intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Matlab

Xem 1-20 trên 134 kết quả Bài giảng Matlab
 • Bài giảng Matlab ứng dụng - Phần II: Phương trình vi phân thường, trình bày các nội dung: bài toán giá trị đầu, ví dụ định luật 2 Newton, phương pháp Euler, phương pháp điểm giữa, phương pháp Runger - Kutta, bài toán giá trị biên, phương pháp vi phân cấp 2, phương trình vi phân cấp 4.

  pdf45p luungoc91 03-04-2014 345 91   Download

 • Bài giảng Matlab ứng dụng: Phần I giới thiệu các nội dung sau: biểu thức, số, toán tử, hàm cơ bản, ưu tiên của các phép toán, ma trận và vectơ, các phép toán trên ma trận và vectơ,...

  pdf37p luungoc91 03-04-2014 185 59   Download

 • Bài giảng "Matlab ứng dụng" trình bày về các bài toán liên quan đến đa thức, tìm cực trị của hàm số, lập trình bằng matlab, Simulink,... Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  ppt91p anhduc33 02-12-2015 170 40   Download

 • Chương 2 Ma trận trong Matlab thuộc bài giảng Matlab. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: ma trận, nhập ma trận, chỉ số vượt khỏi kích thước ma trận, nhập ma trận bằng hàm load, tạo ma trận bằng file.m,...

  ppt25p akisslov3a 13-11-2014 166 35   Download

 • Chương 6 Vẽ đồ thị trong Matlab thuộc bài giảng Matlab. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đồ thị 2D, chú thích đồ thị và vẽ biểu đồ trong Matlab, đồ thị 3D,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt51p akisslov3a 13-11-2014 149 29   Download

 • Chương 4 Viết hàm trong Matlab thuộc bài giảng Matlab. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức trong chương này và vận dụng hiệu quả việc thực hành viết hàm trong Matlab.

  ppt9p akisslov3a 13-11-2014 218 24   Download

 • Chương 1 Tổng quan Matlab thuộc bài giảng Matlab. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu Matlab, một số hệ tính toán khác, cài đặt Matlab trên MS Windows, toolbox trong Matlab, giao diện Matlab,...

  ppt20p akisslov3a 13-11-2014 115 21   Download

 • Chương 5 Lệnh điều kiện và vòng lặp thuộc bài giảng Matlab. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: câu lệnh if, biểu thức logic với ma trận, vòng lặp while,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt13p akisslov3a 13-11-2014 98 21   Download

 • Chương 9 Giao diện đồ họa người dùng Matlab GUI thuộc bài giảng Matlab. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: graphical user interface development environment, tạo chương trình có giao diện đồ họa,...

  ppt34p akisslov3a 13-11-2014 104 21   Download

 • Chương 3 Ma trận và mảng thuộc bài giảng Matlab. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các phép toán ma trận, ứng dụng phép toán mảng để tạo bảng số liệu, ma trận và vô hướng, chỉ số logic,...

  ppt14p akisslov3a 13-11-2014 91 18   Download

 • Chương 8 Bổ sung một số hàm Matlab cơ bản thuộc bài giảng Matlab. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: workspace, tập hợp, các hàm toán học, số học, chuyển đổi cơ số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt10p akisslov3a 13-11-2014 128 17   Download

 • Bài giảng Matlab được soạn thảo nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về phần mềm Matlab; ứng dụng Matlab trong việc giải quyết một số bài toán. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

  pdf47p mk10101010 13-03-2015 80 15   Download

 • Chương 7 Tính toán hình thức trong Matlab thuộc bài giảng Matlab. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu, các phép tính vi phân, các hàm đơn giản và thay thế biến trong biểu thức, tính toán trong đại số tuyến tính,...

  ppt39p akisslov3a 13-11-2014 81 14   Download

 • Học phần Tin ứng dụng thuộc khối kiến thức cơ sở chung của các ngành Đại học kỹ thuật chuyên ngành điện. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Phần mềm Matlab và ứng dụng của nó để mô phỏng các bài toán điều khiển các quá trình công nghệ thông dụng Sau khi đã cài đặt xong, chúng ta hãy xem MATLAB có thể làm đ¬ược những gì. Trong phần này chúng ta sẽ trình bày một số những ứng dụng của nó; vì để trình bày...

  doc102p nguyenquanglap050391 14-05-2012 815 409   Download

 • Bài giảng Lập trình tính toán do GV. Nguyễn Trần Phi Phượng biên soạn, trong chương 1 của bài giảng trình bày nội dung tổng quan về lập trình tính toán,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p tathimu66 22-01-2017 89 10   Download

 • Bài giảng Lập trình tính toán do GV. Nguyễn Trần Phi Phượng biên soạn, trong chương 3 của bài giảng trình bày nội dung chi tiết về lập trình trên Matlab... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p tathimu66 22-01-2017 55 10   Download

 • Bài giảng Lập trình tính toán do GV. Nguyễn Trần Phi Phượng biên soạn, trong chương 2 của bài giảng trình bày nội dung về thực hành tính toán trên Matlab như các toán tử cơ bản của Matlab, các biến trong Matlab, tính toán số học và đại số thông dụng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p tathimu66 22-01-2017 53 8   Download

 • Bài giảng Lập trình tính toán do GV. Nguyễn Trần Phi Phượng biên soạn, trong chương 5 của bài giảng trình bày nội dung cơ bản về xử lý ảnh số trong Matlab... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p tathimu66 22-01-2017 67 7   Download

 • Bài giảng Lập trình tính toán do GV. Nguyễn Trần Phi Phượng biên soạn, trong chương 4 của bài giảng trình bày nội dung chi tiết về đồ họa trên Matlab như đồ họa 2D, đồ họa 3D,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p tathimu66 22-01-2017 64 6   Download

 • Bài giảng Toán chương 3 "Nhập môn đại số tuyến tính" trình bày nội dung về: Khái niệm ma trận; các phép toán ma trận và tính chất; ma trận nghịch đảo, phương pháp tìm ma trận nghịch đảo; các câu lệnh trong Matlab ứng dụng vào bài học. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt39p hongnhung101090 23-12-2010 1229 382   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Matlab
p_strCode=baigiangmatlab

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2