intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn lập trình

Xem 1-20 trên 1727 kết quả Bài giảng môn lập trình
 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương mở đầu - Tổng quan" được biên soạn với mục tiêu giới thiệu tổng quan về môn học Quản trị nhân lực; giúp các em sinh viên có cái nhìn khái quát về môn học và nắm được kết cấu học phần. Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng!

  ppt6p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 8 - Đa hình" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về upcasting và downcasting; Phân biệt liên kết tĩnh và liên kết động; Kỹ thuật đa hình; Ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf37p phuongthuy205 11-01-2023 9 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Bài 9 - Lập trình tổng quát" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về lập trình tổng quát và cách thực hiện trong các ngôn ngữ lập trình; Giới thiệu về collection framework với các cấu trúc tổng quát: List, HashMap, Tree, Set, Vector,… ; Định nghĩa và sử dụng Template và ký tự đại diện (wildcard); Ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf68p phuongthuy205 11-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Phương pháp tính và Matlab: Chương 3.4 - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Các hàm nhập dữ liệu Matlab; Các hàm xuất dữ liệu Matlab; Cung cấp một số ví dụ để các em sinh viên vận dụng, nắm vững kiến thức môn học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf18p phuongthuy205 11-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghiệp: Chương 7.1 - TS. Trần Thị Bích Ngọc" trình bày tổng quan về hoạch định sản xuất tác nghiệp; Trình bày các phương pháp cụ thể trợ giúp cho lập kế hoạch tác nghiệp sản xuất tại các xưởng chuyên môn hóa công nghệ; Các bài tập thực hành chương. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf21p phuongthuy205 11-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng môn "Kế toán xác định kết quả kinh doanh và lập báo cáo tài chỉnh (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" trình bày được phương pháp hạch toán các khoản doanh thu và chi phí; Hạch toán được kết quả kinh doanh trong DN thương mại và ghi được sổ kế toán có liên quan; Thực hiện theo đúng chế độ và nguyên tắc của kế toán... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf85p phuongthu205 22-12-2022 11 3   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành" cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin các kiến thức cần thiết về hệ điều hành; giúp sinh viên có lý thuyết và kỹ năng thực hành cần có về hệ điều hành; áp dụng các kiến thức của môn học để quản lý, khai thác, vận hành hệ thống máy tính có hiệu quả cao trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 bài giảng để nắm được nội dung chi tiết nhé!

  pdf98p phuongyen205 21-12-2022 10 2   Download

 • "Đề cương bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Trường Đại học Đà Nẵng" trình bày các nội dung kiến thức về: khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tại đây.

  pdf99p phuongyen205 21-12-2022 13 3   Download

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window - Chương 0: Giới thiệu môn học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan về lập trình môi trường Window; giới thiệu C#; Window, Dialog, các Control; sự kiện nhập liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf7p chutieubang 06-12-2022 17 1   Download

 • Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: đối tượng và phương pháp của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập tự chủ, tự lực tự cường; tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf163p matroicon2510 02-12-2022 11 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị dự án" được biên soạn bởi TS. Trịnh Thùy Anh nhằm giúp các em sinh viên nắm được các nội dung môn học bao gồm các vấn đề về: Tổng quan về quản trị dự án, lựa chọn dự án, xây dựng đội dự án, hoạch định dự án, lập tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng.

  pdf56p phuongduy205 02-11-2022 11 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị vận hành" trình bày tổng quan về quản trị vận hành, mô hình hóa quá trình sản xuất/dịch vụ, nội dung của quản trị vận hành, các thách thức trong OM; nội dung, chiến lược và năng suất; chiến lược cạnh tranh cơ bản, vòng đời của sản phẩm, những lựa chọn chiến lược gia tăng lợi thế cạnh tranh,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

  pdf8p phuongduy205 02-11-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Chu trình kinh doanh và chu trình doanh thu, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên Nhận biết được các hoạt động và dòng thông tin trong mỗi chu trình; Biết cách tổ chức kế toán trong chu trình doanh thu; Có khả năng xây dựng quy trình lập, luân chuyển chứng từ cho mỗi chu trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt46p trangvang0906 25-11-2022 15 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6: Chu trình nghiệp vụ và chu trình thu phí, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết được các hoạt động trong mỗi chu trình; Biết cách tổ chức kế toán trong chu trình chi phí; Có khả năng xây dựng quy trình lập, luân chuyển chứng từ cho mỗi chu trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt40p trangvang0906 25-11-2022 18 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận; Giải thích các bút toán điều chỉnh và khóa sổ; Trình bày các bước hoàn thành chu trình kế toán; Lập các báo cáo tài chính đơn giản; Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt54p trangvang0906 25-11-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam; Giải thích các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn; Trình bày vai trò và đặc điểm của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt11p trangvang0906 25-11-2022 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Sử dụng phương pháp sinh test để kiểm thử chương trình lập trình trong dạy học và bồi dưỡng học sinh THPT" nhằm tạo ra nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy bộ môn tin học về phương pháp tạo test để kiểm thử chương trình; Góp phần nâng cao kết quả kết quả học tập và dạy học của giáo viên và học sinh; Giúp giáo viên, học sinh tự đánh giá các chương trình mình viết, tạo hưng phấn trong lập trình, tìm ra được giải thuật tối ưu, đáp ứng yêu cầu bài toán.

  pdf24p matroicon0804 21-11-2022 10 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Vận dụng kiến thức Số học trong việc lập trình giải các bài toán bằng ngôn ngữ C++" nhằm trao đổi cùng với các đồng nghiệp về việc vận dụng các kiến thức Số học trong việc lập trình giải một số bài toán; là tài liệu cho giáo viên phục vụ giảng dạy, bồi dưỡng HSG.

  pdf46p matroicon0804 21-11-2022 10 2   Download

 • Đề tài "Sử dụng phương pháp trò chơi Olympia để dạy bài 11-Kiểu mảng một chiều - Tin học 11 bằng ngôn ngữ lập trình C++" nghiên cứu nhằm giúp giáo viên có thể vận dụng phương pháp trò chơi “Olympia”để giảng dạy tại lớp, xem như là một phương pháp dạy học tích cực phát triển phẩm chất năng lực học sinh.Việc áp dụng không dừng lại ở môn học lập trình Tin 11 mà còn có thể vận dụng toàn bộ môn học, ở các môn học khác và mở rộng hơn nữa là cấp học khác.

  pdf90p matroicon0804 21-11-2022 8 2   Download

 • "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 10 - Trường THPT Nguyễn Văn Tăng" được biên soạn dành cho quý thầy cô giáo để phục vụ quá trình dạy. Giúp thầy cô có thêm tư liệu để chuẩn bị bài giảng thật kỹ lương và chi tiết trước khi lên lớp, cũng như giúp các em học sinh nắm được kiến thức môn học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc65p phuongthanh205 18-11-2022 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng môn lập trình
p_strCode=baigiangmonlaptrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2