intTypePromotion=1

Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 2. Quản trị Chiến lược trong thực tiễn - Th.S Hoàng Giang

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
166
lượt xem
32
download

Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 2. Quản trị Chiến lược trong thực tiễn - Th.S Hoàng Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tsm lược: Chiến lược chuyên sâu (tập trung); Chiến lược đa dạng hóa; Chiến lược phòng thủ; Phương thức cho các chiến lược thành công; Chiến lược chung của Michael Porter’s; Quản trị chiến lược trong các tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ; Quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp nhỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 2. Quản trị Chiến lược trong thực tiễn - Th.S Hoàng Giang

 1. Chương 2 Quản trị Chiến lược trong thực tiễn Quản trị chiến lược: Khái niệm và nghiên cứu tình huống Lần thứ 9 Fred R. David Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 2. Tóm lược ● Các mục tiêu dài hạn ● Các kiểu chiến lược ● Các chiến lược Kết hợp Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 3. Tóm lược ● Chiến lược chuyên sâu (tập trung) ● Chiến lược đa dạng hóa ● Chiến lược phòng thủ ● Phương thức cho các chiến lược thành công Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 4. Tóm lược ● Chiến lược chung của Michael Porter’s ● Quản trị chiến lược trong các tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ ● Quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp nhỏ Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 5. QTCL trong thực tiễn Cho dù bạn ở ngay trên đường ray, bạn sẽ không bắt kịp nếu bạn chỉ ngồi đó. - - Will Rogers Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 6. QTCL trong thực tiễn Hàng trăm công ty ngày nay- Lập kế hoạch chiến lược bao quát ● Yêu cầu doanh thu cao ● Yêu cầu lợi nhuận cao Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 7. Các mục tiêu dài hạn Kết quả mong đợi từ những chiến lược theo đuổi chắc chắn Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 8. Các mục tiêu dài hạn Các mục tiêu - ● Có thể xác định số lượng ● Có thể đo lường được ● Có tính khả thi ● Có thể hiểu được ● Có tính thách thức ● Có thứ bậc ● Có thể đạt được ● Có tính phù hợp Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 9. Các mục tiêu dài hạn Các mục tiêu dài hạn là cần thiết - ● Cho công ty ● Cho phòng ban ● Cho các cấp chức năng Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 10. Các mục tiêu dài hạn Các nhà chiến lược nên tránh - ● Quản lý bằng ngoại suy ● Quản lý bằng khủng hoảng ● Quản lý bằng chủ quan ● Quản lý bằng kỳ vọng Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 11. Các chiến lược Kết hợp Kết hợp về phía trước Chiến lược Kết hợp về phía sau Kết hợp hàng dọc Kết hợp theo chiều ngang Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 12. Các chiến lược kết hợp Các chiến lược kết hợp hàng dọc – ● Cho phép công ty có được sự kiểm soát đối với: ● Các nhà phân phối ● Các nhà cung cấp ● Các đối thủ cạnh tranh Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 13. Các chiến lược kết hợp Kết hợp về phía trước – ● Tăng quyền sở hữu hoặc sự kiểm soát đối với các nhà phân phối và bán lẻ Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 14. Các chiến lược kết hợp Nguyên tắc chỉ đạo cho kết hợp về phía trước – ● Các nhà phân phối hiện tại là đắt đỏ, không tin cậy, sự cần thiết của khả năng gặp gỡ doanh nghiệp ● Chất lượng hiện tại của các nhà phân phối là có giới hạn ● Khi doanh nghiệp cạnh tranh trong một ngành nghề điều mong đợi đó là phát triển thị trường ● Tổ chức cả vốn và nguồn nhân lực là cần thiết để quản lý việc kinh doanh của nhà phân phối mới ● Thuận lợi của sản phẩm ổn định là cao ● Các nhà phân phối hiện tại có lợi nhuận biên cao Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 15. Các chiến lược kết hợp Kết hợp về phía sau – ● Tìm kiếm quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của các nhà cung cấp của công ty Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 16. Các chiến lược kết hợp Nguyên tắc chỉ đạo cho kết hợp về phía sau – ● Khi các nhà cung cấp hiện tại là đắt đỏ, không tin cậy, sự cần thiết của khả năng gặp gỡ ● Số lượng các nhà cung cấp thì nhỏ và số lượng các đối thủ cạnh tranh thì lớn ● Mức tăng trưởng cao trong lĩnh vực kinh doanh ● Doanh nghiệp có cả vốn và nguồn nhân lực để quản lý công việc kinh doanh mới ● Thuận lợi của giá cả ổn định là quan trọng ● Các nhà cung cấp hiện tại có lợi nhuận biên cao Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 17. Các chiến lược kết hợp Kết hợp theo chiều ngang – ● Tìm ra quyền sở hữu hoặc sự kiểm soát đối với các đối thủ cạnh tranh Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 18. Các chiến lược kết hợp Nguyên tắc chỉ đạo cho kết hợp theo chiều ngang – ● Doanh nghiệp có thể có được đặc điểm độc quyền mà không bị cạnh tranh bởi chính phủ liên bang ● Cạnh tranh bằng trong tăng trưởng ngành ● Sự gia tăng qui mô kinh tế cung cấp những thuận lợi cạnh tranh chủ yếu ● Sự yếu kém do thiếu các chuyên gia quản lý hay nhu cầu của các nguồn lực các biệt Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 19. Chiến lược đặc thù của Michael Porter Chiến lược hướng vào giá thành Chiến lược khác biệt Chiến lược trọng điểm Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
 20. Các chiến lược đặc thù Chiến lược hướng vào giá thành ● Đuổi theo cùng với sự khác nhau ● Sự gia tăng hay giảm qui mô nền kinh tế ● Công suất sử dụng được hoàn thành ● Mối liên kết giữa các nhà cung cấp và phân phối Ch. 2-* PrenticeHall, 2001Fred R. David Prentice Hall, 2001Fred R. Prentice Hall
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2