intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Điện hóa học

Xem 1-20 trên 4460 kết quả Bài giảng Điện hóa học
 • Bài giảng "Hóa học 2: Chương 5 - Dung dịch" được biên soạn với các nội dung chính sau: Dung dịch và các tính chất của dung dịch chất không điện ly; Nồng độ dung dịch; Bản chất quá trình hòa tan: Quá trình hydrat hóa; Cân bằng trong dung dịch bão hòa; Tính chất của dung dịch loãng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf33p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hóa học 2: Chương 7 - Dung dịch các chất điện ly" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tính chất bất thường của dung dịch axit, baz, muối; Sự điện ly và thuyết điện ly; Cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu; Trạng thái của chất điện ly mạnh trong dung dịch; Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan và tích số tan. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf60p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hoá học đại cương: Chương 2 - Áp dụng nguyên lý II của nhiệt động học vào hóa học. Chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về entropi; Biến đổi entropi của một số quá trình; Nguyên lý III nhiệt động học; Thế nhiệt động và tiêu chuẩn tự diễn biến của các quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf42p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hóa lý 1: Chương 2 - Cân bằng hóa học" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về cân bằng hóa học. Hằng số cân bằng; Phương trình đẳng nhiệt Van’t –Hoff; Mối liên hệ giữa các cách biểu diễn hằng số cân bằng; Cân bằng hóa học của các phản ứng dị thể; Cân bằng hóa học trong hệ thực; Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học; Các phương pháp xác định hằng số cân bằng.

  pdf27p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hóa lý 1 (Phần 2): Chương 1 - Dung dịch các chất điện ly" được biên soạn với các nội dung chính sau: Sự điện ly; Lý thuyết về tương tác ion. CB ion; Sự dẫn điện của dung dịch các chất điện ly. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf82p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hóa lý 1: Chương 1 - Dung dịch các chất điện ly" được biên soạn với các nội dung chính sau: Nhắc lại một số khái niệm về chất điện ly; hoạt độ và hệ số hoạt độ trung bình của chất điện ly mạnh; Lý thuyết tương tác ion; Cân bằng ion. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf49p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hóa lý 1: Pin và điện cực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Hệ điện cực; Cân bằng điện hóa; Thế điện hóa; Nhiệt động hóa học của hệ điện hóa; Cân bằng trong mạch điện hóa;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf55p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 2 - Phân riêng hệ không khí đồng nhất" được biên soạn với các nội dung chính sau: Làm sạch khí bằng phương pháp ướt; Làm sạch khí bằng phương pháp lọc; Làm sạch khí bằng điện trường; Làm sạch khí bằng siêu âm. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf15p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Đồ hoạ kỹ thuật 1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tiêu chuẩn và quy ước đối với bản vẽ kỹ thuật; biểu diễn vật thể bằng hình chiếu thẳng góc; biểu diễn vật thể bằng hình chiếu trục đo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p baphap06 31-01-2023 6 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đồ hoạ kỹ thuật 1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: hình cắt – mặt cắt; biểu diễn vật thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p baphap06 31-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thông tin kế toán trong xu hướng toàn cầu hóa; các hệ thống kế toán điển hình trên thế giới; xu hướng hòa hợp với kế toán quốc tế của các quốc gia trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Lý thuyết cổ điển nền kinh tế đóng trong dài hạn. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: sản xuất hàng hóa và dịch vụ; phân phối thu nhập cho các yếu tố sản xuất; cầu về hàng hóa và dịch vụ; thị trường vốn vay; tác động của các chính sách vĩ mô;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p diepvunhi 17-01-2023 5 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 3: Lý thuyết cổ điển nền kinh tế mở trong dài hạn. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: dòng vốn và hàng hóa quốc tế; thị trường vốn vay trong nền kinh tế nhỏ, mở cửa; thị trường ngoại hối trong nền kinh tế nhỏ, mở cửa; nền kinh tế lớn, mở cửa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p diepvunhi 17-01-2023 13 2   Download

 • Bài giảng Thiết kế và triển khai websites - Chương 2: Thiết kế giao diện website. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các yếu tố cần xem xét khi thiết kế giao diện; yêu cầu cho thiết kế giao diện; quy trình thiết kế giao diện website; một số mẫu giao diện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Tập bài giảng "Tin học trong xây dựng (Phần Plaxis): Phần 1 - Đại học Duy Tân" trình bày nội dung chính gồm 2 chương sau: Chương 1: Giới thiệu chung về phần mềm Plaxis; Chương 2: Khái quát mô hình hóa trong phần mềm Plaxis. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tập bài giảng tại đây.

  pdf33p phuong3659 11-01-2023 7 2   Download

 • Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 1 Giới thiệu chung về bản vẽ kỹ thuật xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản vẽ quy hoạch; Bản vẽ tổng mặt bằng; Bản vẽ mặt bằng công trình; Bản vẽ mặt đứng (chính diện) công trình; Bản vẽ mặt cắt công trình; Bản vẽ chi tiết kỹ thuật công trình (cấu tạo chi tiết, kết cấu, điện, nước, sơ đồ nguyên lý, vận hành…). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p trangdo0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Đồ họa kỹ thuật 2: Chương 2 Bản vẽ công trình xây dựng cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản vẽ mặt bằng công trình; Bản vẽ mặt đứng công trình; Bản vẽ mặt cắt công trình; Bản vẽ chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p trangdo0906 12-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Hóa học chất rắn cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu hóa học chất rắn; Cấu trúc nguyên tử và cấu trúc vật liệu; Phản ứng hóa học; Phương pháp tổng hợp chất rắn; Các phương pháp xác định đặc tính chất rắn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p trangdo0906 12-01-2023 11 2   Download

 • Bài giảng "Hóa học chất rắn: Chương 4 - Phương pháp tổng hợp chất rắn" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu các phương pháp; Phương pháp luyện kim bột; Phương pháp điện hóa; Phương pháp đốt cháy; Phương pháp sol-gel; Phương pháp CVD (Hóa hơi lắng đọng);... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf37p phuongthuy205 11-01-2023 9 1   Download

 • Bài giảng "Hóa học chất rắn: Chương 5 - Các phương pháp xác định đặc tính chất rắn" được biên soạn với các nội dung chính sau: Chọn phương pháp phân tích thích hợp; Chọn mẫu đại diện; Tách chất; Tiến hành đo các chất cần phân tích; Tính toán và xử lý kết quả phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf62p phuongthuy205 11-01-2023 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Điện hóa học
p_strCode=baigiangdienhoahoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2