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật.

  pdf183p thuytrangseven 30-09-2014 1509 492   Download

 • Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam Một là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, ý thức bảo vệ đất nước gắn với ý thức bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Y thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chũ nghĩa của mọi người dân Việt Nam hội tụ và gắn bó chặt chẽ giữa ý thức của từng người dân với ý thức xã hội, ý thức cá nhân với ý thức cộng đồng, ý thức của người dân Việt Nam ở trong nước với ý thức người Việt Nam...

  ppt35p skyblue12 06-04-2011 2102 457   Download

 • Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphannuvông và các nhà lãnh đạo cao cấp của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan. Mối quan hệ của hai nước được phát triển từ quan hệ truyền thống do chủ tich Hồ Chí Minh xây dựng nền mómg....

  doc10p camtu9x_98 02-08-2012 1283 411   Download

 • Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992. Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

  pdf34p lawqds5 09-12-2009 636 379   Download

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2001 quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

  doc82p thanhdong000 07-10-2009 2384 319   Download

 • Kể từ khi được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 đến nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có 10 nước thành viên và trở thành một thể chế chính trị có tiếng nói ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung. Đối với Việt Nam, việc gia nhập ASEAN là một trong những quyết sách hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và...

  doc16p kuter195 13-04-2011 803 283   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=An ninh việt nam
p_strCode=anninhvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2