intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Matlab

Xem 1-20 trên 158 kết quả Bài giảng Matlab
 • Bài giảng "Phương pháp tính và Matlab: Chương 1 - Matlab cơ bản" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu Matlab; Biểu thức Matlab; Giới thiệu Vector; Giới thiệu đa thức;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf84p phuongthuy205 11-01-2023 6 3   Download

 • Bài giảng Phương pháp tính và Matlab: Chương 2 - ử dụng Symbolic Math Toolbox trong Matlb" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu phần mềm Symbolic Math Toolbox; Các đối tượng Symbolic; Các biểu thức Symbolic;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf97p phuongthuy205 11-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính và Matlab: Chương 3.7 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Quản lý các biến Input; Quản lý các biến Output; Tính giá trị hàm một cách gián tiếp; Một số kinh nghiệm lập trình Matlab. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf20p phuongthuy205 11-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính và Matlab: Chương 3.1 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Lập trình Matlab; Tiếp cận lập trình Matlab; Viết phương trình Matlab. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf20p phuongthuy205 11-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính và Matlab: Chương 3.3 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Các hàm m-file; Tóm tắt các tham số Input; Tóm tắt các tham số Output. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf15p phuongthuy205 11-01-2023 12 1   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính và Matlab: Chương 3.4 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Các hàm nhập dữ liệu Matlab; Các hàm xuất dữ liệu Matlab; Cung cấp một số ví dụ để các em sinh viên vận dụng, nắm vững kiến thức môn học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf18p phuongthuy205 11-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính và Matlab: Chương 3.5 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Điều khiển luồng trong Matlab; Cấu trúc điều khiển trong Matlab; Các toán tử quan hệ; Các toán tử logic. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf18p phuongthuy205 11-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính và Matlab: Chương 3.6 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Vector hóa; Các phép toán vector; Sử dụng phép toán vector trong Matlab. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf21p phuongthuy205 11-01-2023 12 1   Download

 • Bài viết Thiết kế mô phỏng một số bài toán vật lý kỹ thuật trên máy tính phục vụ giảng dạy giới thiệu một số bài toán vật lý kỹ thuật được thiết kế và mô phỏng trên máy tính phục vụ giảng dạy cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp. Ứng dụng bộ công cụ Simulink - Matlab để thiết kế và mô phỏng chuyển động của cánh tay robot với 3 bậc tự do, mạch điện chỉnh lưu bán chu kỳ bằng diode và chuyển động ném lên của chất điểm.

  pdf8p vimclaren 12-10-2022 11 2   Download

 • Lecture Automatic control systems technology - Lesson 13: Effects of negative feedback on system disturbances. After this presentation you will be able to: reduce a block diagram with multiple inputs using superposition theory; explain how negative feedback reduces the effects of system disturbances with a proportional controller; interpret step-response time plots;... Please refer to the content of document.

  pdf20p tieuvulinhhoa 22-09-2022 6 1   Download

 • Lecture Automatic control systems technology - Lesson 23: Nyquist stability criteria. After this presentation you will be able to: list the control stability criteria for a Nyquist Plot; construct a Nyquist plot using MATLAB; identify if a system is stable by plotting system response on a Nyquist plot; use MATLAB to generate system Bode, Error and Nyquist plots given the script file. Please refer to the content of document.

  pdf17p tieuvulinhhoa 22-09-2022 12 1   Download

 • Bài viết điểm qua tình hình giảng dạy Toán có liên quan đến phần mềm ở một số trường đại học trong, ngoài nước và chỉ ra rằng, trong bối cảnh giáo dục nước ta hiện nay, bên cạnh những phần mềm chuyên sâu như MATLAB hay Maple thì Microsoft Excel là phần mềm đáp ứng được đòi hỏi của nhiều học phần toán (ngoại trừ Giải tích).

  pdf14p vithales 19-04-2022 15 1   Download

 • Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 2 Giới thiệu matlab, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan; Vẽ trong matlab; Lập trình giao diện và ứng dụng trong Matlab; Các thức lập trình trong Matlab; Giới thiệu các toolbox quan trọng khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf161p khunglongboiboi 07-12-2021 21 1   Download

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 0: Mở đầu có nội dung trình bày giới thiệu quá trình thiết kế với sự trợ giúp của máy tính; vai trò, cấu trúc và cơ sở thành lập mô hình trong CAD; quy trình thiết kế ô tô với sự trợ giúp của CAD... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf9p xusong 05-07-2021 35 1   Download

 • Bài giảng Matlab: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sử dụng Symbolic Math Toolbox trong Matlab. Những nội dung chính được trình bàu trong bài giảng gồm có: Các đối tượng Symbolic, tạo các biến và các biểu thức Symbolic, thay thế các biến symbolic,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf97p lovebychance05 16-06-2021 31 8   Download

 • Bài giảng Matlab: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Matlab cơ bản: Giới thiệu matlab, biểu thức matlab, vector, đa thức, ma trận, cấu trúc (structures), mảng tế bào (cell arrays), vẽ đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf84p lovebychance05 16-06-2021 32 7   Download

 • Bài giảng Matlab: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình Matlab. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các thủ tục; các hàm m-file; nhập, xuất dữ liệu; điều khiển luồng; vector hóa (vectorization); quản lý các biến input, output; tính giá trị hàm một cách gián tiếp; chú thích; gỡ lỗi; một số kinh nghiệm trong lập trình matlab.

  pdf112p lovebychance05 16-06-2021 38 6   Download

 • Bài giảng Matlab: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ứng dụng Matlab trong Giải tích số. Những nội dung kiến thức được đề cập trong chương này gồm có: Đa thức nội suy, giải gần đúng phương trình, giải gần đúng hệ phương trình, giải gần đúng phương trình vi phân thường.

  pdf104p lovebychance05 16-06-2021 38 6   Download

 • Bài thực hành số 2 bao gồm các bài tập về sử dụng Symbolic Math Toolbox trong Matlab, giúp bạn đọc củng cố các kiến thức về các đối tượng Symbolic, tạo các biến và các biểu thức Symbolic, thay thế các biến symbolic. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p lovebychance05 16-06-2021 26 2   Download

 • Bài thực hành số 3 bao gồm các bài tập về lập trình Matlab, giúp bạn đọc củng cố các kiến thức về các hàm m-file; nhập, xuất dữ liệu; điều khiển luồng; vector hóa (vectorization); quản lý các biến input, output; tính giá trị hàm một cách gián tiếp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p lovebychance05 16-06-2021 17 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1171 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Matlab
p_strCode=baigiangmatlab

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2