Bài giảng Khoa học quản lý đại cương

Xem 1-20 trên 210 kết quả Bài giảng Khoa học quản lý đại cương
 • Việc nắm vững các nguyên lý quản lý, quy luật quản lý, các phạm trù và các khái niệm cơ bản của khoa học sẽ giúp cho các bạn có cơ sở lý luận và phương pháp luận để nhận thức một cách đúng đắn về khoa học quản lý. Để có thể nắm bắt tốt hơn kiến thức về lĩnh vực này thì tập bài giảng Khoa học Quản lý đại cương là một tài liệu hữu ích.

  pdf187p nguyenvandien1992 26-11-2012 452 141   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 1: Quản lý và môi trường quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản lý, môi trường quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p tieu_vu09 30-04-2018 9 1   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 2: Quản lý với tư cách là một khoa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, hệ thống phương pháp luận, mục đích ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p tieu_vu09 30-04-2018 4 1   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 3: Nguyên tắc quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nguyên tắc quản lý, đặc trưng của nguyên tắc quản lý, vai trò của nguyên tắc quản lý, các nguyên tắc quản lý cơ bản.

  pdf18p tieu_vu09 30-04-2018 6 1   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 4: Phương pháp quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm phương pháp quản lý, những phương pháp quản lý cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p tieu_vu09 30-04-2018 4 1   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 5: Lập kế hoạch và ra quyết định" cung cấp cho người học các khái niệm kế hoạch và lập kế hoạch, vai trò của lập kế hoạch, đặc điểm và phân loại kế hoạch, quá trình lập kế hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p tieu_vu09 30-04-2018 3 1   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 5: Lập kế hoạch và ra quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức về quyết định quản lý bao gồm: Khái niệm quyết định quản lý, đặc điểm của quyết định quản lý, vai trò của quyết định quản lý, phân loại quyết định quản lý, quy trình ra quyết định quản lý.

  pdf28p tieu_vu09 30-04-2018 3 1   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 6: Chức năng tổ chức" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức, thiết kế mô hình cơ cấu tổ chức, phân công công việc, quyền hạn và giao quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p tieu_vu09 30-04-2018 4 1   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 7: Chức năng lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc trưng của chức năng lãnh đạo, vai trò của chức năng lãnh đạo, nội dung của chức năng lãnh đạo, phương thức thực hiện chức năng lãnh đạo.

  pdf30p tieu_vu09 30-04-2018 3 1   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 8: Chức năng kiểm tra" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, đặc điểm, phân loại, quy trình kiểm tra, phương pháp kiểm tra, yêu cầu kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p tieu_vu09 30-04-2018 2 1   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng khoa học quản lý đại cương', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc192p whylove1020 29-04-2011 2182 971   Download

 • Tập bài giảng Khoa học quản lý đại cương có có bố cục gồm 3 phần, trình bày các nội dung chính: Tổng quan về Khoa học quản lý, Nguyên tắc và phương pháp quản lý, Các chức năng của quy trình quản lý. Mỗi phần lại chia thành từng chương nhỏ nhằm hệ thống các nội dung cơ bản mà sinh viên cần nắm. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf192p trongminh123 17-10-2012 513 217   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý. Nội dung trình bày tổng quan về khoa học quản lý, nguyên tắc và phương pháp quản lý và các chức năng của quy trình quản lý như: lập kế hoạch và ra quyết định quản lý, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra và chức năng thông tin trong quản lý.

  pdf187p coc_xanh 18-01-2013 447 178   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý, chúng tôi biên soạn Tập bài giảng Khoa học quản lý đại cương nhằm cung cấp hệ thống tri thức cơ bản, có tính lý luận chung về quản lý.

  pdf192p songbiectrentghaongu 20-03-2011 1009 198   Download

 • Tài liệu tham khảo về khoa học quản lý đại cương...

  pdf2p truong531 23-06-2011 749 174   Download

 • Tài liệu tham khảo về Đề thi môn học: khoa học quản lý đại cương...

  pdf1p truong531 23-06-2011 765 172   Download

 • Quản lý với tư cách là một khoa học chương 2 giúp sinh viên nắm được đối tượng khoa học quản lý, phương pháp khoa học quản lý...

  pdf0p hiepkhach_1006 26-12-2013 91 20   Download

 • Quản lý chứa đựng nội dung rộng lớn, đa dạng phức tạp và luôn vận động, biến đổi, phát triển. Vì vậy, khi nhận thức về quản lý, có nhiều cách tiếp cận và quan niệm khác nhau.

  pdf256p meomay_12 26-12-2013 74 18   Download

 • Câu 01: Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập. Nêu giải pháp ? BÀI LÀM Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đ ề quan.. tự thân nó sẽ trở thành động lực, ngược lại, mục tiêu sai hoặc không phù hợp …

  doc38p truong531 18-06-2011 2548 934   Download

 • - Quản lý là một dạng lao động xuất hiện rất sớm trong lịch sử. Nó là hoạt động tất yếu nảy sinh khi có sự tham gia hoạt động của nhiều người. - Xã hội càng phát triển thì vai trò của quản lý ngày càng quan trọng. Nó hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  doc76p tiemnd 10-03-2010 899 383   Download

Đồng bộ tài khoản