intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng y tế

Xem 1-20 trên 5669 kết quả Bài giảng y tế
 • Bài viết "Vai trò của giáo dục văn hóa và nghệ thuật dân tộc trong việc phát triển du lịch cộng đồng của người Khmer ở tỉnh An Giang" trình bày về hoạt động giáo dục văn hóa và nghệ thuật dân tộc là những thành phần không thể thiếu trong du lịch cộng đồng người Khmer, góp phần bảo tồn văn hóa, nâng cao năng lực kinh tế, bảo tồn môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Bằng cách khai thác sự phong phú của di sản văn hóa Khmer, cộng đồng có thể tạo ra những trải nghiệm du lịch đích thực và có ý nghĩa, mang lại lợi ích cho cả du khách và người dân địa phương.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch các địa phương dọc theo tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội" thu thập, xử lí thông tin trực tiếp từ các chuyến điều tra, khảo sát về thực trạng phát triển du lịch của Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, về ý kiến của cộng đồng dân cư, cũng như sự quan tâm của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đối với sự phát triển du lịch của các địa phương thuộc HLKT Lạng Sơn - Hà Nội.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Bài giảng "Quản lý chi bảo hiểm xã hội" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề chung về quản lý chi bảo hiểm xã hội; nội dung công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p khanhchi2560 17-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Giám định bảo hiểm y tế" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về giám định bảo hiểm y tế; Giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf96p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Giám định bảo hiểm y tế" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lạm dụng và các biện pháp chống lạm dụng quỹ Bảo hiểm y tế; Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong bệnh viện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Thực hành bảo hiểm xã hội" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát chung về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam và môn học thực hành bảo hiểm xã hội; nghiệp vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf222p khanhchi2560 17-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Bảo hiểm y tế" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về bảo hiểm y tế; Tài chính bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm y tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Bảo hiểm y tế" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phí bảo hiểm y tế và các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong bảo hiểm y tế; Chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế" Chương 5 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm liên kết kinh tế quốc tế; Đặc điểm liên kết kinh tế quốc tế; Vai trò của liên kết kinh tế quốc tế; các nội dung liên kết kinh tế quốc tế; ý nghĩa của liên kết kinh tế quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt42p chuakieudam 28-05-2024 5 2   Download

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Toàn cầu hóa, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Toàn cầu hóa sản xuất; Các định chế toàn cầu; Động lực của toàn cầu hóa; Những hàm ý của toàn cầu hóa; Sự thay đổi về nhân khẩu học của nền kinh tế toàn cầu; Đầu tư và Thương Mại quốc tế của Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích văn hóa của một xã hội; Xác định các yếu tố tạo sự khác biệt về văn hóa xã hội; Vận dụng về kinh tế và kinh doanh từ sự khác biệt của nền văn hóa; Nhận định về sự khác biệt trong văn hóa xã hội có ảnh hưởng như thế nào đến các giá trị tại nơi làm việc; Thể hiện việc coi trọng ứng dụng vào kinh tế và kinh doanh từ thay đổi về văn hóa.

  ppt35p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 2: Đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa và phương pháp tính các chỉ tiêu phản ánh sản lượng, thu nhập , giá cả và việc làm của nền kinh tế; Hiểu ý nghĩa kinh tế của một số đồng nhất thức cơ bản trong kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Dữ liệu kinh tế vĩ mô, cung cấp cho người học những kiến thức như Chi tiêu và thu nhập của nền kinh tế; GDP và các phương pháp tính GDP; GDP danh nghĩa và thực tế; Chỉ số điều chỉnh GDP; Ý nghĩa của GDP; Chỉ tiêu thu nhập khác; CPI- chi phí sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p khanhchi2550 10-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Triết học Mác-Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử, cung cấp những kiến thức như học thuyết hình thái kinh tế-xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p khanhchi2550 10-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính trong doanh nghiệp - Chương 7: Báo cáo tài chính, cung cấp những kiến thức như ý nghĩa và yêu cầu của Báo cáo tài chính; Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf130p khanhchi2530 06-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế; Quá trình hình thành và phát triển của các học thuyết kinh tế; Phương pháp nghiên cứu; Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p khanhchi2530 06-05-2024 9 1   Download

 • Bài giảng Giải tích 2: Đạo hàm riêng, cung cấp cho người học những kiến thức như đạo hàm riêng cấp 1; Đạo hàm riêng cấp 2; Ý nghĩa đạo hàm; Bài toán thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p khanhchi2520 03-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Giải tích 2: Đạo hàm và vi phân hàm hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như Trường hợp đạo hàm và vi phân hàm hợp cơ bản; Ý nghĩa đạo hàm và vi phân hàm hợp; Bài toán thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p khanhchi2520 03-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Sinh học đại cương - Chương 5: Hô hấp tế bào, cung cấp những kiến thức như Quá trình đường phân (glycolysis); chu trình krebs; chuỗi vận chuyển điện tử hô hấp; sự tổng hợp ATP; ý nghĩa của hô hấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p khanhchi2520 03-05-2024 3 2   Download

 • Sử dụng corticoid không an toàn và không hợp lý có thể gây ra nhiều vấn đề phức tạp và tiềm ẩn rủi ro đáng kể đối với sức khỏe của người bệnh. Bài viết trình bày việc xác định tỷ lệ kê đơn thuốc corticoid an toàn, hợp lý theo quy định của Bộ Y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023.

  pdf5p viellison 06-05-2024 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1443 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2