intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Luật hiến pháp

Xem 1-20 trên 770 kết quả Bài giảng Luật hiến pháp
 • Bài giảng Luật hiến pháp - ThS. Định Thị Hoa trình bày khái quát chung về luật hiếp pháp và một số nội dung cơ bản của luật hiến pháp năm 1992. Mời các bạn đọc cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

  ppt15p duyck5a1 16-06-2011 873 213   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam do ThS. Lê Thị Hải Châu biên soạn gồm có 6 bài. Nhằm trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những tri thức cơ bản nhất về Luật Hiến pháp (về ngành Luật Hiến pháp, về đạo Luật Hiến pháp và khoa học Luật Hiến pháp). Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt240p hoa_cuc91 27-06-2014 614 196   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp trình bày về khái niệm luật hiến pháp, phạm vi điều chỉnh của luật hiến pháp Việt Nam, quan hệ xã hội trên các lĩnh vực, nguồn gốc, bản chất Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001) nội dung và giá trị pháp lý của Hiến pháp... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf27p thick_12 12-07-2014 336 93   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng luật hiến pháp của trường đh luật hà nội - chương 4', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt68p sunny_1 31-10-2013 364 90   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng luật hiến pháp của trường đh luật hà nội - chương 7', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt65p sunny_1 31-10-2013 344 75   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng luật hiến pháp của trường đh luật hà nội - chương 13', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt67p sunny_1 31-10-2013 285 57   Download

 • Bài 1 Những vấn đề lý luận về ngành luật hiến pháp và hiến pháp thuộc bài giảng luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những vấn đề lý luận về ngành luật hiến pháp, những vấn đề lý luận về Hiến pháp.

  pdf11p holoesinin 05-06-2014 249 40   Download

 • Bài 3 Pháp luật bầu cử/mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân thuộc bài giảng Luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm bầu cử và chế độ bầu cử, các nguyên tắc bầu cử, các giai đoạn bầu cử, các phương pháp phân ghế đại biểu.

  pdf9p holoesinin 05-06-2014 184 32   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Luật hiến pháp và lịch sử lập hiến ở Việt Nam, các chế độ chính sách cơ bản của nước cộng hòa XHCN Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 112 30   Download

 • Bài 6 Hệ thống tư pháp và cơ chế bảo vệ hiến pháp thuộc bài giảng luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: hệ thống tư pháp các nước, cơ chế bảo vệ hiến pháp.

  pdf12p holoesinin 05-06-2014 138 26   Download

 • Bài 5 Chính phủ và nguyên thủ quốc gia các nước thuộc bài giảng Luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: nguyên thủ quốc gia các nước, chính phủ các nước.

  pdf14p holoesinin 05-06-2014 198 23   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về ngành luật hiến pháp việt nam, lý luận về hiến pháp, lịch sử lập hiến Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf70p anphongduong 16-10-2018 98 22   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chế độ chính trị, các hình thức thực hiện quyền lực nhà nước, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf41p anphongduong 16-10-2018 77 22   Download

 • Bài 4 Nghị viện các nước thuộc bài giảng luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà nước; chức năng, thẩm quyền của nghị viện; cơ cấu của nghị viện, quy chế làm việc và thủ tục làm luật.

  pdf10p holoesinin 05-06-2014 142 20   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 giúp người học hiểu về "Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, các nguyên tác tổ chức và hoạt động,....

  pdf69p anphongduong 16-10-2018 73 19   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân, kỳ họp Hội đồng nhân dân.

  pdf71p anphongduong 16-10-2018 67 19   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí pháp lý của chủ tịch nước, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p anphongduong 16-10-2018 71 16   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 trình bày về "Chính phủ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động,...

  pdf26p anphongduong 16-10-2018 51 14   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 trình bày về "khái quát về bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về bộ máy nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf57p anphongduong 16-10-2018 55 13   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, kỳ họp quốc hội, đại biểu và đoàn đại biểu quốc hội.

  pdf53p anphongduong 16-10-2018 50 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Luật hiến pháp
p_strCode=baigiangluathienphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2