Bài giảng Quản trị học Chương 3

Xem 1-20 trên 363 kết quả Bài giảng Quản trị học Chương 3
 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Khái quát về lý thuyết và quản trị hiện đại trình bày lý thuyết quản trị, quá trình phát triển của lý thuyết quản trị, lý thuyết quản trị cổ điển, lý thuyết quản trị hiện đại, lý thuyết trường phái tích hợp. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

  pdf20p qlngoc 21-05-2014 255 51   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Môi trường hoạt động của tổ chức do GV. Bùi hoàng Ngọc biên soạn có nội dung giới thiệu đến người học có kiến thức cơ bản cần hướng đến về: Môi trường của tổ chức là gì, môi trường vi mô, môi trường vĩ mô, các giải pháp quản trị mô trường.

  pdf10p lg123456 11-04-2014 199 41   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Chức năng hoạch định giúp người học nắm được khái quát về hoạch định, định nghĩa chức năng hoạch định, các kỹ thuật và công cụ hoạch định, tiến trình hoạch định và vai trò của hoạch định. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf17p vomanh12345 10-01-2015 74 7   Download

 • Trong chương Môi trường hoạt động của doanh nghiệp của bài giảng Quản trị học nhằm trình bày về khái niệm, phân loại môi trương, vai trò và đặc điểm của môi trường, kỹ thuật phân tích SWOT.

  ppt29p top_12 19-04-2014 540 132   Download

 • Bài giảng quản trị học Chương 3 Quyết định quản lý, nội dung của chương gồm quyết định quản lý, quá trình ra quyết định, phương pháp và kỹ thuật ra quyết định quản lý. Cùng tham khảo bài giảng chất lượng để ôn tập và củng cố kiến thức quản trị học.

  pdf9p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 206 44   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 do Trần Đăng Khoa biên soạn sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môi trường hoạt động của doanh nghiệp như khái niệm - phân loại, các yếu tố của môi trường, kỹ thuật phân tích SWOT. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức ở lĩnh vực này.

   

  pdf27p quechi140287 18-06-2015 84 22   Download

 • Bài giảng "Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường, các yếu tố môi trường vĩ mô, các yếu tố môi trường vi mô, các yếu tố môi trường nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p tieu_vu12 03-07-2018 24 9   Download

 • Môi trường là tất cả những gì bên ngoài tổ chức nhưng có khả năng ảnh hưởng mạnh đến tổ chức mà không có một liên quan rõ rệt. Trong bài giảng Quản trị học chương 3 này, người học sẽ tìm hiểu về môi trường quản trị của doanh nghiệp ở các khía cạnh như: Môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp, môi trường nội bộ dn, môi trường chính trị- pháp luật, môi trường kinh tế, môi trường văn hóa- xã hội, môi trường công nghệ,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p namthangtinhlang_01 03-11-2015 43 8   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Chức năng tổ chức trình bày với người học các khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của chức năng tổ chức; các vấn đề khoa học trong công tác tổ chức; cơ cấu tổ chức quản trị và thực hành.

  pdf37p daihocquocgia32 22-07-2014 53 7   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị trình bày các nội dung: Định nghĩa về môi trường, tại sao phải nghiên cứu môi trường quản trị, môi trường quản trị, văn hóa doanh nghiệp, các giá trị văn hóa doanh nghiệp quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt42p dien_vi01 04-10-2018 20 6   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 Môi trường hoạt động của tổ chức do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được thế nào là môi trường của tổ chức và phân biệt được môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức, hiểu, phân tích được những tác động của môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, nắm bắt được các giải pháp quản trị nhằm hạn chế những bất tr...

  pdf10p kyniemchieumua_09 20-12-2017 22 2   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 do Nguyễn Đại Lương biên soạn trình bày về "Chức năng hoạch định". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, qui trình hoạch định, quản trị bằng mục tiêu.

  ppt23p sangbanmai_0906 15-01-2018 18 2   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Xây dựng môi quan hệ để làm việc hiệu quả bao gồm những nội dung về tìm, nhận, giao tiếp thông tin & ý tưởng; khuyến khích sự tự tin và hy vọng; xác định, sử dụng mạng lưới & quan hệ; đóng góp để có kết quả tốt hơn.

  pdf20p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 29 1   Download

 • Nội dung cơ bản trong Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị nhằm mô tả 3 hướng tiếp cận về quản trị trong quan điểm cổ điển: quản trị quan liêu, quản trị khoa học và quản trị tổng quát Trình bày những đóng góp của quan điểm hành vi Giới thiệu tư duy hệ thống và các kỹ thuật định lượng trong quản trị.

  pdf32p blue_12 09-05-2014 1029 168   Download

 • Nội dung của Chương 3: Môi trường tổ chức thuộc Bài giảng Quản trị học trình bày mối quan hệ giữa các yếu tố của môi trường và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động của tổ chức. Các yếu tố của môi trường, chiến lược, chính sách của nhà quản trị đáp ứng với những thay đổi của môi trường. Quản trị trong môi trường toàn cầu: xu hướng của nền kinh tế toàn cầu và các chiến lược thâm nhạp thị trường quốc tế.

  pdf11p blue_12 09-05-2014 876 116   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 trình bày những kiến thức về môi trường của Quản trị như: khái niệm, các yếu tố của môi trường Quản trị, công cụ phân tích SWOT trong môi trường Quản trị. Tài liệu phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Kinh tế.

  ppt13p hohanhnhi 16-01-2014 160 39   Download

 • Mục tiêu chính của chương 3 Môi trường tác động vào tổ chức nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm về môi trường, các yếu tố môi trường tiếp đến là quản trị môi trường và phân tích SWOT. Bài giảng hữu ích cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh.

  ppt26p yellow_12 29-05-2014 95 26   Download

 • Nội dung chương 3: Môi trường hoạt động của tổ chức thuộc bài giảng Quản trị học trình bày khái niệm môi trường vĩ mô và vi mô, những giải pháp quản trị nhằm hạn chế những bất trắc của các yếu tố môi trường, môi trường vĩ mô và vi mô gồm những nhân tố nào/ảnh hưởng thế nào đến các tổ chức. Mời các bạn tham khảo.

  ppt14p lamtran89 11-07-2014 73 19   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 3 Hoạch định nằm trong bài giảng quản trị học nhằm nêu khái niệm và vai trò của hoạch định, quy trình hoạch định, mục tiêu của hoạch định, các loại hoạch định và mục đích của hoạch định chiến lược.

  pdf20p yellow_12 30-05-2014 57 12   Download

 • Bài giảng Quản trị học (Chương 1, 2, 3) giúp người học: Hiểu được các kiến thức tổng quan về quản trị như khái quát về tổ chức, khái niệm quản trị, chức năng quản trị và nhà quản trị; nắm bắt được lịch sử tư tưởng quản trị; hiểu được các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt74p namthangtinhlang_01 03-11-2015 63 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Quản trị học Chương 3
p_strCode=baigiangquantrihocchuong3

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản