intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Luật hiến pháp

Xem 1-20 trên 844 kết quả Bài giảng Luật hiến pháp
 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 4 Khái quát về bộ máy nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm bộ máy nhà nước; Các nguyên tắc hiến định về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt7p dongcoxanh25 22-06-2022 2 1   Download

 • Hiến pháp là đạo luật cơ bản do cơ quan quyền lực NN cao nhất ban hành quy định việc tổ chức NN, cơ cấu, thẩm quyền các cơ quan NN trung ương và quyền cơ bản của con người. Cùng tham khảo nội dung bài giảng dưới đây để nắm rõ Luật hiến pháp Việt Nam.

  ppt8p dongcoxanh25 22-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 1 Khái quát về luật hiến pháp và hiến pháp Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lược sử ra đời Hiến pháp thế giới và Việt Nam, Khái quát về Hiến pháp; Khái quát về Luật Hiến pháp Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt21p dongcoxanh25 22-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 2 Chế độ chính trị, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề lý luận chung về chế độ chính trị; Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc của nước CHXHCN Việt Nam; Chính sách đối ngoại của nước CHXHCN Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p dongcoxanh25 22-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 3 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Các nguyên tắc hiến định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Các nhóm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p dongcoxanh25 22-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 5 Chế độ bầu cử, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chế độ bầu cử và các nguyên tắc bầu cử; Tiến trình bầu cử; Bầu cử thêm, bầu cử lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt14p dongcoxanh25 22-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 6 Quốc hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí, tính chất pháp lý; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; Cơ cấu tổ chức; Kỳ họp Quốc hội; Quy chế pháp lý của ĐBQH. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p dongcoxanh25 22-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 7 Chủ tịch nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí, tính chất pháp lý của Chủ tịch nước; Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước; Bầu Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt15p dongcoxanh25 22-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 8 Chính phủ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí - tính chất pháp lý của Chính phủ; Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; Cơ cấu, tổ chức của Chính phủ; Các hình thức hoạt động của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt14p dongcoxanh25 22-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 9 Hội đồng nhân dân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí, tính chất, chức năng Hội đồng nhân dân; Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân; Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân; Kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt15p dongcoxanh25 22-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 10 Ủy ban nhân dân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí, tính chất Ủy ban nhân dân; Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân; Cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân; Kỳ họp của Ủy ban nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt9p dongcoxanh25 22-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 11 Tòa án nhân dân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí, tính chất Tòa án nhân dân; Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân; Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân các cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt31p dongcoxanh25 22-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 12 Viện kiểm sát nhân dân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí của Viện kiểm sát nhân dân; Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân (Đ40 LTCVKSND 2014); Tổ chức bộ máy của VKSNDTC (Đ42 TCLVKSND 2014); Cơ cấu tổ chức của VKSNDCC (Đ44 LTCVKSND 2014);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p dongcoxanh25 22-06-2022 2 1   Download

 • Pháp luật là những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hay thừa nhận, điều chỉnh những mối quan hệ trong xã hội. Thực hiện ý chí của giai cấp thống trị và đảm bảo trật tự xã hội. Cùng tham khảo nội bài giảng sau đây để nắm chi tiết về Pháp luật đại cương.

  ppt9p dongcoxanh25 22-06-2022 12 0   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 Những nhận thức chung về pháp luật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, thuộc tính, hình thức pháp luật; Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật; Quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt29p dongcoxanh25 22-06-2022 24 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 Khái quát về luật hiến pháp và hiến pháp Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về Hiến pháp; Khái quát về Hiến pháp Việt Nam; Khái quát về lịch sử lập hiến Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt20p dongcoxanh25 22-06-2022 21 1   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự 2 - Chương 1: Nghĩa vụ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm; các yếu tố của quan hệ pháp luật về nghĩa vụ dân sự; căn cứ làm phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ dân sự; thực hiện nghĩa vụ dân sự; trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự; thay đổi chủ thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự 2 - Chương 2: Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, đối tượng, đăng ký giao dịch bảo đảm, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự 2 - Chương 3: Nghĩa vụ dân sự ngoài hợp đồng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hứa thưởng; thi có giải; thực hiện công việc không có ủy quyền; nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu sử dụng hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Luật Hiến pháp - Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về Luật hiến pháp Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề lý luận cơ bản trong luật hiến pháp; lịch sử lập hiến Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Luật hiến pháp
p_strCode=baigiangluathienphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2