intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Marketing

Xem 1-20 trên 98 kết quả Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Marketing
 • Nhằm giúp các bạn nắm bắt được mục đích, yêu cầu, những thông tin chung, nội dung tóm tắt môn học Phương pháp nghiên cứu Marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng giới thiệu đề cương môn học "Phương pháp nghiên cứu Marketing" dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf25p huyhbatueduong 08-09-2015 146 12   Download

 • Bài giảng Tiến trình nghiên cứu marketing trình bày 11 bước trong nghiên cứu marketing như xác định vấn đề/cơ hội quản trị, xác định mục tiêu nghiên cứu, đánh giá giá trị thông tin của dự án (Cân nhắc có nên thực hiện nghiên cứu marketing), xác định thiết kế nghiên cứu, xác định loại dữ liệu và nguồn dữ liệu, xác định phương pháp tiếp cận dữ liệu...

  pdf18p thick_12 14-07-2014 157 37   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - Tổng quan về phương pháp nghiên cứu Marketing với mục tiêu giúp người học kiến tạo nên một tòa nhà kiến thức hữu dụngcho việc đưa ra những quyết định tiếp thị. Riêng môn Nghiên cứu Marketing cung cấp cho người học những kiến thức về các nguyên tắc chung trong việc nghiên cứu thực nghiệmvà ứng dụngtrong lĩnh vực Marketing.

  pdf36p codon_01 16-11-2015 122 6   Download

 • Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing gồm 11 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiên cứu marketing, thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu, dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập, dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf101p abcxyz123_06 11-03-2020 28 6   Download

 • Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: Phân biệt được phương pháp nghiên cứu marketing, giải thích sự cần thiết cũng như vai trò của hoạt động nghiên cứu marketing của doanh nghiệp, thực hành lập kế hoạch nghiên cứu, tổ chức thu thập dữ liệu,...

  ppt13p dolalatien 30-11-2017 31 3   Download

 • Mô hình nghiên cứu (research design) còn gọi là thiết kế nghiên cứu. Lập mô hình nghiên cứu là quá trình làm rõ và trình bày phương pháp nghiên cứu hay chiến lược để đạt được mục tiêu nghiên cứu. Mô hình nghiên cứu có ý nghĩa như một chiếc cầu nối giữa các mục tiêu nghiên cứu và việc đạt được các mục tiêu đó.

  pdf28p phuongtran1903 31-10-2013 753 99   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nghiên cứu Marketing của Huỳnh Phước Nghĩa sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về bản chất nghiên cứu Marketing; các phương pháp nghiên cứu Marketing; phát triển một kế hoạch nghiên cứu Marketing. Mời các bạn tham khảo.

  pdf21p thuytrang_9 07-09-2015 91 25   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu marketing - Chương 4: Phương pháp nghiên cứu định tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nghiên cứu định tính, nguồn gốc nghiên cứu định tính, vai trò của nghiên cứu định tính, công cụ thu thập dữ liệu định tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p tamynhan3 05-08-2020 5 1   Download

 • Các môn học nêu trên giúp người học kiến tạo nên một toà nhà kiến thức hữu dụng cho việc đưa ra những quyết định tiếp thị. Riêng môn Nghiên cứu Marketing cung cấp cho người học những kiến thức về các nguyên tắc chung trong việc nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng trong lĩnh vực Marketing. Nghiên cứu Marketing là một trong những môn học của khoa học quản trị kinh doanh trong một chuỗi các học phần gồm có: - Marketing cơ bản ( Những nguyên lý cơ bản của Mar); - Nghiên cứu Marketing; - Quản...

  ppt36p chucung148 03-03-2012 411 169   Download

 • Nghiên cứu định tính là một dạng nghiên cứu khám phá; Là phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm văn hóa và hành vi của con người và của nhóm người từ quan điểm của nhà nghiên cứu; Nghiên cứu định tính chú trọng đến khai thác tâm lý, suy nghĩ bên trong của người tiêu dùng....

  pdf53p phuongtran1903 31-10-2013 645 118   Download

 • Ứng dụng của nghiên cứu định lượng: Nhằm mô tả lại thị trường thông qua các số liệu thống kê; Khái quát hóa kết quả trong mẫu nghiên cứu và suy diễn cho toàn bộ tổng thể nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng cho phân tích và dự báo; Hỗ trợ cho nghiên cứu định tính bằng cách nhận biết các nhóm cần nghiên cứu sâu

  pdf45p phuongtran1903 31-10-2013 493 114   Download

 • Nội dung chương I: 1.1 Khái niệm nghiên cứu Marketing; 1.2 Vai trò của nghiên cứu Marketing; 1.3 Hệ thống thông tin Marketing; 1.4 Phân loại nghiên cứu Marketing;....; 1.7 Kế hoạch nghiên cứu Marketing

  pdf68p phuongtran1903 31-10-2013 250 41   Download

 • Bài giảng Thiết kế nghiên cứu mô tả: Phương pháp điều tra và sai số nhằm giải thích những thuận lợi và bất lợi của việc sử dụng thiết kế nghiên cứu điều tra để thu thập dữ liệu sơ cấp, thảo luận những phương pháp điều tra được sử dụng, xác định và thảo luận những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của các phương pháp điều tra.

  pdf29p thick_12 14-07-2014 124 7   Download

 • Mục tiêu chính của chương 5 Phương pháp nghiên cứu định lượng là: Hiểu được các khái niệm cơ bản và vai trò của nghiên cứu định lượng, phân biệt giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, biết các phương pháp thu thập dữ liệu định lượng, biết cách tổ chức thu thập dữ liệu định lượng,..

  ppt45p dolalatien 30-11-2017 46 4   Download

 • "Bài giảng Chương 3: Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu marketing" có nội dung trình bày về các khái niệm cơ bản về chọn mẫu, lợi ích của việc chọn mẫu, hạn chế của việc chọn mẫu, các phương pháp chọn mẫu, quy trình chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt52p phqchinh 28-06-2018 69 4   Download

 • Bài giảng Chiến lược marketing: Một số vấn đề cần quan tâm đối với CEO trình bày tổng quan về chiến lược marketing, quy trình xây dựng khách hàng marketing, công cụ và phương pháp nghiên cứu thị trường,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf38p truongan 12-11-2009 902 497   Download

 • Lợi ích của việc chọn mẫu: Tiết kiệm được thời gian và chi phí so với tổng điểu tra; Làm giảm sai số; Tiến hành nhanh gọn, phi chọn mẫu bảo đảm tính kịp thời (sai số do cân, đo, của số liệu thống kê khai báo, ghi chép). Vì sao phải chọn mẫu Tổng thể nghiên cứu? Cho phép thu thập nhiều quá rộng, phân bố rải rác...

  pdf51p phuongtran1903 31-10-2013 390 70   Download

 • Đo lường trong nghiên cứu là quá trình gắn những con số hoặc các biểu tượng đối với những đặc tính của các sự vật, hiện tượng. Lợi ích của việc đo lường: Giúp cung cấp thông tin cho việc ra quyết định; Biến các đặc tính của sự vật thành dạng có thể phân tích, so sánh được

  pdf52p phuongtran1903 31-10-2013 179 32   Download

 • Vai trò của báo cáo nghiên cứu: Là phương tiện sắp xếp hệ thống các dữ liệu kèm theo các phân tích, thuyết minh kết quả nghiên cứu; Giúp cho người đọc đánh giá được chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu; Thể hiện uy tín, trình độ của người thực hiện nghiên cứu

  pdf39p phuongtran1903 31-10-2013 205 26   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 Hệ thống thông tin Marketing và Nghiên cứu Marketing nhằm trình bày về cá yếu tố của hệ thống thông tin marketing, giải thích được vai trò, tác dụng của nghiên cứu marketing đến hoạt động của doanh nghiệp, áp dụng được qui trình nghiên cứu marketing vào tình huống cụ thể trong thực tế.

  pdf14p bad_12 03-07-2014 104 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Marketing
p_strCode=baigiangphuongphapnghiencuumarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2