intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng ngôn ngữ c

Xem 1-20 trên 888 kết quả Bài giảng ngôn ngữ c
 • Bài giảng Ngôn ngữ C#: Chương 1 - C# và.Net Framework có nội dung giới thiệu .Net platform; tổng quan .Net Framework; lợi ích của .Net Framework; các thành phần trong .Net Framework; các ngôn ngôn ngữ trong .Net Framework.

  ppt13p mynhanvole91 05-07-2014 83 5   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ C#: Chương 2 - Bắt đầu với Hello Word có nội dung trình bày cấu trúc chương trình C#; lớp, đối tượng và kiểu dữ liệu; các khai báo hàm Main(); định dạng chuỗi chữ C#.

  ppt16p mynhanvole91 05-07-2014 53 3   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ C#: Chương 3 - Căn bản Ngôn ngữ C# có nội dung trình bày về kiểu dữ liệu (Type), biến (Variable) và Hằng (Constant), biểu thức (Expression), Whitespace, các câu lệnh (Statements), các toán tử (Operators), Namespace, các chỉ thị tiền xử lý (Preprocessor Directives).

  ppt21p mynhanvole91 05-07-2014 57 3   Download

 •  Bài giảng "Ngôn ngữ C#" cung cấp cho người học các kiến thức: đặc điểm của ngôn ngữ C#, kiểu dữ liệu trong C#. kiểu dữ liệu định sẵn, các nhóm toán tử trong C#, khởi tạo giá trị cho thuộc tính, phương thức hủy bỏ,... Mời các bạn cùng tham khỏa nội dung chi tiết.

  pdf233p doinhugiobay_05 02-12-2015 28 2   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ C# cung cấp cho các bạn những kiến thức về cấu trúc chương trình C#; kiểu dữ liệu, từ khoá, định danh biến, hằng; chuyển đổi kiểu; Console I/O; tham số ref, out, param; lệnh lặp for, while, do while, foreach; lệnh phân nhánh switch, lệnh nhảy; mảng 1 chiều, đa chiều; kiểu enumeration.

  ppt54p vnch1975 15-04-2015 70 16   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C/C++" trình bày về đặc điểm của C/C++, các thành phần cơ bản, biểu thức và toán tử, hàm, mảng và con trỏ, kiểu dữ liệu trừu tượng, các cấu trúc dữ liệu cơ bản. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf137p ntabk001 20-01-2016 354 86   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu trong việc giảng dạy, học tập. Dưới đây là bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ chương 2: Các kiểu dữ liệu cơ bản - Các cấu trúc điều khiển trình bày nội dung về các kiểu dữ liệu cơ bản, các phép gán tắt - phép tăng - phép giảm, các phép toán logic, thuật toán, mã giả, điều khiển của chương trình, sơ đồ khối, sơ lược về các cấu trúc điều khiển, cấu trúc lựa chọn if - if/else, phép toán lựa chọn 3 ngôi,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf38p lehanhtuyet 15-07-2014 197 57   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ C++ trình bày nội dung mã máy - hợp ngữ - ngôn ngữ bậc cao, một số ngôn ngữ lập trình bậc cao, lịch sử C và C++, hệ thống và môi trường lập trình C++, giới thiệu về C++. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf17p lehanhtuyet 15-07-2014 163 51   Download

 • Chương 4: Mảng thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ trình bày nội dung về giới thiệu mảng, khai báo mảng, truyền tham số cho hàm, sắp xếp mảng, tìm kiếm trên mảng: Tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân, mảng nhiều chiều. Mời các bạn tham khảo.

  pdf83p lehanhtuyet 15-07-2014 128 39   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Hàm trình bày nội dung về các thành phần của chương trình C++, các hàm trong thư viện toán học, định nghĩa hàm (Function Definition), nguyên mẫu hàm (Function Prototype), Header File, sinh số ngẫu nhiên, các kiểu lưu trữ(Storage Class), các quy tắc phạm vi (Scope Rule),... Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf43p lehanhtuyet 15-07-2014 120 36   Download

 • Nội dung chương 6: Cấu trúc dữ liệu trừu tượng thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ trình bày cấu trúc - struct, cách truy nhập các thành viên của struct, cài đặt kiểu dữ liệu người dùng Time bằng struct, cài đặt một kiểu dữ liệu trừu tượng Time bằng một lớp - class, phạm vi lớp và truy nhập các thành viên của lớp, tách giao diện ra khỏi cài đặt, quản lý quyền truy nhập thành viên, các hàm truy nhập và các hàm tiện ích, khởi tạo các đối tượng: Constructor, sử dụng các đối số mặc định cho Constructor. Mời các bạn tham khảo.

  pdf82p lehanhtuyet 15-07-2014 127 34   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ chương 5: Con trỏ và xâu ký tự trình bày khái quát về khai báo và khởi tạo biến con trỏ, các thao tác trên con trỏ, gọi hàm bằng tham chiếu, sử dụng const với con trỏ, sắp xếp nổi bọt sử dụng Pass-by-Reference, các phép toán trên con trỏ, quan hệ giữa con trỏ và mảng, mảng con trỏ.

  pdf77p lehanhtuyet 15-07-2014 117 32   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 5 phần, bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C#" giới thiệu đến các bạn những nội dung về VC#, ngôn ngữ C#, tạo Component, các ứng dụng Window, tạo ứng dụng web. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf409p laononguminh 29-09-2015 99 31   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ chương 7: Ra vào dữ liệu trang bị cho sinh viên những kiến thức về các file header thư viện iostream, các đối tượng và các lớp I/O, xuất theo dòng, xuất các biến kiểu char*, nhập theo dòng, các thành viên get và getline, các thành viên peek - putback và ignore, I/O không định dạng sử dụng read, write và gcount, giới thiệu về các stream manipulator, các trạng thái lỗi của dòng, đồng bộ một dòng ra và một dòng vào.

  pdf93p lehanhtuyet 15-07-2014 121 25   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của bài giảng Ngôn ngữ lập trình ứng dụng trình bày các nội dung chính như: Lập trình hướng đối tượng trong C#, Lập trình winform, lập trình cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 95 20   Download

 • Các đặc điểm nổi bật của C, cấu trúc của một chương trình viết bằng C, các kiểu dữ liệu cơ bản, các thao tác nhập/xuất cơ bản các kiểu dữ liệu có cấu trúc, kiểu dữ liệu con trỏ, các cấu trúc điều khiển lệnh là những nội dung chính trong "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 1: Ngôn ngữ lập trình C) - Chương 1: Ôn tập một số nội dung chính của NNLT C". Mời các bạn tham khảo.

  ppt31p anhgau456 19-11-2015 107 12   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình ứng dụng có cấu trúc gồm 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày đến bạn đọc những kiến thức tổng quan về ngôn ngữ lập trình ứng dụng và ngôn ngữ lập trình C#. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf45p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 47 9   Download

 • Hằng chính là một giá trị thông tin cụ thể. Biến và mảng là các đại lượng mang tin. Mỗi loại biến (mảng) có thể chứa một dạng thông tin nào đó, ví dụ biến kiểu int chứa được các số nguyên, biến kiểu float chứa được các số thực. Để lưu trữ thông tin, biến và mảng cần phải được cấp phát bộ nhớ. Mời các bạn tham khảo "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 3: Hằng, biến và mảng" để nắm bắt được những nội dung chi tiết.

  ppt31p gaudinh2015 27-11-2015 64 8   Download

 • Mời các bạn tham khảo "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 8: Danh sách móc nối" để nắm bắt được những nội dung về danh sách liên kết đơn, stack và queue. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn đang học và nghiên cứu về Công nghệ thông tin.

  ppt31p gaudinh2015 27-11-2015 85 8   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C về "Dữ liệu kiểu tệp" gồm có các nội dung sau đây: Khái niệm về tệp, các hàm vào ra tệp cơ bản, các hàm thao tác vào ra tệp mức thấp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf33p namthangtinhlang_04 15-11-2015 67 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng ngôn ngữ c
p_strCode=baigiangngonnguc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2