intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

An toàn điện dân dụng

Xem 1-20 trên 1281 kết quả An toàn điện dân dụng
 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thị trấn Kế Sách (1975-2015) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định an ninh chính trị, từng bước xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội địa phương (5/1975-9/1986); lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p hoangnhanduc06 04-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Hoà Tú 1 (1975-2015): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định an ninh chính trị, từng bước xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội địa phương; lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p dangnhuy25 21-04-2023 1 1   Download

 • Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; Diễn giải và hướng dẫn áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf110p dangnhuy25 21-04-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là hiểu một cách toàn diện bản chất và động lực của trải nghiệm hiện diện không gian trong thế giới bán lẻ ảo, cũng như cơ chế động và tùy nghi hình thành nên trải nghiệm này và sau đó dẫn đến sự tham gia của khách hàng dưới lăng kính lý thuyết của mô hình phân cấp hiệu ứng và lý thuyết nhận thức định vị.

  pdf27p chieuchieu02 19-04-2023 2 2   Download

 • Cuốn Tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động này sử dụng ngôn ngữ đơn giản và rất dễ hiểu. Cho dù người đọc là ai, với bất kể trình độ học vấn, chuyên môn hoặc kiến thức về an toàn vệ sinh lao động như thế nào cũng đều có thể sử dụng cuốn sách này. Điều đó rất quan trọng vì chúng tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và bất kỳ ai cũng có thể giúp người khác học hỏi và tổ chức.

  pdf589p hoangnhanduc06 14-04-2023 8 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Nội (1930-2005)" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tiếp tục xây dựng hậu phương xã hội chủ nghĩa góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam; đảng bộ và nhân dân Tiên Nội cùng cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược; đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện, giữ vững an ninh không ngừng nâng cao đời sống nhân dân;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Công an nhân dân Thái Nguyên Lịch sử biên niên (1997-2005): Phần 2 trình bày về tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác; đẩy mạnh thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn (2001-2005). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf214p hoangnhanduc06 14-04-2023 2 2   Download

 • Bài viết Giáo dục cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ – xu hướng thế giới và định hướng trong xây dựng chương trình giáo dục mầm non nhấn mạnh xu hướng giáo dục cho trẻ làm quen với công nghệ ngay từ cấp học mầm non ở một số quốc gia trên thế giới (Anh, Mỹ, Singapore, Úc, Thụy Điển) và định hướng giáo dục cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ trong chương trình giáo dục mầm non mới theo hướng tiếp cận an toàn, đúng cách, đúng quy trình và có trách nhiệm, góp phần giúp trẻ được phát triển khả năng tiềm ẩn, hình thành và phát triển năng lực của người công dân toàn cầu trong tương lai.

  pdf10p viantman 07-04-2023 2 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Công nghệ lạnh và điều hòa không khí" trình bày các nội dung: Các chu trình hệ thống lạnh, các phương pháp xả đá dàn lạnh, các thiết bị điện trong hệ thống lạnh, các mạch điện cơ bản trong hệ thống lạnh, kỹ thuật điều hòa không khí, các hệ thống điều hòa không khí, các thiết bị và hệ thống phụ trong điều hòa không khí, các nguyên tắc an toàn trong công tác bảo trì hệ thống lạnh... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf168p besfriend01 02-04-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính đảm bảo an sinh xã hội" phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chủ trương, định hướng về đảm bảo an sinh xã hội; Tiêu chí xác định và danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf389p dangnhuy09 10-04-2023 3 3   Download

 • Kinh doanh xổ số và trò chơi có thưởng ở Việt Nam là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng và đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội; chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.

  pdf105p dangnhuy09 10-04-2023 2 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bộ pháp điển về quản lý, sử dụng tài sản công: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại doanh nghiệp; chế độ quản lý, sử dụng tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf523p dangnhuy09 10-04-2023 2 2   Download

 • Luận án nghiên cứu, đề xuất phương pháp điều chế vector không gian được thực hiện một cách thống nhất áp dụng cho CHB – MLI kể cả trong trường hợp lỗi hở mạch van bán dẫn; thuật toán điều khiển dự báo dòng điện FCS – MPC cho CHB – MLI cấp nguồn hệ truyền động không đồng bộ ba pha.

  pdf28p kimphuong555 08-04-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992-2015)" phản ánh những sự kiện quan trọng, tiêu biểu, nổi bật của tỉnh Ninh Bình dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; là tài liệu quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn những thành tựu to lớn về kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và đối ngoại của tỉnh Ninh Bình từ năm 1992 đến năm 2015.

  pdf680p hoangnhanduc 03-04-2023 1 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Cốc Rế (1962-2015)" đề cập khá toàn diện trên các lĩnh vực, như: đất nước, con người, dân tộc và truyền thống, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng,vv… Đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới hiện nay.

  pdf207p hoangnhanduc 03-04-2023 2 1   Download

 • Nội dung cuốn văn kiện tập 2 gồm 108 văn bản được sưu tầm, tổng hợp và biên tập; tập trung phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế những năm đầu thực hiện Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất, trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, hợp tác hóa nông nghiệp, phát triển công - thương nghiệp, tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; tích cực phát triển giáo dục, văn hóa – xã hội; tăng cường công tác bảo vệ trị an; góp phần đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và chi viện sức người, sức của cùng nhân d...

  pdf702p anhnangmattroi09 28-03-2023 3 2   Download

 • Cuốn "Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975-2010)" được biên soạn nhằm ghi lại quá trình lãnh đạo, thành tựu tiêu biểu và bài học kinh nghiệm của Đảng bộ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất; tiến hành đổi mới và đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương phát triển toàn diện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf199p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Duy Xuyên (1975-2015): Phần 1 (Tập 3) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Ổn định tình hình an ninh chính trị, khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm lo đời sống nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ra sức xây dựng Duy Xuyên vững mạnh toàn diện.

  pdf208p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn kỷ yếu "Thái Nguyên trong chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947" có bố cục gồm Lời giới thiệu, phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn, 21 bài viết, đã tập trung làm rõ ý nghĩa to lớn của chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 trong cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ và anh dũng của dân tộc ta; vị trí, vai trò và những đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thái Nguyên trong việc làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cơ quan lãnh đạo tối cao của toàn dân tộc, góp phần xứng đáng vào chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. .

  pdf46p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • "Cẩm nang OCOP Ninh Thuận" hướng dẫn về quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận này cũng như các thủ tục, biểu mẫu, thiết lập hệ thống nhận diện thương hiệu là vô cùng cần thiết để các tổ chức, cá nhân có thể áp dụng một cách có hiệu quả, khai thác triệt để ý nghĩa và vai trò của Nhãn hiệu chứng nhận OCOP Ninh Thuận. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=An toàn điện dân dụng
p_strCode=antoandiendandung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2