intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý công nghệ

Xem 1-20 trên 1239 kết quả Bài giảng Quản lý công nghệ
 • Chương 0 "Giới thiệu quản lý công nghệ" thuộc bài giảng Quản lý công nghệ giới thiệu đến các bạn nội dung môn học, tài liệu tham khảo học môn Quản lý công nghệ. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf1p huuxuyenbk 31-10-2015 67 10   Download

 • Chương 8 Quản lý nhà nước về công nghệ thuộc bài giảng quản lý công nghệ, trong chương học này cần nắm các nội dung sau: Vai trò và chức năng của nhà nước trong quản lý KH&CN, chức năng của Bộ KH&CN, quản lý KH&CN ở Việt Nam.

  pdf14p hoangphungphilong234 24-04-2014 68 8   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 4: Lựa chọn công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về CN thích hợp; căn cứ xác định sự thích hợp của CN; các định hướng xác định CN thích hợp; các chỉ tiêu cần tham khảo khi lựa chọn CN thích hợp; một số phương pháp lựa chọn CN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p bautroibinhyen14 16-01-2017 101 8   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 5: Đổi mới công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về ĐMCN, sự cần thiết phải ĐMCN, các cơ sở ĐMCN, các cơ chế ĐMCN, thời điểm ĐMCN, đánh giá hiệu quả của việc ĐMCN, quản lý ĐMCN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p bautroibinhyen14 16-01-2017 78 8   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 7: Chuyển giao công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm CGCN; đối tượng CGCN; nguyên nhân xuất hiện CGCN quốc tế; ưu, nhược điểm của CN nội sinh và CN ngoại sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p bautroibinhyen14 16-01-2017 60 7   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 6: Năng lực công nghệ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Quan niệm về NLCN; các chỉ tiêu đánh giá NLCN của cơ sở; nội dung phân tích NLCN quốc gia; nội dung phân tích NLCN quốc gia; các biện pháp nâng cao NLCN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p bautroibinhyen14 16-01-2017 58 6   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 3: Đánh giá công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về ĐGCN, mục đích của ĐGCN, các đặc điểm trong ĐGCN, các nguyên tắc trong ĐGCN, nội dung tổng quát của một ĐGCN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p bautroibinhyen14 16-01-2017 52 5   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 2: Môi trường công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường CN quốc gia, các yếu tố hình thành cơ sở hạ tầng CN quốc gia, các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường CN của các nước đang phát triển, phương pháp xác định chỉ số môi trường công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p bautroibinhyen14 16-01-2017 44 4   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 1: Cơ sở của quản lý công nghệ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể, các thành phần cấu thành một CN; chức năng, mối quan hệ giữa các thành phần CN, các đặc trưng của CN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p bautroibinhyen14 16-01-2017 52 3   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 8: Quản lý nhà nước về công nghệ" trình bày vai trò và chức năng của nhà nước trong quản lý KH&CN; chức năng của Bộ KH&CN; quản lý KH&CN ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p bautroibinhyen14 16-01-2017 56 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản lý công nghệ - Bài 6: Chuyển giao công nghệ" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm chuyển giao công nghệ; nguyên nhân xuất hiện chuyển giao công nghệ; thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận công nghệ; kinh nghiệm chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển.

  pdf16p nguathienthan9 11-12-2020 7 1   Download

 • "Bài giảng Quản lý công nghệ - Bài 2: Khái quát về quản lý công nghệ" được biên soạn nhằm phân tích được vai trò của công nghệ, quản lý công nghệ đối với sự phát triển kinh tế, xã hội; khái niệm quản lý công nghệ ở tầm vĩ mô và vi mô; lý giải tại sao lại phải quản lý công nghệ; phạm vi của quản lý công nghệ

  pdf11p nguathienthan9 10-12-2020 6 0   Download

 • "Bài giảng Quản lý công nghệ - Bài 4: Đổi mới công nghệ" phân tích được quan niệm về đổi mới công nghệ, phân biệt giữa đổi mới và cải tiến công nghệ; cơ sở và cơ chế đổi mới công nghệ; phân tích được các mô hình đổi mới công nghệ; hiểu được các phương pháp đánh giá kết quả đổi mới công nghệ...

  pdf18p nguathienthan9 11-12-2020 12 0   Download

 • "Bài giảng Quản lý công nghệ - Bài 5: Năng lực công nghệ" thông qua bài giảng này người học nắm được các kiến thức về khái quát về năng lực công nghệ; phân tích năng lực công nghệ; lựa chọn công nghệ theo năng lực và khả năng sử dụng công nghệ.

  pdf18p kethamoi10 22-01-2021 4 0   Download

 • "Bài giảng Quản lý công nghệ - Bài 1: Khái quát về công nghệ" phân tích được các quan điểm về công nghệ; mối quan hệ giữa các thành phần công nghệ, liên hệ được với thực tế; các giai đoạn của vòng đời công nghệ và nêu được ý nghĩa.

  pdf12p nguathienthan10 24-02-2021 2 0   Download

 • "Bài giảng Quản lý công nghệ - Bài 3: Đánh giá và lựa chọn công nghệ" giúp người học phân tích được các quan niệm về đánh giá công nghệ; đặc điểm, mục đích và nguyên tắc đánh giá công nghệ; tổng quát trong đánh giá công nghệ.

  pdf19p nguathienthan10 24-02-2021 0 0   Download

 • "Bài giảng Quản lý công nghệ - Bài 1: Khái quát về công nghệ" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về các quan điểm về công nghệ; các thành phần cấu thành một công nghệ; mối quan hệ giữa các thành phần công nghệ, liên hệ được với thực tế; các giai đoạn của vòng đời công nghệ và nêu được ý nghĩa.

  pdf22p nguathienthan10 24-02-2021 0 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản lý công nghệ - Bài 2: Khái quát về quản lý công nghệ" để nắm chi tiết các kiến thức về công nghệ và sự phát triển kinh tế – xã hội; khái niệm về quản lý công nghệ; phạm vi quản lý công nghệ; hạ tầng cơ sở công nghệ quốc gia.

  pdf29p nguathienthan10 24-02-2021 0 0   Download

 • "Bài giảng Quản lý công nghệ - Bài 3: Đánh giá và lựa chọn công nghệ" thông qua bài học này các bạn sẽ phân tích được các quan niệm về đánh giá công nghệ; được đặc điểm, mục đích và nguyên tắc đánh giá công nghệ; nội dung tổng quát trong đánh giá công nghệ; khái niệm công nghệ thích hợp.

  pdf26p nguathienthan10 24-02-2021 0 0   Download

 • "Bài giảng Quản lý công nghệ - Bài 4: Đổi mới công nghệ" thông tin đến người học các kiến thức về khái quát về đổi mới công nghệ; quá trình đổi mới công nghệ; hiệu quả của đổi mới công nghệ; quản lý đổi mới công nghệ.

  pdf35p nguathienthan10 24-02-2021 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản lý công nghệ
p_strCode=baigiangquanlycongnghe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2