intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chính sách xuất khẩu

Xem 1-20 trên 72 kết quả Bài giảng chính sách xuất khẩu
 • Bài giảng chính sách nhập khẩu nông sản trình bày các nội dung như lợi ích xuất khẩu và nhập khẩu. Thiệt hại do hạn chế nhập khẩu.

  pdf9p eight_12 06-03-2014 92 11   Download

 • Bài giảng Chính sách ngoại thương bài 7: Công cụ chính sách thương mại trình bày về phân tích thuế quan theo cân bằng tổng thể ở nước nhỏ, phân tích thuế quan theo cân bằng riêng phần ở nước lớn, phân tích thuế quan theo cân bằng riêng phần ở nước nhỏ, chi phí và lợi ích của thuế quan, trợ cấp xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn định xuất khẩu tự nguyện, chính sách thương mại khác. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf14p phuongpham357 26-07-2014 56 12   Download

 • Nội dung chương: Vai trò của xuất khẩu Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng xuất khẩu Chính sách phát triển xuất khẩu Quản lý và thủ tục xuất khẩu (Tự đọc) Tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ CNH Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất Giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân Mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại...

  pdf46p insert_12 17-08-2013 70 7   Download

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 10 (phần 2) trình bày các biện pháp, chính sách tài chính nhằm khuyến khích sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu. Chương này gồm có các nội dung cơ bản như: Nhà nước bảo lãnh và cung cấp tín dụng, trợ cấp xuất khẩu, chính sách tỷ giá hối đoái, Thuế xuất khẩu và các ưu đãi về thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p namthangtinhlang_01 31-10-2015 64 8   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Nguyễn Mạnh Hảo thực hiện sau đây để hiểu rõ hơn những vấn đề cơ bản về thuế, các loại thuế (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng).

  ppt57p cocacola_06 05-11-2015 61 8   Download

 • Nội dung bài 12: Thay thế nhập khẩu hay thúc đẩy xuất khẩu thuộc bài giảng Chính sách phát triển trỉnh bày về chiến lược công nghiệp hóa trong thập niên 60, lý thuyết tăng trưởng không cân bằng, bi quan xuất khẩu, nguồn gốc chiến lược EOI. Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p phuongpham357 26-07-2014 43 5   Download

 • Dưới đây là bài giảng chính sách phát triển bài 14: Chiến lược công nghiệp hóa ở Việt Nam trình bày về Việt Nam có có nên đi theo hướng của những con Hổ, Việt Nam làm ăn thế nào với EOI, tại sao EOI không có kết quả tốt tương tự ở Việt Nam, Việt Nam ở đâu ngày nay. Tham khảo tài liệu này nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

  pdf13p phuongpham357 26-07-2014 43 5   Download

 • Bài giảng Chính sách ngoại thương bài 4: Mô hình thương mại chuẩn trình bày nội dung về cung tương đối và cầu tương đối, tỉ lệ thương mại và phúc lợi, tác động tăng trưởng kinh tế - thuế nhập khẩu và trợ cấp xuất khẩu, vay và cho vay Quốc tế. Hãy tham khảo bài giảng để công việc học tập và giảng dạy.

  pdf10p phuongpham357 26-07-2014 44 5   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu tham khảo để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Chính sách ngoại thương bài 9: Thương mại và tăng trưởng ở các nước đang phát triển trình bày về thương mại và tăng trưởng/phát triển, lý thuyết tăng trưởng và vai trò của thương mại, tăng trưởng chậm đi và bẫy thu nhập trung bình, bi quan xuất khẩu, luồng tư duy dòng chính về thương mại và chiến lược công nghiệp hóa.

  pdf10p tranvantan78 28-07-2014 50 5   Download

 • Chương 8 của bài giảng Chính sách thương mại quốc tế cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về cơ chế quản lý xuất nhập khẩu. Chương này trình bày các nội dung sau: Một số vấn đề cơ bản về cơ chế quản lý xuất nhập khẩu; định hướng đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p namthangtinhlang_00 30-10-2015 58 4   Download

 • Chương 10 của bài giảng "Chính sách thương mại quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến chính sách xuất khẩu. Chương này bao gồm các nội dung: Vai trò của xuất khẩu đối với phát triển kinh tế; mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và phương hướng xuất khẩu; những biện pháp, chính sách đẩy mạnh và hỗ trợ xuất khẩu; quản lý và thủ tục xuất khẩu.

  pdf13p namthangtinhlang_00 30-10-2015 40 4   Download

 • Chính sách thương mại quốc tế là các quan điểm, nguyên tắc, biện pháp thích hợp của một nước dùng để điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế của nước đó trong một thời gian nhất định, nhằm đạt được mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội của nước đó.

  pdf13p insert_12 17-08-2013 47 3   Download

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 10 (phần 1) trình bày các nội dung về chính sách, biện pháp khuyến khích sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Chương này gồm có các nội dung chính như: Vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế ; mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và phương hướng xuất khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt32p namthangtinhlang_01 31-10-2015 49 3   Download

 • Bài giảng môn học "Chính sách thương mại quốc tế - Chương 10: Chính sách xuất khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế, mục tiêu xuất khẩu, chính sách xuất khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p doinhugiobay_14 28-01-2016 36 2   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế ngoại thương Chương 10 Chính sách xuất khẩu nhằm trình bày về vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế. Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng xuất khẩu. Chính sách và biện pháp hỗ trợ xuất khẩu.

  pdf91p red_12 15-05-2014 90 17   Download

 • Bài giảng "Chính sách thương mại quốc tế - Chương 7: Chính sách nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu, vai trò của nhập khẩu, nguyên tắc – chính sách nhập khẩu, công cụ quản lý điều hành nhập khẩu, định hướng sử dụng các công cụ quản lý điều hành nhập khẩu.

  pdf53p thangnamvoiva25 20-10-2016 29 3   Download

 • Bài giảng Chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được một số Luật liên quan tới quản lý chính sách XNK; thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ,... Mời các bạn tham khảo.

  ppt63p cocacola_06 05-11-2015 93 13   Download

 • Mục tiêu chương 10 Chính sách xuất khẩu thuộc bài giảng Chính sách thương mại quốc tế nhằm trình bày về vai trò của xuất khẩu, mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng xuất khẩu, chính sách phát triển xuất khẩu, quản lý và thủ tục xuất khẩu.

  pdf46p narrow_12 21-07-2014 55 5   Download

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 2: Các lý thuyết về lợi ích của ngoại thương nhằm trình bày về những lợi ích cơ bản của ngoại thương, những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương, ngoại thương trong nền kinh tế mở quy mô nhỏ.

  pdf13p narrow_12 21-07-2014 56 5   Download

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 7: Chiến lược phát triển thương mại quốc tế nhằm trình bày về một số khái niệm về phát triển thương mại quốc tế, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các mô hình chiến lược phát triển thương mại quốc tế, chiến lược phát triển thương mại quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010.

  pdf14p narrow_12 21-07-2014 50 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng chính sách xuất khẩu
p_strCode=baigiangchinhsachxuatkhau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản