intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng quản trị chiến lược chương 2

Xem 1-20 trên 142 kết quả Bài giảng quản trị chiến lược chương 2
 • Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 2 Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp nhằm trình bày về xác định tầm nhìn, sứ mệnh của chiến lược doanh nghiệp và các mục tiêu cần thực hiện của doanh nghiệp. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học Quản trị chiến lược nhanh.

  pdf39p wave_12 07-04-2014 258 54   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các kỹ thuật phân tích bên ngoài, môi trường vĩ mô, phân tích cấu trúc ngành, các hạn chế của năm lực lượng cạnh tranh và mô hình nhóm chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf45p vixuka2711 13-06-2019 57 19   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích chiến lược. Nội dung chính của chương này gồm có: Đánh giá năng lực cạnh tranh, xác định và xây dựng năng lực cốt lõi, phân tích môi trường chiến lược, phát hiện cơ hội chiến lược. Mời các bạn tham khảo.

  ppt32p nhanmotchut_5 01-11-2016 114 18   Download

 • Chương 2 Phân tích môi trường kinh doanh trong bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về: phân tích môi trường bên ngoài, phân tích môi trường nội bộ nhằm phân tích, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và những thách thức từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

  pdf35p vespa_12 14-04-2014 94 14   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Tầm nhìn CL, nhiệm vụ KD, mục tiêu CL & trách nhiệm xã hội của DN với các vấn đề chính hướng đến trình bày như: Xây dựng tầm nhìn định hướng CL (Vision); hoạch định nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh (Mission); thiết lập các mục tiêu CL (Goals);... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf27p cuonghuyen0628 05-11-2015 51 9   Download

 • Phân tích môi trường kinh doanh và nội bộ doanh nghiệp thuộc Bài giảng Quản trị chiến lược trình các nội dung chính: môi trường nội bộ, môi trường bên ngoài của doanh nghiệp tạo điểm mạnh, cơ hội cũng như thách thức chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf35p canon_12 28-03-2014 76 8   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp tìm hiểu về nhiệm vụ của doanh nghiệp, cách xác định mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh. Cùng tham khảo tìm hiểu để quản trị chiến lược tốt.

  pdf23p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 82 8   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược - Chương 2: Sứ mạng và mục tiêu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tầm nhìn, cấu trúc một bản tuyên bố tầm nhìn, sứ mạng của tổ chức, xác định mục tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p dien_vi08 18-11-2018 51 5   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược do Vũ Hoàng Nam biên soạn nội dung tài liệu gồm có: Tuyên bố tầm chiến lược, lý do cần có tuyên bố của doanh nghiệp, nội dung tuyên bố của doanh nghiệp, xây dựng tầm nhìn của doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh

  pdf10p kyniemchieumua_09 20-12-2017 54 4   Download

 • Mục tiêu Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 giúp hiểu môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, hiểu mục tiêu của phân tích môi trường bên ngoài, hiểu phương pháp phân tích môi trường bên ngoài.

  pdf13p kieuvinha321 13-09-2018 31 4   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược - Chương 2: Cạnh tranh trong ngành" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngành và chu kỳ sống của ngành, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn sàng lọc, giai đoạn bão hòa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p dien_vi08 18-11-2018 22 4   Download

 • Nội dung bài giảng Quản trị chiến lược chương 3 Chiến lược cạnh tranh trình bày về mục tiêu của doanh nghiệp mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, phân tích 2 yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận dài hạn của doanh nghiệp và nền tảng của chiến lược kinh doanh.

  pdf27p vespa_12 14-04-2014 181 15   Download

 • Chương 2 Phân tích môi trường thuộc bài giảng Quản trị chiến lược, sẽ trình bày nội dung kiến thức cho người học nắm được phân tích môi trường chiến lược bên trong, bên ngoài, phân tích tính cạnh tranh, phân tích nội bộ doanh nghiệp, phân tích SWOT,... Để đưa ra được chiến lược hiệu quả nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung trong chương học này để nắm rõ hơn.

  ppt31p minhquanmq 28-03-2014 118 29   Download

 • Chương 2 Xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp trong Quản trị chiến lược nhằm nghiên cứu làm rõ bản chất sứ mệnh (hay nhiệm vụ chiến lược) của doanh nghiệp. Nắm được nội dung cơ bản nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp, tìm hiểu cách thức và thành phần tham gia xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp.

  pdf21p vespa_12 14-04-2014 67 15   Download

 • Chương 2 Xác định sứ mạng và mục tiêu thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", mục tiêu chương này nhằm hiểu được sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp, biết cách xây dựng bảng sứ mạng doanh nghiệp, biết cách đề ra các mục tiêu cho doanh nghiệp.

  pdf22p gnort_247 20-01-2015 61 14   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Các lý thuyết về chiến lược nhằm trình bày về chiến lược cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh, tư duy tương lai, chiến lược đại dương xanh, tư duy chiến lược khoa học mới, các quyết đinh chiến lược thường gặp.

  pdf133p slow_12 26-06-2014 71 13   Download

 • Chương 2 Môi trường quản trị chiến lược thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm môi trường kinh doanh, phân tích môi trường kinh doanh, tạo lập hệ thống thông tin, dự báo diễn biến môi trường.

  pdf37p holoesinin 13-06-2014 64 10   Download

 • Mục tiêu chính của chương 2 Định hướng tầm nhìn và sứ mạng thuộc bài giảng quản trị chiến lược nhằm trình bày về tầm nhìn và sứ mạng của doanh nghiệp, nắm được các yêu cầu của sứ mạng, biết quy trình xây dựng sứ mạng doanh nghiệp và biết được các nội dung của sứ mạng.

  pdf16p orange_12 03-06-2014 77 9   Download

 • Sau khi học xong chương 2: Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp trong bài giảng Quản trị chiến lược sinh viên có thể hiểu được tầm nhìn của doanh nghiệp, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf40p nhanmotchut_2 11-10-2016 49 9   Download

 • Kết thúc nghiên cứu chương 2 Môi trường bên ngoài thuộc bài giảng quản trị chiến lược, bạn sẽ có khả năng để: Thảo luận tầm quan trọng của phân tích và hiểu biết môi trường bên ngoài của công ty, định nghĩa và mô tả môi trường tổng quát và môi trường ngành,..., mô tả những điều mà công ty cần biết về các nhà cạnh tranh của nó và những phương pháp khác nhau được sử dụng để thu thập thông tin về các nhà cạnh tranh.

  pdf19p tienthanhcong7892 22-05-2014 79 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng quản trị chiến lược chương 2
p_strCode=baigiangquantrichienluocchuong2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2